Zondag oktober 23, 2022
Home Tags voorbede

Tag: voorbede

Wat zegt de Bijbel over voorbede?

0
Vandaag behandelen we Wat zegt de bijbel over voorbede Wat betekent voorbede? Volgens Mariam Webster woordenboek voorbede...

Wat is voorbede? 

3
Vandaag zullen we uitleggen wat voorbede is. Wat is voorbede? Voorbede is een vriendelijk gebed dat wordt gedaan namens een ander...

Voorbede voor kerkoudsten

0
Vandaag hebben we te maken met voorbede voor kerkoudsten. Jezus vertelde zijn discipelen dat hij apostel Petrus als referentiepunt gebruikte dat ...

Voorbede gebedspunten met bijbelverzen

2
Vandaag zullen we omgaan met voorbede gebedspunten met bijbelverzen. Voorbede, in tegenstelling tot andere vormen van gebeden, wordt namens God tot God gedaan ...

Voorbede voor gebeden in moeilijkheden

Vandaag zullen we kijken naar voorbede voor gebeden in moeilijkheden. Het huwelijk is het begin van het gezin en is een levenslange verbintenis ...

50 krachtige voorbeden voor verschillende behoeften

0
Jesaja 66: 7 Voordat zij baarde, bracht zij voort; voordat haar pijn kwam, werd ze bevrijd van een mannelijk kind. 66: 8 Wie heeft zoiets gehoord ...

Voorbeden voordat we het Woord van God prediken

1
Handelingen 6: 7: 7 En het woord van God nam toe; en het aantal discipelen nam in Jeruzalem enorm toe; en een geweldig gezelschap van de ...

Voorbeden voor evangelisatie

1
Matthew16: 18: 18 En ik zeg u ook, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen; en de poorten ...

40 Voorbeden voor kerkleden

8
"Bidden altijd met alle gebed en smeekbede in de Geest, en wakend daarop met alle volharding en smeekbede voor alle heiligen" - Efeziërs 6:18 De ...