Zaterdag, november 5, 2022
Home Tags Alcohol

Tag: geesten

Gebedspunten tegen bekende geesten

4
Vandaag hebben we te maken met gebedspunten tegen bekende geesten. Bekende geesten zijn boze demonen die als undercoveragenten voor de vijand werken....

Oorlogsgebeden om de krachten van gewelddadige geesten te vernietigen

0
Lukas 10:19 Zie, Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle macht van de vijand; en...

Krachtige gebeden voor verlossing van boze geesten

4
Luke 10:19 Zie, Ik geef u macht om te treden op slangen en schorpioenen, en over alle macht van de vijand: en niets ...

Nachtgebeden tegen Serpentine Spirits Deel 2

0
Lucas 10:19: 19 Zie, Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle macht van de vijand: en niets ...

Nachtgebeden tegen Serpentine Spirits Deel 1

11
Jesaja 54:17: 17 Geen wapen dat tegen u wordt gevormd, zal voorspoedig zijn; en elke tong die tegen u in het oordeel zal opstaan, zult u veroordelen ...

30 geestelijke oorlogsvoeringgebeden tegen mariene geesten

9
Exodus 15: 3: 3 De Heer is een man van oorlog; de Heer is zijn naam. Marine Spirits zijn boze geesten van de zee. Dit zijn...

30 Bevrijdingsgebedspunten tegen territoriale geesten

7
Deuteronomium 12: 2-3: 2 Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de natiën die gij zult bezitten hun goden dienden, op de hoge bergen, en ...

20 Bevrijdingsgebedspunten van zeewatergeesten

6
Psalm 8: 4-8: 4 Wat is de mens, dat gij aan hem denkt? en de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? 5 Want gij hebt ...

20 Verlossingsgebed tegen voorouderlijke geesten

3
Numeri 23:23: 23 Zeker, er is geen betovering tegen Jakob, noch is er enige waarzeggerij tegen Israël; volgens deze tijd zal er gezegd worden ...

15 Verlossingsgebed tegen bekende geesten

3
Obadja 1:17: 17 Maar op de berg Sion zal verlossing zijn, en er zal heiligheid zijn; en het huis van Jakob zal hun bezittingen bezitten. Bekende geesten ...