Zondag oktober 23, 2022
Home Tags Omgang

Tag: omgaan

Omgaan met afgoden van mijn vaders huis

Exodus 20: 4-5: 4 Gij zult u geen gesneden beeld of gelijkenis maken van iets dat in de hemel daarboven is, of dat ...

18 Warfare Prayer Points on Omgaan met antihuwelijkskrachten

2
Mattheüs 19: 6: 6 Daarom zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Wat daarom God heeft samengevoegd, laat de mens niet uit elkaar halen. Het huwelijk is een ...

70 Omgaan met de Strongman-gebedspunten

4
Marcus 3: 23-27: 23 En hij riep hen bij zich en zei in gelijkenissen tot hen: Hoe kan satan de satan uitwerpen? 24 En als een ...

100 Bevrijdingsgebedspunten voor het omgaan met hardnekkige problemen

2
Mattheüs 19:26: 26 Maar Jezus aanschouwde hen, en zeide tot hen: Bij mensen is dit onmogelijk; maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hardnekkige situaties zijn ...