Woensdag, november 2, 2022
Home Tags Nacht

Tag: 's nachts

Profetische middernachtgebeden

0
Vandaag zullen we te maken hebben met profetische middernachtgebeden. God ontwierp dat de nacht een tijd zou zijn om met pensioen te gaan, te rusten, te herstellen en klaar te zijn...

30 Krachtig nachtgebed voor bescherming

4
2 Koningen 19:35 En het geschiedde die nacht dat de engel van de HEER uitging en sloeg in het kamp van ...

Beveel de nachtgebedspunten

3
Exodus 12:12 Want ik zal deze nacht door het land Egypte gaan en alle eerstgeborenen in het land Egypte slaan, ...

50 Night Time Warfare-gebeden

2
Exodus 12:29 En het geschiedde dat de HERE om middernacht alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, van de eerstgeborene ...

Krachtige nachtgebeden tegen duistere machten

4
Mattheüs 13:25: 25 Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging heen. De nachtperiode is de haven ...

Nachtgebeden tegen Serpentine Spirits Deel 2

0
Lucas 10:19: 19 Zie, Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle macht van de vijand: en niets ...

Nachtgebeden tegen Serpentine Spirits Deel 1

11
Jesaja 54:17: 17 Geen wapen dat tegen u wordt gevormd, zal voorspoedig zijn; en elke tong die tegen u in het oordeel zal opstaan, zult u veroordelen ...

50 nachtgebeden tegen uitstel van het huwelijk

Psalm 65: 2: 2 O gij die het gebed hoort, tot u zal alle vlees komen. Bent u een alleenstaande broer of zus, gelooft u God ...

70 Nachtgebed voor succes als pastor

0
2 Timoteüs 4:18: 18 En de Heer zal mij verlossen van elk kwaad werk, en zal mij bewaren in zijn hemelse koninkrijk: voor wie zijn ...

Mid Night Prayer om je bestemming te vervullen

3
Psalm 113: 5-8: 5 Wie is als de Heer, onze God, die in de hoogte woont? 6 Die zich vernedert om de dingen te aanschouwen die zijn ...