Maandag oktober 24, 2022
Home Tags kerk

Tag: kerk

5 dingen die de kerk moet doen tijdens de kerstperiode

0
De kerk is het fundament van het christelijk geloof. Het is het voertuig dat mensen naar verlossing drijft. Tijdens deze feestelijke periode, wanneer...

Gebedspunten om dode kerk nieuw leven in te blazen

0
Vandaag hebben we te maken met gebedspunten om een ​​dode kerk nieuw leven in te blazen. Voordat we beginnen, laten we eerst de perceptie duidelijk maken dat de meeste gelovigen...

Voorbede voor kerkoudsten

0
Vandaag hebben we te maken met voorbede voor kerkoudsten. Jezus vertelde zijn discipelen dat hij apostel Petrus als referentiepunt gebruikte dat ...

Oorlogsvoeringgebeden tegen kerkaanvallen

Matthew 16:18 King James Version (KJV) 18 En ik zeg ook tot u, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen; en...

Gebed voor het reinigen van de kerk

0
De kerk is de bakermat van het christelijk geloof. Het is meer als een prachtige verblijfplaats voor mensen, de kerk dient als ...

30 gebedspunten voor werknemers in de kerk

1
Jesaja 62: 6 Ik heb wachters op uw muren gezet, o Jeruzalem, die hun dag en nacht nooit zullen zwijgen: gij die melding maakt ...

20 Gebedspunten openen voor de kerkdienst

4
Psalmen 75: 1 U, o God, danken wij u, wij danken u, want uw naam is nabij uw wonderbaarlijke ...

40 Voorbeden voor kerkleden

8
"Bidden altijd met alle gebed en smeekbede in de Geest, en wakend daarop met alle volharding en smeekbede voor alle heiligen" - Efeziërs 6:18 De ...

31 gebedspunten voor de kerkgroei

10
Jesaja 2: 2-3: 2 En het zal geschieden in de laatste dagen dat de berg van het huis des Heren zal worden bevestigd in de ...

21 dagen Gebed en vasten gebedspunten voor de kerk 2020

0
Mattheüs 16:18: 18 En ik zeg u ook, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen; en de poorten ...