Dinsdag, oktober 25, 2022
Home Tags Breaking

Tag: breken

Gebedspunten voor het breken van jukken

0
Vandaag zullen we het hebben over GEBEDSPUNTEN VOOR HET BREKEN VAN JOKKEN OM JE UIT HET VERLEDEN FOUTEN TE STOPPEN DOOR HET AANVALLEN VAN JE TOEKOMST Een fout is onvermijdelijk. Het maakt deel uit van groei...

Het juk van ongunstige gebedspunten doorbreken

1
Psalms 102: 13 Gij zult opstaan, en Sion genadig zijn; want de tijd om haar te begunstigen, ja, de vastgestelde tijd is gekomen. Het is jouw ...

30 Verbondsbrekende gebedspunten

4
Jesaja 8:10 Beraadslaagt samen, en het zal op niets uitlopen; spreek het woord, en het zal niet bestaan: want God is met ons. Vandaag...

30 gebedspunten voor het verbreken van voorouderlijke verbonden

0
Jesaja 49:24 Zal de prooi worden weggenomen van de machtige, of de wettige gevangene worden verlost? 49:25 Maar zo zegt de HEERE: Zelfs de gevangenen ...

30 gebedspunten voor het doorbreken van voorouderlijk kwaad

0
2 Korinthiërs 10: 4 (want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar machtig door God tot het neerhalen van sterke ruimen;) 10: 5 ...

15 gebedspunten voor het doorbreken van onzichtbare barrières

2
Jesaja 59:19: 19 Alzo zullen zij de naam van de Heer vrezen vanuit het westen, en zijn heerlijkheid vanaf de opkomst van de zon. Wanneer...

30 Gebedspunt over het breken van jukken

7
Jesaja 10:27: 27 En het zal te dien dage geschieden dat zijn last van uw schouder zal worden weggenomen, en zijn ...

Evil Covenant breken mfm Gebedspunten

1
Zechariah 9: 11-12: 11 En wat u betreft, door het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen uitgezonden uit de put waarin is ...

70 gebedspunten voor het doorbreken van barrières

2
Zech 4: 7: 7 Wie zijt gij, o grote berg? voor Zerubbabel zult gij een vlakte worden; en hij zal zijn grafsteen voortbrengen met ...

20 Gebedspunten voor het verbreken van hardnekkige vloeken

2
Numbers 23:23 23 Zeker, er is geen betovering tegen Jakob, noch is er enige waarzeggerij tegen Israël; volgens deze tijd zal er gezegd worden ...