Gebed om bevrijding van zonde

0
1018

We zijn door de geest van God geleid om een ​​aantal specifieke gebeden te doen voor verlossing van de zonde. Zoveel als God zou willen dat de mens opstond en de zuivere Geloofsbelijdenis of hun schepping zou leven, is de zonde daarvoor een belemmerende factor geworden. Toen God Adam in de Hof van Eden schiep, was het Gods plan dat de mens een consistente koinonia met Hem zou hebben, dat de mens de heerschappij zou hebben over alles wat werd geschapen.

Het was onvermijdelijk dat God de hemel en de aarde schiep. God kan echter in zijn heilige majesteit niet op aarde blijven. Daarom moest hij sommige mensen de leiding over de aarde geven om namens God en de hemelse heerschappij over de aarde te heersen. Geen wonder dat God altijd zal afdalen tijdens de koelte van de avond om een ​​praatje te maken met Adam en te weten hoe zijn dag is verlopen.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

De relatie tussen Adam en God deed God beseffen dat Adam iets heel belangrijks nodig had, een metgezel. God schiep toen Eva om het ondersteuningssysteem van een man te zijn. Ondertussen veranderde de schepping van Eva de relatie die tussen God en Adam had bestaan ​​niet. God handhaaft Zijn relatie met een man totdat de zonde inbrak. Onmiddellijk zondigde de mens, God kon het niet helpen, maar ging bij een man weg, simpelweg omdat zijn gezicht te rechtvaardig is om ongerechtigheid te aanschouwen.

De creatie zou perfect zijn geweest, zo niet voor zonde, en tot nu toe bloeit de zonde nog steeds onder de mensen. Voor sommigen is het alsof zonde onvermijdelijk is; het doel van Christus 'dood is om te verlossen van de vloek van de wet, die elke zondaar ter dood veroordeelt zonder een kans op bekering te geven. De dood van Christus maakte echter geen einde aan de zonde, maar gaf ons alleen een middel om aan zonde en ongerechtigheid te ontsnappen door ons de heilige geest te geven.

De kracht die de heilige geest ons geeft, zal ons bevrijden van de kracht van zonde en ongerechtigheid, die is gemaakt om onze vooruitgang in het leven te beperken. Zonde zal ervoor zorgen dat de geest van God van ons weggaat en ons van de geest ledigt. Het is in staat ons pad vrij te maken om ervoor te zorgen dat we nooit meer de weg naar het kruis vinden, en in totaal zal het de eeuwige dood brengen. Al deze gevolgen van zonde zijn voor elke man noodzakelijk om zoveel mogelijk te proberen zich los te maken van de macht van de zonde. Daartoe is gebed voor verlossing van de zonde daarom verplicht voor elke gelovige die in het geheim nog met de zonde strijdt.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

GEBEDSPUNTEN

Heer Jezus, de essentie van uw dood en opstanding is mij van zonde te bevrijden. U nam het kruis, ging door de straat van schaamte en betaalde de hoofdprijs met uw kostbare bloed, opdat ik kan worden gered van de vloek van de wet. Heer, hoe erg zal het zijn, dat ik duizenden jaren, zelfs na uw dood, nog steeds diep in het giftige van zonde went. Ik put troost uit de schriftuurlijke tekst die benadrukt dat we de waarheid zullen kennen en dat de waarheid ons zal bevrijden. Jezus, ik heb de waarheid gekend dat u echt stierf, opdat ik van de zonde gered kan worden, ik start het verbond van vrijheid dat met uw bloed op Golgotha ​​is gesloten, en ik kondig mijn totale verlossing van de zonde aan in de naam van Jezus.

Vader in de hemel, mijn hart is enorm verbitterd toen ik hoorde dat zonde niets goeds heeft voor een mens, behalve door iemand in slavernij te brengen. Jezus, ik ben het zat om een ​​slaaf van de zonde te zijn, en ik heb mijn besluit genomen om het pad van gerechtigheid te bewandelen. Dit zal echter moeilijk zijn als de ketenen van de zonde nog niet van achteren zijn verbroken, ik bid om genade die mij de overwinning over de zonde zal geven, Heer, ik vraag dat u het mij wilt geven in de naam van Jezus.

De Bijbel zegt dat we niet in zonde kunnen zijn en vragen dat genade overtollig is. Here God, u regeert omdat uw barmhartigheid over de mens eeuwig duurt. Ik smeek je om genade over mijn zonden en ongerechtigheden, dat je me je laat zien. De Bijbel maakte bekend dat het gezicht van een zondaar Christus, Heer Jezus, niet zal zien. Ik bid dat u, dankzij het bloed dat op Golgotha ​​werd vergoten, mij volledig van mijn zonde in de naam van Jezus zult wassen.

Vader in de hemel, uw woord maakte bekend dat u niet de dood van een zondaar wilt, maar bekering door Christus Jezus. Je hebt je zoon ook niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om ons door zijn dood verlossing te laten vinden. Ik belijd vandaag al mijn zonden voor u, ik ben een verheerlijkte leugenaar, een dief, ik geef me over aan seksuele immoraliteit. Hoe trots ik ook ben op al deze slechte dingen die ik doe, mijn bekering ervan duurt ook niet lang. Daarom heb ik jouw hulp nodig om me te helpen het vlees te overwinnen dat mijn hele wezen moet willen overnemen. Ik bid om genade die me boven de zonde zal verheffen. Heer, heb genade met de naam van Jezus.

Vader Heer, de zonde heeft mijn leven teniet gedaan. Het is voor mij onvermijdelijk onmogelijk geworden om zonder te doen. Al erg genoeg kan ik er buiten niet eens over opscheppen, terwijl ik ze vanwege schaamte en verwijten niet aan de mens kan belijden. Ik put kracht uit het boek Psalm dat tot u zegt: heb ik deze ongerechtigheid gedaan en dit kwaad in uw ogen gedaan. En het boek met spreuken zegt dat hij die zijn zonde verbergt, niet voorspoedig zal zijn, maar hij die belijdt en zich bekeert, zal barmhartigheid vinden. Ik zoek naar volledige bekering en de eeuwige Heer geeft mij de genade om de zonde volledig te overwinnen in de naam van Jezus.

Want Christus is gestorven, dit is mijn smeekbede, de ware zonde is overweldigd, maar Christus is gestorven om mij er volledig van te redden. Ik zoek uw kracht om de zonde in de naam van Jezus uit te roeien.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier