Bijbelteksten over de Doop

1
27348

Vandaag zullen we bijbelverzen over de doop bestuderen. De doop is een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons christelijk leven. Het zijn gelovige rituelen die ons het bewustzijn geven dat ons oude zelf ter dood is gebracht zodat we wedergeboren kunnen worden in voortreffelijke heerlijkheid, de heerlijkheid van de eniggeboren zoon. Bij de doop doop je iemand in het water.

Wanneer iemand wordt gedoopt, wordt aangenomen dat zo iemand volledig door de zonde is gadegeslagen en dat hij weer gezond is gemaakt door het water te reinigen. Zelfs Christus Jezus werd gedoopt voordat hij aan zijn zending begon.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

Hoe ver die conventionele stijl ook gaat, de doop van de Heilige Geest gaat veel verder dan de fysieke. Het is de spirituele indoctrinatie van een gelovige in het rijk van het bovennatuurlijke. In tegenstelling tot de fysieke waarbij water betrokken is, omvat de doop van de Heilige Geest het vuur van God en het bloed van Christus. Het bloed van Christus om ons te reinigen van zonde, en het vuur van de Heilige Geest, dat zal onze nieuwe kracht zijn.

De hele apostel werd gedoopt met water, maar toen Christus kwam, doopte hij hen met de Heilige Geest en kracht. Als gelovigen kunnen we de kracht van de doop in ons leven niet onderschatten. Ondanks het feit dat de apostelen jarenlang rechtstreeks met Christus werkten, kon Jezus hen nog steeds niet vertrouwen met de taak die voor hen lag. Hij vertelde hen dat hij een trooster zou sturen die hen zou leiden en hij instrueerde hen om in Jeruzalem te blijven totdat ze macht hadden gekregen.

De doop van de Heilige Geest brengt kracht. Geen wonder, apostel Petrus die Christus ontkende toen een klein meisje hem beschuldigde, stond voor meer dan drieduizend mensen om de preek van Christus te prediken. Dat is de doeltreffendheid van de doop.
Wij als christenen moeten ook de doop van de Heilige Geest hebben, we moeten met kracht van God zijn uitgerust en we kunnen die kracht alleen van de Almachtige God krijgen als de Heilige Geest op ons neerdaalt. We hebben een lijst met bijbelverzen over de doop opgesteld

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

Bijbelteksten over de doop

Matteüs 3:16 En Jezus, toen hij gedoopt was, ging terstond uit het water omhoog, en zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op hem aansteken:

Matteüs 20: 22-23 Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u drinken uit de beker die ik zal drinken, en gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ben? Ze zeiden tegen hem: We zijn in staat.

En hij zeide tot hen: Gij zult inderdaad van mijn beker drinken en gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ben; maar om aan mijn rechterhand en aan mijn linkerzijde te zitten, is het niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het door mijn Vader is bereid.

Marcus 1: 4 Johannes doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden.

Marcus 1: 8 Ik heb u inderdaad gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest.

Marcus 10:38 Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt: kunt u drinken uit de beker die ik drink? en gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ben?

Marcus 10:39 En zij zeiden tot hem: Wij kunnen het. En Jezus zei tot hen: Gij zult inderdaad drinken uit de beker die ik drink; en met de doop waarmee ik gedoopt ben, zult u gedoopt worden:

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden.

Lucas 3:12 Toen kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en zeiden tot hem: Meester, wat moeten we doen?

Lucas 3:16 Johannes antwoordde en zei tot allen: Ik doop u inderdaad met water; maar er is er een machtiger dan ik kom, van wie ik de schoenen niet waard ben om los te maken: hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur:

Lukas 3:21 Toen het hele volk gedoopt werd, gebeurde het dat Jezus ook gedoopt werd en bad, de hemel werd geopend,

Lucas 7:29 En al het volk dat hem hoorde, en de tollenaars, rechtvaardigden God, gedoopt met de doop van Johannes.

Lucas 12:50 Maar ik heb een doop om mee gedoopt te worden; en hoe ben ik zo gespannen dat het wordt bereikt!

John 1:26 John antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water; maar er staat iemand onder u, die u niet kent;

Johannes 1:33 En ik kende hem niet: maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tot mij: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en op hem blijven, dezelfde is hij die doopt met de Heilige Geest .

Johannes 3:22 Daarna kwamen Jezus en zijn discipelen in het land Judea; en daar bleef hij bij hen en doopte.

Johannes 3:23 En Johannes doopte ook in Aenon, nabij Salim, omdat er daar veel water was; en zij kwamen en werden gedoopt.

Johannes 3:26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, hij die bij u was buiten de Jordaan, van wie u niet getuigt, zie, dezelfde doop, en alle mensen komen tot hem.

Handelingen 1: 5 Want Johannes doopte werkelijk met water; maar u zult niet veel dagen later met de Heilige Geest worden gedoopt.

Handelingen 2:38 Toen zei Petrus tot hen: Bekeer u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 2:41 Toen werden degenen die zijn woord graag ontvingen, gedoopt en op dezelfde dag werden er ongeveer drieduizend zielen aan hen toegevoegd.

Handelingen 8:12 Maar toen ze geloofden dat Filippus de dingen predikte die betrekking hadden op het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus, werden ze gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 8:13 En Simon zelf geloofde ook: en toen hij gedoopt was, ging hij verder met Filippus en vroeg zich af, terwijl hij de wonderen en tekenen zag die gedaan waren.

Handelingen 9:18 En terstond vielen er van zijn ogen als weegschalen waren; en hij ontving terstond zicht, en stond op en werd gedoopt.

Handelingen 10:47 Kan iemand water verbieden dat deze niet gedoopt worden, die zowel de Heilige Geest als wij hebben ontvangen?

Handelingen 10:48 En hij gebood hun gedoopt te worden in de naam van de Heer. Vervolgens baden ze hem om op bepaalde dagen te blijven.

Handelingen 11:16 Toen herinnerde ik mij het woord van de Heer, hoe hij zei: Johannes doopte inderdaad met water; maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest.

Handelingen 19: 4 Vervolgens zei Paulus: Johannes doopte waarlijk met de doop van bekering, zeggende tot het volk dat zij in hem zouden geloven die na hem zou komen, dat wil zeggen in Christus Jezus.

Handelingen 22:16 En waarom blijft u dan? Sta op, laat u dopen en was uw zonden weg, roep de naam van de Heer aan.

1 Korintiërs 1:14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve Crispus en Gajus;

1 Korintiërs 1:17 Want Christus heeft mij gezonden om niet te dopen, maar om het evangelie te prediken: niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet tot stand wordt gebracht.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

Vorig artikelBijbelteksten over Woede
Volgende artikelBijbelteksten over Leiderschap
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

1 COMMENT

  1. Kalau begitu bagaimana maksud dari:

    * Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. *
    MATIUS 7:21

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.