Krachtige gebeden voor eenheid in het gezin

5
1720
Krachtige gebeden voor eenheid in het gezin

familie is gestructureerd volgens het principe van eenheid, en Eenheid is in staat een gezin te baren. Of mensen nu wel of niet verwant zijn door bloed of huwelijk, ze kunnen familie worden als er een eenheid van doel is. Redelijk genoeg wordt krachtig gebed om eenheid in het gezin een van de belangrijkste gebeden voor het gezin. Een gezin is een essentiële eenheid in de ogen van God. Hoezeer het gezin ook kan worden beschouwd als een sociale instelling, het kan ook worden gezien als een spirituele entiteit.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

Wanneer een kind in deze wereld wordt geboren, hebben ze geen religie, geen taal, identiteit of overtuiging. Het is de enige functie van het gezin om het kind groot te brengen. Het gezin geeft het kind identiteit, religie, helpt hen een geloof op te bouwen en voorziet hen van een taal.

Afgaande op dit, is het daarom belangrijk dat het gezin verenigd is om al deze functies te vervullen die de samenleving en God willen dat ze vervullen. Als er geen eenheid in het gezin is, heeft dit geen enkele invloed op de opvoeding van elk kind dat in dat gezin wordt geboren.

Er is niets zo bevredigend als een gezin dat samen in eenheid staat. De verdiensten van deze grote daad kunnen niet genoeg worden benadrukt. Bedenk dat de Bijbel zegt dat één duizend zal trekken en twee tienduizenden. Dit stelde vast dat gezinnen meer zouden bereiken als ze verenigd zijn. Twee kunnen echter niet samenwerken tenzij ze akkoord gaan. Wat dit betekent is dat het succes of falen van een gezin gebaseerd zal zijn op de eenheid die dat gezin bestaat of het gebrek daaraan.

Het is verbazingwekkend dat wanneer gezinnen elkaars hand vasthouden en samen bidden, dit een grote ondergang betekent voor het koninkrijk der duisternis. God respecteert een eenheid in doel, de duivel weet dit ook en daarom is het eerste dat hij probeert te stelen van een gezin de geest van eenheid.

Zelfs in het lichaam van Christus, wanneer elk compartiment in fragmenten wordt gebroken, zal de duivel niet te ver zijn om te slaan.

Het boek Jozua, hoofdstuk 24 - 15 En als het u kwaad lijkt om de Heer te dienen, kiest u vandaag voor uzelf wie u wilt dienen, of de goden die uw vaderen dienden die aan de andere kant van de rivier waren, of de goden van de Amorieten, in wiens land u woont. Maar wat mij en mijn huis betreft, we zullen de Heer dienen. De enige reden waarom Joshua dit met gezag kon zeggen, was omdat er een eenheid van doel is in zijn familie.

De eenheid in de familie van Jozua maakte het hem gemakkelijk om de oudsten van Isreal te vertellen dat ze door kunnen gaan en een andere God voor zichzelf kunnen kiezen als ze het kwaad zien in het dienen van de Heer. Maar voor hem en zijn gezin zouden ze de Heer dienen.

Sta niet toe dat de duivel een van de grootste bezittingen wegneemt die God aan uw gezin heeft gegeven. U moet er alles aan doen om de eenheid in uw gezin te beschermen. We hebben een lijst samengesteld met krachtige gebeden voor eenheid in het gezin om uw gezin te helpen verenigd te blijven.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

GEBEDEN

 • Vader, Heer, ik bid u vandaag over mijn gezin. Ik vraag u ons te leren verenigd te zijn in de naam van Jezus.
 • Ik kom elke kracht en regeling tegen die misschien een ongelijkheid in ons midden wil creëren; Ik vernietig zulke krachten in de naam van Jezus.
 • Ik bid Heer, dat u ons een eenheid van doel wilt geven, dat u ons de visie duidelijk wilt maken, zodat we er in uniform in Jezus 'naam door kunnen worden geleid.
 • Here God, ik bid voor uw onverdunde liefde, leer ons hoe we in de naam van Jezus van ons moeten houden.
 • Vader, Heer, ik bid dat u elke toegang die de duivel creëert, blokkeert om onenigheid in mijn familie te veroorzaken. Ik bid dat je het in de naam van Jezus zult voorkomen.
 • Here God, ik bid dat u ons alle geest wilt geven om onszelf te tolereren. Ik weet dat we verschillende mensen zijn, ondanks dat we familie zijn, maar ik bid dat je ons de genade zult schenken om elkaar in de naam van Jezus te kunnen tolereren.
 • Vader, Heer, ik vraag dat u ons het voorrecht en de genade zult schenken om onszelf te vergeven wanneer we elkaar in de naam van Jezus kruisen.
 • Heer Jezus, door Uw genade bid ik dat u ons in stilte zult leren als we boos zijn, dat u ons uiting zult geven als we woedend zijn.
 • Here God, de Schrift zegt dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, niet zal staan. Ik kom elke kracht van verdeeldheid in onze familie tegen door het bloed van het lam
 • Vader Heer, de Bijbel zegt hoe goed en aangenaam het voor broeders is om in eenheid te werken. Ik vraag dat u ons helpt om in eenheid in de naam van Jezus te blijven werken.
 • Heer God, we willen ons doel als gezin niet in de steek laten, ons helpen om voor eeuwig in liefde te staan ​​en te leven in de naam van Jezus.
 • Het bloed van het lam vernietigt Vader Heer, wat de vijand ook van plan is te gebruiken als instrument om vijandschap in ons gezin te creëren.
 • De Schrift zegt dat mijn kinderen en ik voor tekenen en wonderen zijn, ik vernietig elke macht die mijn kinderen zou willen gebruiken om verdeeldheid in mijn gezin te veroorzaken, ik vernietig die macht in de naam van Jezus.
 • Vader, we willen niet alleen verenigd zijn, we willen ook verblind worden door liefde die zo sterk is, we willen verenigd zijn in godsvrucht, help ons om dit te bereiken in de naam van Jezus.
 • Here Jezus, ik bid dat u alle gebroken harten in mijn huis zult herstellen. Ik vraag dat u door uw genade alle emotionele schade in mijn familie zult genezen, ik bid dat u de eerste liefde van ons hart in de naam van Jezus zult herstellen.
 • Ik kom elke geest van boosaardigheid, afgunst, jaloezie en bitterheid tegen die misschien in het hart van mijn familieleden wil wonen. Ik bid dat je het in de naam van Jezus zult vernietigen.
 • Ik bid dat u elke verlorene in mijn familie de genade zult schenken om u te vinden, hen te helpen hun plaats in u te herontdekken in de naam van Jezus.
 • Ik bid Heer Jezus dat u onze nakomelingen een zegen voor anderen wilt maken, overal waar ze zich bevinden. Help hen altijd een goede ambassadeur van de familie van Christus te zijn in de naam van Jezus.
 • Here God, ik bid dat u elk lid van mijn familie zult zegenen met een hart dat voortdurend naar u zal dorsten in de naam van Jezus.

Schrijf u alstublieft in op ons YouTube-kanaal om dagelijkse krachtige gebedsvideo's te bekijken

advertenties

5 COMMENTS

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier