Psalm 9 De boodschap vers voor vers

1
18149
psalm 9 betekenis

 

In de huidige studie van de Psalmen zouden we vers voor vers naar Psalm 9 kijken. Psalm 9 is een psalm van waardering en erkenning van Gods onfeilbare gerechtigheid. Door de voortgang van zijn gedachten lijkt de schrijver God als een gerechtvaardigde te hebben ontmoet of ervaren. En hierdoor heeft hij zich gerealiseerd dat God de onderdrukten rechtvaardigt en ervoor zorgt dat de goddelozen niet ongestraft blijven. Psalm 9, de boodschap vers voor vers, onthult ook dat God een verdediger is van degenen die juist leven maar oneerlijk worden behandeld. De psalmist weet dit zonder enige twijfel en daarom kan hij vol vertrouwen naar God gaan om hem uit zijn handen te verlossen onderdrukkers.

Dit is voor zo velen hetzelfde. Soms bevinden we ons in situaties waarin we oneerlijk worden behandeld door degenen die tegen ons zijn omdat we rechtvaardig leven. Maar voor de meesten van ons moeten we Gods systeem van gerechtigheid voor ons, zijn kinderen, nog niet volledig begrijpen, en daarom gaan we door in een cyclus van onderdrukking, keer op keer. Als je het getuigenis van de psalmist in psalm 9 vers voor vers leest, zul je Gods liefde en bereidheid begrijpen om je te rechtvaardigen van alle oneerlijke acties die tegen je worden ondernomen.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

PSALM 9 BETEKENIG VERS DOOR VERS.

Vers 1 en 2: Ik zal daar prijzen, o heer, met heel mijn hart; Ik zal al uw wonderbaarlijke werken tonen. Ik zal blij en verheugd zijn in u: ik zal uw naam loven, o gij allerhoogste.

Het is overduidelijk dat de psalmist hier getuige was van de goedheid van God in zijn leven en zijn lof niet kon tegenhouden. Hij was bereid om God met zijn hele hart te loven; Met andere woorden, met alles wat hij heeft. Dit is wat je doet als je de gerechtigheid van God in je leven begrijpt en hebt ervaren. Interessant genoeg had hij er zelfs werken voor te laten zien, hij had bewijs! En wat zijn deze bewijzen? We zullen ze zien in de volgende verzen.

Vers 3: Als mijn vijanden worden teruggedraaid, zullen ze vallen en ten onder gaan in jouw aanwezigheid.

Dit is een verklaring van vertrouwen die voortkomt uit een ervaring. Onze God is almachtig en groter dan enige kracht die ooit bestaat. Onze vijanden zullen beslist altijd hun rug toekeren als hij ons verdedigt. Dit was wat de psalmist had gezien dat hem zoveel vertrouwen gaf. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over het bestaan ​​van zijn vijanden, want hij was er zeker van dat ze zeker zouden omkomen.

Vers 4: Want u hebt mijn recht en mijn zaak behouden: u zat op de troon en oordeelde goed.

 Dit is een van de werken die de psalmist moest laten zien. Hij had God namens hem terecht zien oordelen. Hem rechtvaardigen en begunstigen in zijn oordeel. En niet alleen bij een enkele gelegenheid, maar consequent. God is eerlijk en eerlijk in zijn oordelen en hij is bereid om namens zijn kinderen keer op keer goed te oordelen.

Vers 5 en 6: Gij hebt de heidenen berispt, gij hebt de goddelozen vernietigd, gij hebt hun naam voor altijd en eeuwig bekendgemaakt. O gij vijand, aan de vernietigingen is een eindeloos einde gekomen: en Gij hebt steden vernietigd; hun gedenkteken is met hen omgekomen.

Soms denken we dat God toestaat dat de goddelozen hun zin krijgen, terwijl de rechtvaardigen het moeilijk hebben om bij hen te komen. Maar hier zien we dat de trouw van God en zijn liefde voor de rechtvaardigen ervoor zorgt dat hij de goddelozen vernietigt, zelfs tot het punt dat ze hun naam van het nageslacht wissen. Dit was het getuigenis van de psalmist. Hij had gezien dat God zowel individuen als naties die onrecht deden, berispte en hij was er zeker van dat hij het opnieuw zou doen. Hij wist zeker dat zijn vijanden voor altijd verdoemd waren. Dit vertelt ons daarom dat het niet uitmaakt hoe onrechtvaardig slechte mensen ons hebben behandeld, God altijd weet hoe ze hen moeten berispen en wanneer hij het doet, blijft het permanent.

Vers 7 & 8: Maar de heer zal voor eeuwig volharden; hij heeft zijn troon voorbereid voor het oordeel. En hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid, hij zal het volk in oprechtheid richten.

Ook hier wordt God aan ons een rechtvaardige rechter geopenbaard; iemand die oordeelt in gerechtigheid. Hij blijft keer op keer trouw aan zijn oordeel, zelfs als al het andere faalt. Hij beoordeelt zowel individuen als naties naar hun daden. Dit zou voor zijn kinderen een garantie moeten zijn dat onze God nooit faalt en dat hij te zijner tijd alles zal doen wat ons betreft.

Vers 9: De heer zal ook een rechter zijn voor de onderdrukten, een toevluchtsoord in moeilijke tijden.

Gods stijl van gerechtigheid is niet alleen gebaseerd op de macht of autoriteit die hij heeft, maar op de vaderlijke liefde die hij voor ons heeft. Dit is de reden waarom hij hen beschermt als een manier om de rechtvaardigen te rechtvaardigen. Hij houdt ze weg van al hun onderdrukkers en voorkomt dat ze zelfs maar dichtbij komen. Hij zorgt er ook voor dat ze veilig worden bewaard als er problemen komen. Hij weet dat hun tegenstanders zeker achter hen aan zouden komen en dus zorgt hij ervoor dat ze volledig beschermd en beveiligd zijn.

Vers 10: En zij die uw naam kennen, zullen hun vertrouwen in u stellen; want Gij, de Heer, heeft hen die u zoeken niet verlaten.

Zeker!!! Zoveel als God als een rechtvaardige rechter hebben gekend, zullen hem zeker vertrouwen. Ze hebben gezien hoe hij ze uit de handen van hun vijanden redde. Ze hebben hem zien rechtvaardigen en nu kunnen ze er zeker van zijn dat hij hetzelfde keer op keer zou doen. Hij heeft nooit iemand verlaten die volledig op hem vertrouwt en dat zal hij ook nooit doen!

Vers 11: Zing lof voor de Heer die in Sion woont: maak onder het volk zijn daden bekend.

 Met ontzag voor Gods voortdurende trouw en gerechtigheid roept de psalmist de hele natie op om Gods lof te zingen en het getuigenis van zijn daden aan iedereen te delen. Dit is zeker wat u zult doen als u de gerechtigheid van God in uw leven en zaken begint te ervaren.

Vers 12: Toen hij onderzoek deed naar bloed, herinnerde hij ze: hij vergeet de roep van de nederigen niet.

God herinnert zich degenen die tot hem roepen om gerechtigheid vanwege hun bloedvergieten. Hij wreekt hun moord en eist hun bloed uit de handen van degenen die hen hebben vermoord. Hij kijkt niet weg van de oprechten en de nederigen als ze om hulp roepen. Hij is allemaal trouw en gewoon om hun kreten te vergeten.

Vers 13 & 14: Heb medelijden met mij, o heer; beschouw mijn moeite die ik lijd van hen die u haten, u die mij uit de poorten van de dood tilt. Opdat ik al uw lof mag verkondigen in de poorten van de dochter van Sion; ik zal mij verheugen in uw redding.

Een van de belangrijkste kenmerken van Gods rechtssysteem is zijn barmhartigheid; zijn medeleven en zijn vermogen om weg te kijken van onze gebreken. Dit is de reden waarom, hoewel we ons bewust zijn van zijn liefde voor ons, we altijd zijn genade moeten zoeken als we zijn gerechtigheid verlangen, wetende dat we niet volmaakt zijn. We hebben zijn genade nodig om ons van ons te verlossen van onze problemen en de onderdrukking van onze vijanden. Alleen dan kunnen we zijn lof voor de mensen laten zien. God schept ook behagen in onze lofprijzingen en hij zal ervoor zorgen dat we van alle onderdrukkingen komen, zodat we hem kunnen loven.

Vers 15 en 16: De heidenen worden verzonken in de put die ze hebben gemaakt: in het net dat ze verborgen hebben, wordt hun eigen voet genomen.

De Heer is bekend door het oordeel dat hij uitvoert: de goddelozen worden verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Als onderdeel van zijn systeem om de oprechten te rechtvaardigen, zorgt God ervoor dat de goddelozen de vruchten van hun eigen werk oogsten. Hoewel ze plannen maken voor de oprechten, zorgt God ervoor dat ze de volledige begunstigden van die plannen zijn.

Vers 17: De goddelozen zullen in de hel worden veranderd en de naties die God vergeten.

 Dit is de bestemming van iedereen die slecht en onrechtvaardig leeft, zowel individuen als naties. God veroordeelt zijn gerechtigheid over hen en stuurt ze naar de hel.

Vers 18: Want de behoeftigen zullen niet altijd worden vergeten: de verwachting van de armen zal niet voor altijd verloren gaan.

Wat betreft de benarde situatie van de goddelozen, zullen de rechtvaardigen eindelijk herinnerd worden. Hun langverwachte verwachting zal eindelijk in vervulling gaan. God zal ze in zijn gerechtigheid gedenken en in al hun behoeften voorzien.

Vers 19 en 20: Sta op, o Heer; laat de mens niet zegevieren: laat de heidenen in uw ogen geoordeeld worden. O Heer, maak hen bang:

Dat de naties mogen weten dat ze slechts mensen zijn. Nadat de psalmist dankbetuiging had betuigd en de wonderbare werken van Gods gerechtigheid had getoond, roept hij hem op om zijn macht aan de mensen te tonen. Hij eist dat God niet toestaat dat de goddelozen hun gang gaan, maar dat hij hun bewijst dat ze maar mensen zijn. Doordat we hierdoor Gods gerechtigheid hebben begrepen, kunnen we hem ook oproepen om hetzelfde namens ons te doen.

 

WANNEER MOET IK DEZE PSALM GEBRUIKEN?

Hier zijn een paar gevallen waarin je deze psalm moet gebruiken.

 • Als je God moet erkennen omdat hij je gerechtigheid geeft over je tegenstanders.
 • Als je onrechtvaardig wordt onderdrukt en je hebt God nodig om je te rechtvaardigen.
 • Als je vijanden achter je aan komen en je Gods toevlucht en bescherming nodig hebt.
 • Als je je verlaten voelt, zelfs nadat je zoveel vertrouwen op God hebt gesteld.
 • Wanneer je wraak zoekt voor de vernietiging of oneerlijke dood van een geliefde.
 • Wanneer je zijn genade verlangt in moeilijke tijden.

 

PSALM 9 GEBEDEN.

Als je merkt dat je deze psalm moet gebruiken, dan zijn hier enkele krachtige psalm 9-gebeden die je moet bidden.

 • Heer ik dank u omdat u altijd goed oordeelt en de zaak van de goddelozen beloont. Ik vraag daarom dat u zo velen beoordeelt als tegen mij zijn en mij de overwinning op hen in Jezus naam geeft.
 • Vader, ik zoek uw genade over alle moeilijkheden in mijn leven, verlos mij zodat ik de vrijheid heb om u te allen tijde te prijzen in Jezus naam.
 • Heer, ik vraag u mij te wreken van al mijn tegenstanders en van velen die boos op mij zijn zonder reden in Jezus naam.
 • Sta Heer op naar uw woord en laat mijn vijanden niet de overhand krijgen over mij, bewijs hen dat u mijn God bent en dat zij slechts mensen zijn in Jezus naam.
 • Vader, zoals u mij in deze psalm hebt verteld, laat mijn vijanden de vrucht van hun slechtheid eten en laat hun plannen in Jezus naam aan hen worden teruggegeven.
 • Heer, herinner me te zijner tijd. Laat mijn verwachtingen niet onvervuld blijven in Jezus naam.

 

 


Vorig artikelPsalm 23 Gebed om bescherming en verdediging
Volgende artikelPsalm 24 betekent vers voor vers
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.