Hoe weet ik wanneer mijn gebed wordt beantwoord?

2
3906

We dienen een gebed dat God beantwoordt, een God die geen gebeden opslaat, maar Hij beantwoordt ze. Veel gelovigen weten tegenwoordig alleen hoe ze moeten bidden, maar weten niet wanneer er antwoorden worden gegeven. Gebed is een tweerichtingscommunicatie tussen God en de mens. Als je tot de Heer bidt en je ontvangt geen antwoord van God, zijn je gebeden niet volledig. Gebed is geen religieuze oefening, het is eerder een bewuste communicatie tussen de mens en God. Als we bidden, praten we met God over onze persoonlijke behoeften of die van anderen, dan moeten we ook verwachten antwoorden van hem te ontvangen.

In Handelingen 12: 5-12 zagen we een voorbeeld van gelovigen die bidden in het huis van Maria om Petrus uit de gevangenis te redden, maar toen het antwoord op hun gebeden kwam, wisten ze het nooit, zelfs niet toen ze door Rhoda werden verteld, ze geloofden het niet. Dit is de primaire uitdaging van veel gelovigen in het lichaam van Christus vandaag. Velen weten niet of gebeden verhoord worden. Vandaag zullen we dit onderwerp bekijken, hoe weet ik wanneer mijn gebed wordt beantwoord? We zullen 10 manieren onderzoeken om te weten wanneer je gebeden worden beantwoord. Deze 10 manieren zijn om ons te leiden terwijl we bidden, ze mogen niet worden gebruikt als wetten of formules en ze zijn niet in een bepaalde volgorde gerangschikt. Ze zijn er gewoon om ons te laten zien wat echt belangrijk is als we ons gebedsleven opbouwen. Ik bid dat als je deze 10 manieren doorloopt, je gebedsleven effectiever zal zijn en je de antwoorden op je gebeden zult gaan zien en ontvangen in de naam van Jezus Christus.

10 manieren om te weten dat je gebed wordt beantwoord

1.Wanneer u een kind van God bent:

Luke 11:11 Als een zoon brood zal vragen van iemand van u die vader is, zal hij hem dan een steen geven? of als hij een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? 11:12 Of als hij een ei zal vragen, zal hij hem dan een schorpioen aanbieden? 11:13 Als gij dan, kwaadaardig, weet, hoe goede geschenken aan uw kinderen te geven: hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem vragen?

Elk wedergeboren kind van God heeft recht op antwoord op hun gebeden. God zal Zijn kinderen nooit iets goeds onthouden. Toen Jezus bij het graf van Lazarus was, bad Hij op deze manier 'Vader, ik weet dat je altijd naar me luistert', Johannes 11:42. Als je een kind van God bent, heb je gegarandeerd toegang tot God en elke keer dat je bidt, zal God je altijd horen en je gebeden verhoren.

2. Wanneer je bidt in de naam van Jezus Christus:

Johannes 16:23 En op die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wat gij ook de Vader in mijn naam zult vragen, hij zal het u geven. 16:24 Tot nu toe hebt u niets in mijn naam gevraagd: vraag en u zult ontvangen, opdat uw vreugde vol mag zijn.

De naam van Jezus Christus is ons toegangsticket voor beantwoorde gebeden. Elk gebed moet worden gebeden in de naam van Jezus Christus. De naam van Jezus Christus is de naam boven elke andere naam, en bij het noemen van de naam van Jezus Christus moet elke knie op aarde en daarbuiten buigen. Elke berg wordt verplaatst en in zee geworpen bij de vermelding van de naam van Jezus Christus. Telkens wanneer u bidt, richt u zich tot de kwesties die u zorgen baren in de naam van Jezus Christus, als u er zeker van bent dat uw gebeden worden beantwoord.

3. Wanneer je bidt met Thanksgiving:

Filippenzen 4: 6 Wees voor niets voorzichtig; maar in alles door gebed en smeking met dankzegging, laat uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt.

Onze gebeden moeten beginnen en eindigen met dankzegging. Dankzegging is God waarderen voor wie Hij is, wat Hij kan doen en wat Hij heeft gedaan. Elke keer dat we de Heer in gebeden danken, verbinden we Hem om ons te antwoorden door ons de verlangens van ons hart te schenken. Het boek 1 Thessalonicenzen 5:18 vertelt ons dat we in alles de Heer moeten danken, omdat dankzegging de wil van God voor ons is. Ook 1 Johannes 5:14 vertelt ons dat wanneer we bidden volgens zijn wil, hij ons hoort, en omdat hij ons hoort, onze antwoorden gegarandeerd zijn. God zal altijd een gebed beantwoorden dat uit het hart van dankzegging komt.

4. Wanneer je gebeden wordt ondersteund door het woord:

Jesaja 41:21 Produceer uw zaak, spreekt de HEERE; breng uw sterke redenen naar voren, zegt de koning van Jacob.

Een gebed zonder de Wod is een lege toespraak. De woord van God is wat kracht geeft aan je gebed. Wil je gebeden effectief zijn, dan moet het worden ondersteund door relevante geschriften. Het gebedsaltaar is als een rechtszaal, God is de rechter, jij bent de advocaat en presenteert je zaak voor de rechter. Uw geval is uw gebed. Elke goede advocaat moet de rechter overtuigen door relevante wetten in het boek te citeren om zijn of haar claims te ondersteunen. Zonder feiten zijn uw claims ongegrond. Geen rechter zal luisteren naar claims die niet door bewijs worden gestaafd. Dat is precies hoe het gebed is, wil God dat je je gebeden beantwoordt, je gebeden ondersteunen met relevante geschriften, deze geschriften zijn je bewijs, het zijn de feiten die de geldigheid van je gebeden zullen vergroten. Voordat je nu naar God gaat in gebeden over kwesties in je leven, doorzoek eerst en vooral de Schriften, doorzoek het om bijbelverzen te vinden die je zullen helpen je verzoeken aan God te bevestigen. Bijvoorbeeld, als u tot God bidt voor de vrucht van de baarmoeder, herinner hem dan aan Exodus 23: 25-26, in dat schriftgedeelte zegt het woord van God dat niemand die God dient onvruchtbaar zal zijn. Wanneer het woord van God je gebeden ondersteunt, zijn je antwoorden gegarandeerd.

5. Wanneer je vrede in je hart voelt:

Filippenzen 4: 6 Wees voor niets voorzichtig; maar in alles door gebed en smeking met dankzegging, laat uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt. 4: 7 En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en verstand bewaren door Christus Jezus.

Elke keer als we vrede in ons hart ervaren met betrekking tot een onderwerp waar we voor bidden, is dat een duidelijke indicatie dat God onze gebeden heeft beantwoord. De vrede van God in ons hart is dat de Heilige Geest ons vertelt dat onze gebeden verhoord zijn.

6. Wanneer u in geloof bidt:

Jakobus 1: 6 Maar laat hem in geloof vragen, niets aarzelt. Want wie wankelt, is als een golf van de zee, voortgedreven door de wind en geworpen. 1: 7 Want laat die man niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen.

Niemand kan iets van God krijgen in gebeden zonder geloof. Hebreeën 11: 6. Gebeden is een geloofsoefening en God werkt alleen in het rijk van het geloof. Gebeden is een geloofsoefening en God werkt alleen in het rijk van het geloof. Als je gewoon bidt zonder in God te geloven, zul je nooit antwoorden op je gebeden ontvangen. Wil God in je leven interveniëren, dan moet je eerst in God geloven, en ook in Zijn woord. Een trouweloos gebed is een dood gebed.

7. Wanneer we moedig bidden:

Hebreeën 4:16 Laten we daarom moedig op de troon van genade komen, zodat we genade kunnen verkrijgen en genade vinden om te helpen in tijden van nood.

Wij zijn kinderen van God, wij zijn geen slaven van God. Het verschil tussen kinderen en slaven is angst en verlegenheid. Kinderen zijn altijd moedig, terwijl slaven altijd angstig zijn. Elk kind is gewaagd om van zijn vader te ontvangen, omdat hij een erfenis in zijn vader heeft. Maar een slaaf heeft geen erfenis. We moeten ons gebedsaltaar met vrijmoedigheid benaderen om te ontvangen wat we verlangen.

8. Wanneer we met heel ons hart bidden.

Jeremia 29:13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

Elk gebed dat uit het hart komt, moet altijd Gods aandacht krijgen. Dit komt omdat geloof uit het hart komt, en als u God in gebeden met heel uw hart zoekt, zult u beslist antwoorden ontvangen. Een goed voorbeeld is het geval van Hannah in de bijbel, 1Samuel 1:13, Hannah bad tot God in haar hart, haar lippen bewogen niet. Het was een communicatie van hart tot hart, en ze ontving uitdrukkelijke antwoorden op haar gebeden. Daarom, als we God zoeken in gebeden met ons hart, moeten we er zeker van zijn dat onze gebeden zullen worden verhoord.

9. Wanneer we in de geest zijn:

Openbaring 1:10 Ik was in de Geest op de dag des Heren, en hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

In de geest zijn is een belangrijke vereiste om antwoorden op onze gebeden te ontvangen. In de geest zijn betekent spiritueel gevoelig zijn. Het betekent dat je geest alert is en afgestemd op de frequentie van de hemel. De primaire manier om onze geest-mens actief te houden is door vasten en gebeden. Alleen degenen die in de Geest zijn, kunnen Gods stem horen. God is een Geest, en tenzij we door gebeden weten hoe we ons op het geestenrijk moeten afstemmen, genieten we misschien geen antwoord op onze gebeden. Wees dus als u bidt altijd in de geest, wees geestelijk gevoelig, let op uw antwoorden en u zult ze zien.

10. Wanneer we vertrouwen op de trouw van God:

Numeri 23:19 God is geen man, dat hij zou liegen; noch de mensenzoon, dat hij zich bekeert: heeft hij gezegd en zal hij het niet doen? of heeft hij gesproken, en zal hij het niet goed maken?

Onze God is een trouwe God, Hij zal ons altijd horen als we Hem in gebeden aanroepen. God kan niet liegen, als Hij zegt dat Hij ons zal antwoorden als we roepen, dan zal Hij dat zeker doen. Wetende dat God altijd trouw is, zou ons geloof in gebeden moeten versterken en ons ook moeten positioneren om antwoorden op onze gebeden te verwachten en te ontvangen. Elke keer dat ons geloof verbonden is met de trouw van God, zijn onze antwoorden op gebeden zeker.

Conclusie

Deze 10 manieren zijn zeker manieren om te weten dat uw gebeden zijn verhoord. Zoals ik al eerder zei, je hoeft niet al deze tekenen religieus of als een wet na te leven om antwoorden op je gebeden te zien, vertrouw gewoon en vertrouw op de Heilige Geest om je te begeleiden in je gebedsleven. Wanneer de Geest van God je gebeden leidt, zul je natuurlijk al deze 10 stappen zonder strijd uitvoeren. Ik bid vandaag voor u, geen van uw gebeden zal opnieuw worden beantwoord in de naam van Jezus Christus. Je bent gezegend.

advertenties

2 COMMENTS

  1. Ja, ik heb gebeden nodig voor verlossing voor mij en mijn gezin, we hebben een sterke greep en vandaag voel ik een doorbraak, omdat de Heer ons heeft verlost van de slavernij van de duivels, handen in Jezus. Amen dank je Jezus

  2. Vader, heer, ik dank u voor het spreken van leven tegen mij. Open mijn spirituele begrip dat ik niet verloren mag gaan in de plaats van gebed in Jezus naam. Dank u voorganger, moge de goede heer zijn nieuwe vuur op u blijven storten.

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier