30 lofgebeden en dankzegging

0
5666

Psalmen 92: 1 Het is een goede zaak om de HEER te danken en lof te zingen voor uw naam, o Allerhoogste:

Lof en dankzegging zou de levensstijl van elke gelovige moeten zijn. Elke lovende christen is een vreugdevolle christen en elke vreugdevolle christen zal altijd de aanwezigheid van God met zich meedragen. De bijbel vertelt ons dat er in de aanwezigheid van God volheid van vreugde is, Psalmen 16:11. Wanneer we God prijzen, vragen we Zijn aandacht, Wanneer we God prijzen, stapt hij in onze situaties, wanneer we God prijzen, laten we Hem weten dat we Hem vertrouwen, zelfs in het midden van onze beproevingen. Vandaag heb ik 30 lof- en dankgebeden verzameld. Deze lofgebedspunten zullen de aanwezigheid van God in ons leven neerhalen.

God loven betekent God vergroten en God vergroten betekent God groter maken dan onze situaties en omstandigheden. We moeten leren God te prijzen vanwege wie Hij is, niet alleen vanwege wat hij in ons leven zal doen, maar vanwege wie Hij is. In 2 Kronieken 20: 20-24 zien we dat de isrealieten God prijzen te midden van hun veldslagen, in Handelingen 16:25 zien we dat Paulus en Silas God in ketenen prijzen. Lof zou onze levensstijl moeten zijn, ongeacht de situaties en omstandigheden die we onszelf zien. Elke keer dat we God prijzen, laten we Hem weten dat we nog steeds Zijn suprematie over onze uitdagingen erkennen. we laten Hem weten dat we erop vertrouwen dat Hij nog steeds de controle over ons leven heeft. Deze gebeden voor lof en dankzegging zullen je lunchen in de rijken van onophoudelijke lof in Jezus naam.

Gebedspunten

1. Vader, ik prijs u vanwege wie u bent, u bent een goede en barmhartige vader

2. Vader, ik prijs U omdat ik weet dat U mij nooit zult verlaten noch in de steek zult laten.

3. Vader, ik prijs U vanwege uw niet aflatende trouw in mijn leven

4. Vader, ik prijs U omdat u groter bent dan de grootste, sterker dan de sterkste en beter dan de beste in Jezus naam.

5. Vader, ik prijs U omdat u groter bent dan al mijn problemen

6. Vader, ik prijs U omdat u mijn grote aanbieder bent

7. Vader, ik prijs U omdat u mijn genezer en mijn beschermer bent.

8. Vader, ik prijs U omdat u mijn vijanden nooit zult laten lachen om mijn val

9. Vader, ik prijs U omdat u mijn verlosser en mijn redding bent

10. Vader, ik prijs U omdat u altijd geduldig en altijd barmhartig voor mij bent.

11). Vader, ik dank U voor de genade om te leven en vandaag uw lof te zingen in Jezus naam.

12). Geachte Heer, zorg ervoor dat ik nieuwe getuigenissen krijg zodat ik uw naam te meer kan bedanken te midden van de heiligen in Jezus naam.

13). Lieve Heer, ik hef uw naam hoger op, boven alle andere namen, boven alles in de hemel en op aarde in Jezus naam.

14). Oh Heer, ik zal de hele dag opscheppen over uw goedheid en uw grote vriendelijkheid en ik prijs u dat u mijn God bent in Jezus naam.

15). Oh Heer, ik prijs u dat u de strijd van mijn leven in Jezus naam hebt gevoerd

16). Oh Heer, ik zal U prijzen, temidden van mijn beproevingen, u bent inderdaad de reden waarom ik gelukkig ben
17). Oh Heer, ik vergroot uw naam en ik erken uw grootheid in Jezus naam.

18). Oh Heer, ik sluit me aan bij de gemeente van broeders om u te prijzen, want u hebt grote dingen gedaan in mijn leven in Jezus naam.

19). Oh Heer, ik prijs vandaag uw naam omdat alleen de levenden uw naam kunnen prijzen, de doden u niet kunnen prijzen

20). Oh Heer, ik prijs u vandaag want u bent goed en uw barmhartigheden blijven voor altijd in Jezus naam.

21). Vader, ik prijs u, want alleen u kunt doen wat geen mens kan doen in Jezus naam.

22). Vader, ik prijs u, want ik heb de overwinning in Christus Jezus gewonnen.

23). Oh Heer, ik zal hardop zingen van uw lof voor ongelovigen en ik zal me niet schamen

24). Oh Heer, ik prijs u in uw huis, de kerk, voor de heiligen in Jezus naam.

25). Oh Heer, ik zal u prijzen omdat u een rechtvaardige God bent.

26). Oh Heer, ik prijs u omdat u mijn redding bent geworden in Jezus naam.

27). Oh Heer, ik prijs u vandaag omdat u mijn God bent en ik heb geen andere god in Jezus naam.

28). Vader, zolang ik nog adem, blijf ik je prijzen.

29). Vader, ik prijs u omdat de duivel mij niet kan stoppen in Jezus naam Amen

30). Oh Heer, ik zal u prijzen omdat u uw zoon Jezus Christus over de hele aarde hebt grootgemaakt in Jezus naam.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier