30 gebedspunten voor gunst en genade

1
4075

Psalmen 5:12 Want gij, HEER, zult de rechtvaardigen zegenen; met gunst zult gij hem omringen als met een schild.

Elk kind van God is verordineerd om in de rijken van te wandelen voorstander en genade. Een gunstdag is veel beter dan honderd jaar arbeid. Wanneer iemand begint te genieten van gunst en genade, waar anderen voor worstelen, begin je ervan te genieten zonder stress. Vandaag houden we ons bezig met gebedspunten voor gunst en genade. Dit gebed opent je voor een geheel nieuw rijk van bovennatuurlijke gunst en gratie. Terwijl u vandaag deze gebedspunten aangaat, zal het u niet ontbreken aan gunst en genade op alle gebieden van uw leven, u zult de machtige hand van God gemanifesteerd zien in elk facet van uw leven in Jezus naam.

Wat is gunst en genade?

Gunst is wanneer God smaak toevoegt aan uw arbeid. Gunst is wanneer God voor jou laat gebeuren, wat anderen worstelen om voor zichzelf te laten gebeuren. Genade betekent onverdiende gunst, het betekent onverdiende gunst, God geeft u dingen die u niet verdient, God zegene u op manieren die u niet verdient. We dienen een God van onverdiende gunst, een God die ons onvoorwaardelijk zegent. God zegent zijn kinderen niet omdat ze perfect zijn, hij zegent ons omdat we zijn kinderen zijn, die in hem en zijn zoon Jezus Christus geloven. Dit gebed ponts voor gunst en genade zal u in dat rijk van gunst in Jezus naam brengen.

Hoe geniet ik van gunst en genade?

Er zijn twee manieren waarop je kunt genieten van gunst en genade, ze zijn door nieuwe geboorte en gebeden. Nieuwe geboorte of redding leidt u naar het rijk van onverdiende en onverdiende gunst. De dag dat je je hart aan Jezus gaf, vanaf die dag werd je een begunstigde van Gods onbeperkte gunst, je werd een kind van God, een kind van gunst, aan al je worstelingen komt een einde als de gunst van God in je leven komt. Ten tweede kun je je een weg bidden naar de gebieden van gunst. Veel christenen worstelen nog steeds in het leven, ondanks het feit dat ze Gods kinderen zijn. Dit komt omdat de duivel nog steeds zal strijden met uw redding en gunst. Satan weet dat je gezegend bent, maar hij zal je nog steeds weerstaan, daarom moet je hem ook weerstaan geloof en gebeden. Je moet je gunst betuigen op het altaar van gebeden. Telkens wanneer u om gunst en genade bidt, herinnert u God aan zijn woord en laat u de duivel weten dat u uw rechten uit de Schriften kent. Tegenwoordig, als je deze gebedspunten voor gunst en genade aangaat, zal het je nooit ontbreken aan gunst en genade in je leven in Jezus naam.

Gebedspunten

1. Ik ontvang de goedheid van de Heer, in het land van de levenden, in de naam van Jezus.
2. Alles gedaan tegen mij om mijn vreugde dit jaar te bederven, vernietigd te worden, in de naam van Jezus.

3. O Heer, zoals Abraham gunst van u ontving, ontvang ik ook uw gunst zodat ik kan excelleren, in de naam van Jezus.

4. Heer Jezus, behandel mij dit jaar overvloedig in de naam van Jezus.

5. Het doet er niet toe, of ik het verdien of niet, ik ontvang niet-kwantificeerbare gunst van de Heer, in de naam van Jezus.

6. Elke zegen die God dit jaar voor mij heeft gereserveerd, zal mij niet voorbijgaan, in de naam van Jezus.

7. Mijn zegen zal niet worden overgedragen aan mijn buurman, in de naam van Jezus.

8. Vader Heer, schande elke kracht die erop uit is Uw programma voor mijn leven te stelen, in de naam van Jezus.

9. Elke stap die ik dit jaar neem zal leiden tot buitengewoon succes, in de naam van Jezus.

10. Ik zal zegevieren met de mens en met God, in de naam van Jezus

11. Ik verklaar dat ik verlost ben van demonische kooi, in de naam van Jezus.

12. Ik vuur elke pijl van armoede terug in elke afdeling van mijn leven, in de naam van Jezus.

13. Ik kom elke verborgen en slimme verslinder in elke afdeling van mijn leven tegen, in de naam van Jezus.

14. Ik bindt de geest van armoede, in de naam van Jezus.

15. Ik verbreek mezelf van elke financiële valkuil, in de naam van Jezus.

16. Ik ontwortel elk zaad van falen in mijn leven met het vuur van God, in de naam van Jezus.

17. Ik vernietig elke geest van lekkende zak in mijn financiën, in de naam van Jezus.

18. Ik vernietig en vernietig elke activiteit van succesvervuilers, in de naam van Jezus.

19. Financiële schaamte zal nooit mijn lot blijven, in de naam van Jezus.

20. Ik zal geen kwaad patroon van falen volgen, in de naam van Jezus.

21. Oh heer! Laat me genade in je ogen vinden, zodat je me al mijn verzoek van (vermeld je verzoek) in Jezus naam kunt inwilligen.

22. O Heer, laat mij gunst ontvangen waar ik ook ben in Jezus naam.

23. O Heer, toon uzelf als een genadige God in mijn situaties in Jezus naam.

24. Ik belijd vandaag dat mijn verlosser leeft en ervoor zal zorgen dat Zijn genade mij op deze aarde in heerlijkheid in Jezus naam laat staan.

25. De God van gunst! Toon me vandaag gunst en laat je genade me rukken van degenen die mijn dood zoeken in Jezus naam.

26. Laat de Heer alle vleiende lippen rondom mij afsnijden zodat zij mijn leven niet in Jezus naam zullen vernietigen.

27. Oh Heer! Gebruik alles om me heen in mijn voordeel in Jezus naam

28. Oh Heer! Ik zoek je gezicht terwijl het kind het gezicht van de ouders zoekt. Veroorzaak je gunst en genade op mij te douchen in Jezus naam.

29. O Heer, ik roep u vandaag in mijn nood op. Hoor mij en toon mij gunst en genade in Jezus naam.

30. Heer, laat vreugde mijn gebeden volgen naar uw gunst in Jezus naam.

advertenties

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier