GEBED VOOR DE NATIE VAN ZUID-SUDAN

0
2108
Gebed voor Zuid-Soedan

Vandaag gaan we bidden voor Zuid-Sudan. Zuid-Sudan is een van de jongste landen ter wereld die in 2011 onafhankelijk is geworden van Sudan. Het vrijheidsproces van Zuid-Sudan was erg bloederig. Het is geen feit dat het uitbreken van een entiteit om een ​​andere entiteit te vormen niet altijd met een glimlach komt. Veel inwoners van Sudan en Zuid-Sudan hebben hun leven verloren in de strijd voor vrijheid.

Nadat ze in 2011 door een succesvol referendum onafhankelijk werden van Sudan, moest Zuid-Sudan hun land helemaal opnieuw beginnen, omdat ze niet langer konden profiteren van enkele voordelen van de bestaande natie Sudan.

Zuid-Soedan is een van de grootste exporteurs van hout ter wereld, en het land is ook een van de grootste olieproducenten in Afrika bezuiden de Sahara. De economie van de natie wordt echter nog steeds in hoge mate als onontwikkeld beschouwd. Hoewel het land onafhankelijk is geworden van Sudan, waardoor ze een soevereine staat zijn, zijn ze nog steeds een gevangenis van hun eigen cel.
Veel mensen uit Zuid-Soedan geloofden dat al hun problemen zouden worden opgelost zodra ze hun eigen land hebben. De oorlog is echter nog niet voorbij in Zuid-Soedan, het land is nog steeds in oorlog met zichzelf.

Het christendom is een van de belangrijkste religies in Zuid-Sudan, maar het is verschrikkelijk dat de vredesprins (Jezus) niet is uitgenodigd voor de situatie in Zuid-Sudan. Een gebed voor vrede onder stammen en etnische verdeeldheid zou een van de meest genoemde gebeden voor de natie van Zuid-Sudan moeten zijn.

WAAROM JE VOOR ZUID-SOEDAN MOET BIDDEN

Het land Zuid-Sudan verdient vrede. De geschiedenis heeft bekend gemaakt dat het land oorlog heeft gevoerd, zelfs toen ze nog onder de regering van Soedan vielen. Het wordt tijd dat de natie een duurzame oplossing vindt die de gewenste vrede voor de natie zal brengen.
Ook liet de Bijbel ons begrijpen dat wij Christusambassadeurs zijn die geroepen zijn om menselijke behoeften te dienen, door onze mogelijkheden totdat het lichaam van Christus is opgebouwd. Bovendien, de tekst Psalmen 122: 6 Bid voor de vrede van Jeruzalem: zij zullen voorspoedig zijn, die u liefhebben.

Deze bijbeltekst deed ons begrijpen dat een andere manier om welvarend te zijn, is door ons Jeruzalem lief te hebben. De vrede van Zuid-Soedan is onze collectieve plicht als christenen, laten we nationaliteitsverschillen opzij zetten en een gebed uitspreken voor de natie Zuid-Soedan.

BID VOOR DE REGERING VAN ZUID-SUDAN

Na haar onafhankelijkheid in 2011, heeft Zuid-Sudan een presidentieel regeringssysteem. Een democratische regeringsvorm die wordt beschouwd als een van de beste in westerse klimaten. Het land staat echter nog steeds niet goed genoeg.

Sommige inwoners van Zuid-Sudan hebben ertoe geleid dat ze de regering hebben vervloekt omdat ze hen uit het land Sudan hebben gebracht waar ze nog dagelijks minstens drie vierkante maaltijden hebben. Bedenk hoe het volk Israël Mozes vervloekte toen ze de Rode Zee bereikten en er geen mogelijkheid meer was om te ontsnappen. Exodus 3:14 En toen Farao naderde, hieven de kinderen Israëls hun ogen op, en ziet, de Egyptenaren liepen achter hen aan; en zij waren zeer bevreesd; en de kinderen Israëls riepen tot den HEERE.

Exodus 14:11 En zij zeiden tot Mozes: Omdat er geen graven in Egypte waren, hebt gij ons weggenomen om in de woestijn te sterven? waarom hebt gij aldus met ons gehandeld om ons uit Egypte te voeren?
Exodus 14:12 Is dit niet het woord dat wij u in Egypte hebben verteld, zeggende: Laat ons met rust, opdat wij de Egyptenaren mogen dienen? Want het was beter voor ons geweest om de Egyptenaren te dienen, dan dat we zouden sterven in de woestijn.

De regering van Zuid-Soedan kan in dit verband als Mozes worden beschouwd. Onze gebeden voor de regering van Zuid-Soedan zullen hen helpen en hen het juiste idee geven om dit land op de juiste manier te leiden.

BID VOOR DE ECONOMIE VAN ZUID-SUDAN

De economie van Zuid-Sudan is gebaseerd op landbouw. Het land exporteert hout naar de westerse wereld. Het bruto binnenlands product van de natie bedroeg $ 246 per hoofd van de bevolking. Hoewel het land veel ruwe olie heeft, zijn de landen sinds de uitbraak uit Soedan echter niet in staat een consensus te bereiken over hoe de inkomsten van olievelden moeten worden gedeeld.
zuidelijke en noordelijke onderhandelaars waren niet onmiddellijk in staat om overeenstemming te bereiken over de verdeling van de inkomsten uit deze zuidelijke olievelden.
De economie van Zuid-Sudan heeft het gebed van de rechtvaardigen nodig om boven alle hindernissen uit te stijgen. Dit zal het lijden van Zuid-Soedanees helpen verlichten.

BID VOOR DE MENSEN VAN ZUID-SUDAN

Zelfs na de onafhankelijkheid hebben de inwoners van Zuid-Sudan het vuur nog niet beëindigd. Er zijn gevallen van etnisch geweld geweest en een burgeroorlog doorstaan. Het is overduidelijk dat de mensen het grootste probleem van zichzelf zijn.

Denk aan haar volk als u een gebed uitspreekt voor de natie Zuid-Soedan. Het boek Jeremia 17: 9 “Het hart is bedrieglijker dan al het andere en is wanhopig ziek; Wie kan het begrijpen? Dit verklaart de toestand van het hart, die altijd vatbaar is voor goddeloosheid. De liefde die Christus predikte, is niet zichtbaar in Zuid-Soedan, anders zou er geen enkele vorm van etnisch geweld zijn die het leven heeft gekost aan duizenden mensen.
Denk aan de mensen in Zuid-Sudan wanneer u een gebed zegt voor de natie Zuid-Sudan.

BID VOOR DE KERK

Ondanks het feit dat de belangrijkste religie van het land het christendom is, klopt er nog steeds veel niet in het land. De kerk als lichaam van Christus heeft ook ons ​​gebed nodig. Als er zoveel onrust is in het land, zal de kerk de gespannen hitte voelen, is er grote behoefte aan de kerk om de evangelische preek van vrede te prediken.
Bid dat de kerken in Zuid-Soedan zullen opstaan ​​uit hun slaap en de leiding zullen nemen over de situatie in het land.

Zonder veel oponthoud, als slechts één man kan onderhandelen voor een hele natie Sodom door het offeren van gebeden, kunnen we meer doen. Een gebed voor de natie van Zuid-Soedan zal een glimlach op de gezichten van veel Zuid-Soedanezen brengen die vergeten zijn hoe lang te lachen.

GEBEDSPUNTEN

1). Vader, in de naam van Jezus, dank u voor uw genade en liefdevolle vriendelijkheid die deze natie sinds onafhankelijkheid tot op heden hooghoudt - Klaagliederen. 3:22

2). Vader, in de naam van Jezus, bedankt dat u ons tot nu toe alle vrede in deze natie hebt gegeven - 2Thessalonians. 3:16

3). Vader, in de naam van Jezus, bedankt voor het teleurstellen van de middelen van de goddelozen tegen het welzijn van deze natie tot nu toe - Job. 5:12

4). Vader, in de naam van Jezus, bedankt dat u elke bende van de hel in verwarring hebt gebracht tegen de groei van de kerk van Christus in deze natie - Matthew. 16:18

5). Vader, in de naam van Jezus, bedankt voor de beweging van de Heilige Geest over de lengte en breedte van deze natie, resulterend in de voortdurende groei en uitbreiding van de kerk - Handeling. 2:47

6). Vader, in de naam van Jezus, ter wille van de uitverkorenen, bevrijd deze natie van totale vernietiging. - Genesis. 18: 24-26

7). Vader, in de naam van Jezus, los deze natie van elke macht die haar bestemming wil vernietigen. - Hosea. 13:14

8). Vader in de naam van Jezus, stuur uw reddingsengel om Zuid-Soedan te bevrijden van alle vernietigende krachten die tegen haar worden ingezet - 2 Koningen. 19: 35, Ps. 34: 7

9). Vader, in de naam van Jezus, red Zuid-Sudan van elke bende van de hel die gericht is op het vernietigen van deze natie. - 2kings. 19: 32-34

10). Vader, in de naam van Jezus, bevrijd deze natie van elke val van vernietiging die door de goddelozen is ingesteld. - Zephaniah. 3:19

11). Vader, in de naam van Jezus, haast uw wraak over de vijanden van vrede en vooruitgang van deze natie en laat de burgers van deze natie worden gered van alle aanvallen van de goddelozen - Psalm. 94: 1-2

12). Vader, in de naam van Jezus, vergoed beproeving voor allen die de vrede en de vooruitgang van deze natie schaden, zelfs nu we bidden - 2 Tessalonicenzen. 1: 6

13). Vader, in de naam van Jezus, laat elke bende tegen de voortdurende groei en uitbreiding van de kerk van Christus in Zuid-Soedan permanent worden verpletterd - Matthew. 21:42

14). Vader, in de naam van Jezus, laat de goddeloosheid van de goddelozen tegen deze natie eindigen, zelfs nu we bidden - Psalm. 7: 9

15). Vader, in de naam van Jezus, ventileer uw woede over alle daders van moedwillige moorden in deze natie, terwijl u regent op al die vuur, zwavel en een vreselijke storm, waardoor permanente rust wordt verleend aan de burgers van deze natie - Psalm. 7:11, Psalm11: 5-6

16). Vader, in de naam van Jezus, bevelen wij de redding van Zuid-Sudan uit de machten van de duisternis die strijden tegen haar bestemming - Efeziërs. 6:12

17). Vader, in de naam van Jezus, laat uw instrumenten van dood en vernietiging los tegen elke agent van de duivel die de glorieuze bestemming van deze natie wil vernietigen - Psalm 7:13

18). Vader, door het bloed van Jezus, laat uw wraak los in het kamp van de goddelozen en herstel onze verloren glorie als een natie. -Isaiah 63: 4

19). Vader in de naam van Jezus, laat elke slechte verbeelding van de goddelozen tegen deze natie op hun eigen hoofd vallen, resulterend in de vooruitgang van deze natie - Psalm 7: 9-16

20). Vader, in de naam van Jezus, besluiten wij snel te oordelen tegen elke kracht die zich verzet tegen de economische groei en ontwikkeling van deze natie - Prediker. 8:11

21). Vader, in de naam van Jezus, besluiten we bovennatuurlijke ommekeer voor onze natie Zuid-Sudan. - Deuteronomium. 2: 3

22). Vader, door het bloed van het lam vernietigen we elke kracht van stagnatie en frustratie die strijdt tegen de vooruitgang van onze natie Zuid-Sudan. - Exodus 12:12

23). Vader in de naam van Jezus, we verordenen de heropening van elke gesloten deur tegen het lot van Zuid-Sudan. Openbaring 3: 8

24). Vader in de naam van Jezus en door de wijsheid van boven, beweeg deze natie vooruit op alle gebieden en herstel haar verloren waardigheid. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Vader in de naam van Jezus, zend ons hulp van bovenaf die zal uitmonden in vooruitgang en ontwikkeling van deze natie - Psalm. 127: 1-2

26). Vader, in de naam van Jezus, sta op en verdedig de onderdrukten in Zuid-Sudan, zodat het land kan worden bevrijd van alle vormen van onrecht. Psalm. 82: 3

27). Vader, in de naam van Jezus, betovert het bewind van rechtvaardigheid en billijkheid in Zuid-Sudan om haar glorieuze bestemming veilig te stellen. - Daniel. 2:21

28). Vader, in de naam van Jezus, breng alle goddelozen voor het gerecht in deze natie en vestig daarmee onze duurzame vrede. - Spreekwoorden. 11:21

29). Vader, in de naam van Jezus, verordenen wij de troonopvolging van gerechtigheid in alle zaken van deze natie, waardoor vrede en voorspoed in het land wordt gevestigd. - Jesaja 9: 7

30). Vader, door het bloed van Jezus, redt Zuid-Sudan van alle vormen van illegaliteit, en herstelt daarmee onze waardigheid als natie. -Ecclesiastes. 5: 8, Zacharia. 9: 11-12

31). Vader, in de naam van Jezus, laat met alle mogelijke middelen uw vrede regeren in Zuid-Sudan, terwijl u alle daders van onrust in het land tot zwijgen brengt. -2Thessalonians 3:16

32). Vader, in de naam van Jezus, geef ons leiders in deze natie die de natie rijken van grotere vrede en voorspoed inluiden. -1 Timotheüs 2: 2

33). Vader, in de naam van Jezus, verleent Zuid-Sudan rondom rust en laat dit resulteren in een steeds toenemende vooruitgang en voorspoed. - Psalm 122: 6-7

34). Vader, in de naam van Jezus vernietigen we elke vorm van onrust in deze natie, wat resulteert in onze economische groei en ontwikkeling. -Psalm. 46:10

35). Vader, in de naam van Jezus, laat uw vredesverbond tot stand komen over deze natie Zuid-Sudan, waardoor zij tot een afgunst van de naties wordt. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Vader, in de naam van Jezus, laat redders opstaan ​​in het land dat de ziel van Zuid-Soedan zal redden van vernietiging - Obadja. 21

37). Vader, in de naam van Jezus, stuur ons leiders met de vereiste vaardigheden en integriteit die deze natie uit het bos zullen leiden - Psalm 78:72

38). Vader, in de naam van Jezus, positie mannen en vrouwen begiftigd met de wijsheid van God op plaatsen van autoriteit in dit land, waardoor deze natie een nieuw rijk van vrede en voorspoed inluidt - Genesis. 41: 38-44

39). Vader, in de naam van Jezus, laat alleen goddelijk gepositioneerde personen vanaf nu het leiderschap in deze natie op alle niveaus overnemen - Daniel. 4:17

40). Vader, in de naam van Jezus, verhef verstandige leiders in dit land door wiens hand de barrières die tegen de vrede en de vooruitgang van deze natie staan, uit de weg zullen worden genomen - Prediker. 9: 14-16

41). Vader, in de naam van Jezus komen we tegen de gesel van corruptie in Zuid-Sudan en herschrijven we daarmee het verhaal van deze natie: Efeziërs. 5:11

42). Vader, in de naam van Jezus, red Zuid-Sudan uit de handen van corrupte leiders, waardoor de glorie van deze natie hersteld wordt - Spreuken. 28:15

43). Vader, in de naam van Jezus, hef een leger van Godvrezende leiders op in deze natie, waardoor onze waardigheid als natie wordt hersteld - Spreuken 14:34

44). Vader, in de naam van Jezus, laat de vrees voor God de lengte en breedte van deze natie verzadigen, waardoor schaamte en verwijten van onze naties worden verwijderd - Jesaja. 32: 15-16

45). Vader, in de naam van Jezus, keer uw hand tegen de tegenstanders van deze natie, die de weg blokkeren voor onze economische groei en ontwikkeling als een natie - Psalm. 7: 11, Spreuken 29: 2

46). Vader, in de naam van Jezus, herstelt op bovennatuurlijke wijze de economie van deze natie en laat dit land weer worden gevuld met gelach - Joël 2: 25-26

47). Vader, in de naam van Jezus, maakt een einde aan de economische ellende van deze natie en herstelt daarmee haar vroegere glorie - Spreuken 3:16

48). Vader, in de naam van Jezus, verbreek het beleg over deze natie en beëindig daarmee onze eeuwenlange politieke onrust - Jesaja. 43:19

49). Vader, in de naam van Jezus, heeft deze natie bevrijd van de gesel van werkloosheid door golven van industriële revolutie in het land te veroorzaken - Psalm.144: 12-15

50). Vader, in de naam van Jezus, voed politieke leiders in deze natie die Zuid-Soedan naar een nieuw rijk van glorie zal leiden - Jesaja. 61: 4-5

51). Vader, in de naam van Jezus, laat het vuur van opwekking blijven branden over de lengte en adem van deze natie, resulterend in de bovennatuurlijke groei van de kerk - Zacharia. 2: 5

52). Vader, in de naam van Jezus, maakt de kerk in Zuid-Sudan een kanaal van opwekking over de naties van de aarde - Psalm. 2: 8

53). Vader, in de naam van Jezus, laat de ijver van de Heer de harten van christenen in deze natie blijven verteren, waardoor meer gebieden voor Christus in het land worden ingenomen - Johannes 2: 17, Johannes. 4:29

54). Vader, in de naam van Jezus, verandert elke kerk in deze natie in een opwekkingscentrum, waardoor heerschappij van de heiligen in het land wordt gevestigd - Micha. 4: 1-2

55). Vader, in de naam van Jezus, vernietigt elke kracht die zich verzet tegen de groei van de kerk in Zuid-Sudan, wat leidt tot verdere groei en uitbreiding - Jesaja. 42:14

56). Vader, in de naam van Jezus. laat de verkiezingen in 2021 in Zuid-Soedan vrij en eerlijk zijn en laat het de hele tijd vrij van verkiezingsgeweld - Job 34:29

57). Vader, in de naam van Jezus, verspreidt elke agenda van de duivel om het verkiezingsproces te frustreren bij de komende verkiezingen in Zuid-Sudan, Jesaja 8: 9

58). Vader, in de naam van Jezus, verordenen we de vernietiging van elk apparaat van kwade mannen om de verkiezingen van 2021 in Zuid-Sudan-Job 5:12 te manipuleren

59). Vader, in de naam van Jezus, laat er tijdens het gehele verkiezingsproces van 2021 liftende operaties plaatsvinden, waardoor vrede in het land Ezechiël wordt gewaarborgd. 34:25

60). Vader, in de naam van Jezus komen we elke vorm van verkiezingsmisdrijven tegen bij de komende verkiezingen in Zuid-Sudan, waardoor de crisis na de verkiezingen wordt afgewend - Deuteronomium. 32: 4

advertenties
Vorige artikelGEBED VOOR DE NATIE VAN BURUNDI
Volgende artikelGEBED VOOR DE NATIE VAN ZAMBIA
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier