GEBED VOOR DE NATIE VAN MAURITIUS

0
11861
Gebed voor Mauritius

Vandaag zullen we bidden voor de natie Mauritius. Mauritius ligt in de Zuid-Afrikaanse regio, op slechts ongeveer 800 km afstand van Madagaskar in het oostelijke deel. Bij het zoeken naar enkele van de mooiste steden in Afrika, is Mauritius een van hen. De natie wordt beschouwd als een van de meest bezochte landen op het Afrikaanse continent met honderden reizigers die het land binnen trekken voor toerisme.

Mauritius is een eiland met ongeveer 1.2 miljoen mensen in 2018 toen ze de laatste volkstelling hielden. De natie Mauritius is klein van omvang en bevolking en heeft voldoende rijkdom om haar mensen te voeden.
De trots zelf is een van het hoogste BBP per hoofd van de bevolking in heel Afrika met een BBP van $ 20,500. Hier is een van de weinige landen in Afrika met een laag percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft. Op Mauritius leeft ongeveer 8% van haar bevolking onder de armoedegrens. Enkele van de belangrijkste exportproducten van het land zijn onder meer: ​​kleding en textiel, vis, suiker enz.
Te oordelen naar al deze goede en overheerlijke feiten over het land, zou men zich beginnen af ​​te vragen waarom het noodzakelijk is om nog steeds een gebed te zeggen voor de natie Mauritius.

WAAROM JE MOET BIDDEN VOOR MAURITIUS

Let niet op het feit dat de Schrift het voorschrijft dat we altijd bidden 1 Thessalonicenzen 5:17 Bid zonder ophouden. Het is ook belangrijk om voor Mauritius te bidden dat alles voorwaarts blijft gaan en goed blijft. Omdat het beter is voor iemand om arm te zijn en ernaar te streven rijk te worden, dan dat iemand rijkdom heeft ervaren en plotseling gaat alles verloren. Iets soortgelijks is gebeurd met sommige landen in Afrika, er was een tijd dat alles goed ging, de economie drijft, de overheid in staat is om in de behoeften van de mensen te voorzien, alles is prima met hen. Maar plotseling gebeurde het ergste en onverwachte.

Ondanks de rijkdom in het land Mauritius, is het nog steeds raadzaam dat God in de natie wordt uitgenodigd. Op het moment dat een man voelt dat hij God niet meer nodig heeft, op het moment dat de mens denkt dat hij alles alleen kan, op het moment dat trots en ego met succes het redeneringsgevoel van een individu hebben bedekt, wordt God boos op zo iemand. We hebben soortgelijke gevallen in de Bijbel meegemaakt, koning Uzia is hier een goed voorbeeld van.

BID VOOR DE REGERING VAN MAURITIUS

Spreuken 4: 7: “Wijsheid is het belangrijkste; verkrijg daarom wijsheid: en verkrijg bij al uw verkrijging inzicht.
De Schrift onthult dat wijsheid het belangrijkste is en nuttig is om te leiden. Nu het goed gaat, heeft de regering van Mauritius meer gebed nodig. Als de dingen zouden blijven zoals ze zijn en de economie van de natie zal toenemen, heeft de regering het gebed van de heiligen nodig.
Spreuken 29: 2 Wanneer de rechtvaardigen gezag hebben, verheugt het volk zich; maar wanneer de goddeloze heerst, treurt het volk. De regeringszetel van Mauritius moet worden verboden voor een onrechtvaardige man om vast te houden. God moet voortdurend een man naar zijn hart installeren in de zetel van de regering.

BID VOOR DE MENSEN VAN MAURITIUS

Het lijdt geen twijfel dat de inwoners van Mauritius geweldige mensen zijn. Ze zijn heel liefdevol en heel vredig. Je zou nauwelijks iemand vinden die in grote armoede leeft op Mauritius, in tegenstelling tot sommige andere landen in Afrika.
De woorden van apostel Paulus in het boek Phillipians 3: 10-11 Philippians 3:10 opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, aan zijn dood gelijkvormig worden gemaakt;

Filippenzen 3:11 Als ik op een of andere manier de opstanding van de doden zou bereiken. Het is nodig dat de bevolking van Mauritius meer weet en meer naar God dorst. De zilveren voering is dat mensen God alleen vinden als ze in een noodtoestand verkeren, maar als het goed met ze gaat, begint iedereen gewoon aan zijn eigen zaken te denken en God buiten beeld te houden.
De essentie van de schepping van de mens is dat hij een constante gemeenschap heeft met zijn maker (God). Als er een breuk is in de communicatieketen tussen de mens en God, is de duivel niet ver van het toneel verwijderd.

BID VOOR DE ECONOMIE VAN MAURITIUS

Ja! De economie is soepel en blijft groeien sinds de natie haar onafhankelijkheid in 1968 verkreeg. Vóór de onafhankelijkheid was de natie Mauritius onder de standaard economie. Na de onafhankelijkheid blijft Mauritius echter een van de meest bedrijfsvriendelijke landen van de regio Sub-Sahara Afrika.
Toerisme en informatiecommunicatietechnologie (ICT) is de grootste en hoogste inkomstenbron voor het land Mauritius geworden.
Het is echter belangrijk dat we ons de economie herinneren als we een gebed voor de natie Mauritius zeggen. De keten van succes van de economie mag geen achterwaartse verschuiving ondergaan.

BID VOOR DE KERK

Ondanks de rijkdom van de natie, zijn er zoveel mensen die onder de spirituele standaard leven die God voor hen heeft gepland. Er is behoefte aan spirituele sanitaire voorzieningen van veel mensen die hen zouden bevrijden van fundamentele vervuiling en slavernij. Dat zal hen ook helpen om vrijheid te bereiken van spirituele jukken en slavernij die hen lang op een bepaalde plek heeft gehouden.
Aangezien de mannen op de gang van de macht niet faalden, is het belangrijk dat degenen op de gang van spiritualiteit ook het spirituele lijden en pijnen van de mensen verlichten. 1 Petr. 1: 15-1 6: “Maar zoals Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo weest heilig in alle gesprekken; Omdat er geschreven staat: weest heilig; want ik ben heilig. " Er is behoefte aan door middel van aanbidders die God in waarheid en geest zullen dienen.
Kortom, Mauritius heeft het gebed van heiligen nodig om in beweging te blijven.

GEBEDSPUNTEN VOOR ARTIKELEN

1). Vader, in de naam van Jezus, dank u voor uw genade en liefdevolle vriendelijkheid die deze natie sinds onafhankelijkheid tot op heden hooghoudt - Klaagliederen. 3:22

2). Vader, in de naam van Jezus, bedankt dat u ons tot nu toe alle vrede in deze natie hebt gegeven - 2Thessalonians. 3:16

3). Vader, in de naam van Jezus, bedankt voor het teleurstellen van de middelen van de goddelozen tegen het welzijn van deze natie tot nu toe - Job. 5:12

4). Vader, in de naam van Jezus, bedankt dat u elke bende van de hel in verwarring hebt gebracht tegen de groei van de kerk van Christus in deze natie - Matthew. 16:18

5). Vader, in de naam van Jezus, bedankt voor de beweging van de Heilige Geest over de lengte en breedte van deze natie, resulterend in de voortdurende groei en uitbreiding van de kerk - Handeling. 2:47

6). Vader, in de naam van Jezus, ter wille van de uitverkorenen, bevrijd deze natie van totale vernietiging. - Genesis. 18: 24-26

7). Vader, in de naam van Jezus, los deze natie van elke macht die haar bestemming wil vernietigen. - Hosea. 13:14

8). Vader in de naam van Jezus, stuur uw reddingsengel om Mauritius te bevrijden van elke vernietigingskracht tegen haar - 2 Koningen. 19: 35, Ps. 34: 7

9). Vader, in de naam van Jezus, red Mauritius van elke bende van hel die gericht is op het vernietigen van deze natie. - 2kings. 19: 32-34

10). Vader, in de naam van Jezus, bevrijd deze natie van elke val van vernietiging die door de goddelozen is ingesteld. - Zephaniah. 3:19

11). Vader, in de naam van Jezus, haast uw wraak over de vijanden van vrede en vooruitgang van deze natie en laat de burgers van deze natie worden gered van alle aanvallen van de goddelozen - Psalm. 94: 1-2

12). Vader, in de naam van Jezus, vergoed beproeving voor allen die de vrede en de vooruitgang van deze natie schaden, zelfs nu we bidden - 2 Tessalonicenzen. 1: 6

 

13). Vader, in de naam van Jezus, laat elke bende tegen de voortdurende groei en uitbreiding van de kerk van Christus in Mauritius permanent worden verpletterd - Matthew. 21:42

14). Vader, in de naam van Jezus, laat de goddeloosheid van de goddelozen tegen deze natie eindigen, zelfs nu we bidden - Psalm. 7: 9

15). Vader, in de naam van Jezus, ventileer uw woede over alle daders van moedwillige moorden in deze natie, terwijl u regent op al die vuur, zwavel en een vreselijke storm, waardoor permanente rust wordt verleend aan de burgers van deze natie - Psalm. 7:11, Psalm11: 5-6

16). Vader, in de naam van Jezus, bevelen we de redding van Mauritius uit de machten van de duisternis die strijden tegen haar bestemming - Efeziërs. 6:12

17). Vader, in de naam van Jezus, laat uw instrumenten van dood en vernietiging los tegen elke agent van de duivel die de glorieuze bestemming van deze natie wil vernietigen - Psalm 7:13

18). Vader, door het bloed van Jezus, laat uw wraak los in het kamp van de goddelozen en herstel onze verloren glorie als een natie. -Isaiah 63: 4

19). Vader in de naam van Jezus, laat elke slechte verbeelding van de goddelozen tegen deze natie op hun eigen hoofd vallen, resulterend in de vooruitgang van deze natie - Psalm 7: 9-16

20). Vader, in de naam van Jezus, besluiten wij snel te oordelen tegen elke kracht die zich verzet tegen de economische groei en ontwikkeling van deze natie - Prediker. 8:11

21). Vader, in de naam van Jezus, besluiten wij bovennatuurlijke ommekeer voor onze natie Mauritius. - Deuteronomium. 2: 3

22). Vader, door het bloed van het lam vernietigen we elke kracht van stagnatie en frustratie die strijdt tegen de vooruitgang van onze natie Mauritius. - Exodus 12:12

23). Vader in de naam van Jezus, we verordenen de heropening van elke gesloten deur tegen het lot van Mauritius. Openbaring 3: 8

24). Vader in de naam van Jezus en door de wijsheid van boven, beweeg deze natie vooruit op alle gebieden en herstel haar verloren waardigheid. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Vader in de naam van Jezus, zend ons hulp van bovenaf die zal uitmonden in vooruitgang en ontwikkeling van deze natie - Psalm. 127: 1-2

26). Vader, in de naam van Jezus, sta op en verdedig de onderdrukten in Mauritius, zodat het land kan worden bevrijd van alle vormen van onrecht. Psalm. 82: 3

27). Vader, in de naam van Jezus, betovert het bewind van rechtvaardigheid en billijkheid in Mauritius om haar glorieuze bestemming veilig te stellen. - Daniel. 2:21

28). Vader, in de naam van Jezus, breng alle goddelozen voor het gerecht in deze natie en vestig daarmee onze duurzame vrede. - Spreekwoorden. 11:21

29). Vader, in de naam van Jezus, verordenen wij de troonopvolging van gerechtigheid in alle zaken van deze natie, waardoor vrede en voorspoed in het land wordt gevestigd. - Jesaja 9: 7

30). Vader verlost Mauritius door het bloed van Jezus van alle vormen van illegaliteit, en herstelt daarmee onze waardigheid als natie. -Ecclesiastes. 5: 8, Zacharia. 9: 11-12

31). Vader, in de naam van Jezus, laat uw vrede op alle manieren regeren in Mauritius, terwijl u alle daders van onrust in het land tot zwijgen brengt. -2Thessalonians 3:16

32). Vader, in de naam van Jezus, geef ons leiders in deze natie die de natie rijken van grotere vrede en voorspoed inluiden. -1 Timotheüs 2: 2

33). Vader, in de naam van Jezus, gun Mauritius volledige rust en laat dit resulteren in een steeds toenemende vooruitgang en voorspoed. - Psalm 122: 6-7

34). Vader, in de naam van Jezus vernietigen we elke vorm van onrust in deze natie, wat resulteert in onze economische groei en ontwikkeling. -Psalm. 46:10

35). Vader, in de naam van Jezus, laat uw vredesverbond tot stand komen over deze natie Mauritius, waardoor zij tot een afgunst van de naties wordt. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Vader, in de naam van Jezus, laat redders opstaan ​​in het land dat de ziel van Mauritius zal redden van vernietiging - Obadja. 21

37). Vader, in de naam van Jezus, stuur ons leiders met de vereiste vaardigheden en integriteit die deze natie uit het bos zullen leiden - Psalm 78:72

38). Vader, in de naam van Jezus, positie mannen en vrouwen begiftigd met de wijsheid van God op plaatsen van autoriteit in dit land, waardoor deze natie een nieuw rijk van vrede en voorspoed inluidt - Genesis. 41: 38-44

39). Vader, in de naam van Jezus, laat alleen goddelijk gepositioneerde personen vanaf nu het leiderschap in deze natie op alle niveaus overnemen - Daniel. 4:17

40). Vader, in de naam van Jezus, verhef verstandige leiders in dit land door wiens hand de barrières die tegen de vrede en de vooruitgang van deze natie staan, uit de weg zullen worden genomen - Prediker. 9: 14-16

41). Vader, in de naam van Jezus komen we tegen de gesel van corruptie in Mauritius, waardoor we het verhaal van deze natie - Efeziërs herschrijven. 5:11

42). Vader, in de naam van Jezus, red Mauritius uit de handen van corrupte leiders, waardoor de glorie van deze natie hersteld wordt - Spreuken. 28:15

43). Vader, in de naam van Jezus, hef een leger van Godvrezende leiders op in deze natie, waardoor onze waardigheid als natie wordt hersteld - Spreuken 14:34

44). Vader, in de naam van Jezus, laat de vrees voor God de lengte en breedte van deze natie verzadigen, waardoor schaamte en verwijten van onze naties worden verwijderd - Jesaja. 32: 15-16

45). Vader, in de naam van Jezus, keer uw hand tegen de tegenstanders van deze natie, die de weg blokkeren voor onze economische groei en ontwikkeling als een natie - Psalm. 7: 11, Spreuken 29: 2

46). Vader, in de naam van Jezus, herstelt op bovennatuurlijke wijze de economie van deze natie en laat dit land weer worden gevuld met gelach - Joël 2: 25-26

47). Vader, in de naam van Jezus, maakt een einde aan de economische ellende van deze natie en herstelt daarmee haar vroegere glorie - Spreuken 3:16

48). Vader, in de naam van Jezus, verbreek het beleg over deze natie en beëindig daarmee onze eeuwenlange politieke onrust - Jesaja. 43:19

49). Vader, in de naam van Jezus, heeft deze natie bevrijd van de gesel van werkloosheid door golven van industriële revolutie in het land te veroorzaken - Psalm.144: 12-15

50). Vader, in de naam van Jezus, voed politieke leiders in deze natie die Mauritius naar een Nieuw rijk van glorie zal leiden - Jesaja. 61: 4-5

51). Vader, in de naam van Jezus, laat het vuur van opwekking blijven branden over de lengte en adem van deze natie, resulterend in de bovennatuurlijke groei van de kerk - Zacharia. 2: 5

52). Vader, in de naam van Jezus, maakt de kerk in Mauritius een kanaal van opwekking over de naties van de aarde - Psalm. 2: 8

53). Vader, in de naam van Jezus, laat de ijver van de Heer de harten van christenen in deze natie blijven verteren, waardoor meer gebieden voor Christus in het land worden ingenomen - Johannes 2: 17, Johannes. 4:29

54). Vader, in de naam van Jezus, verandert elke kerk in deze natie in een opwekkingscentrum, waardoor heerschappij van de heiligen in het land wordt gevestigd - Micha. 4: 1-2

55). Vader, in de naam van Jezus, vernietigt elke kracht die strijdt tegen de groei van de kerk in Mauritius, wat leidt tot verdere groei en uitbreiding - Jesaja. 42:14

56). Vader, in de naam van Jezus. laat de verkiezingen in Mauritius in 2022 vrij en eerlijk zijn en laat het de hele tijd vrij van verkiezingsgeweld - Job 34:29

57). Vader, in de naam van Jezus, verspreidt elke agenda van de duivel om het verkiezingsproces te frustreren bij de komende verkiezingen in Mauritius - Jesaja 8: 9

58). Vader, in de naam van Jezus, verordenen we de vernietiging van elk apparaat van slechte mannen om de verkiezingen van 2022 in Mauritius te manipuleren - Job 5:12

59). Vader, in de naam van Jezus, laat er tijdens het gehele verkiezingsproces van 2022 liftende operaties plaatsvinden, waardoor vrede in het land Ezechiël wordt gewaarborgd. 34:25

60). Vader, in de naam van Jezus komen we elke vorm van electorale wanpraktijken tegen bij de komende verkiezingen in Mauritius, waardoor we een crisis na de verkiezingen voorkomen - Deuteronomium. 32:4.

Vorig artikelGebed voor de natie van Rwanda
Volgende artikelGEBED VOOR DE NATIE VAN LESOTHO.
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.