Gebed voor de natie van Rwanda

0
12813
Gebed voor Rwanda

Vandaag zullen we bidden voor de natie Rwanda. Officieel de Republiek Rwanda, het is een land in Midden- en Oost-Afrika en een van de kleinste landen op het Afrikaanse vasteland. Het is het best presterende land in Oost- en Centraal-Afrika en de op twee na gemakkelijkste plaats om zaken te doen in Afrika, het is ook toonaangevend in de digitale revolutie van Afrika.

De natie werd in 1884 door Duitsland gekoloniseerd, terwijl België het ook in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog binnenviel. Ze hebben weinig corruptie in vergelijking met andere buurlanden in Afrika. Ze hebben een paar natuurlijke hulpbronnen en hun economie is grotendeels gebaseerd op zelfvoorzienende landbouw met behulp van eenvoudige hulpmiddelen.
Een van hun grootste tegenslagen is de overbevolking. De mensen in Oeganda zijn overwegend christenen die Gods instructie voor hun vermenigvuldiging verkeerd hebben geïnterpreteerd, en daarom zijn ze doorgegaan met het baren van steeds meer kinderen waar ze niet voor kunnen zorgen. Niet dat de economie onder de maat was, maar het is niet genoeg voor het aantal mensen in het land.
Ze hebben ook problemen met jeugdwerkloosheid en een te grote afhankelijkheid van de overheid.

WAAROM MOET JE BIDDEN VOOR DE NATIE VAN RWANDA

Het succes van één natie, mits goed behandeld, kan het succes van andere naties voortbrengen, dat wil zeggen, als een natie als Rwanda eruitziet als Gods perfecte agenda voor hen, kan het ook over andere naties gaan wrijven. Daarom moeten we eindeloos bidden voor de natie Rwanda.
Een natie waarvoor niet wordt gebeden, heeft ook een grote kans om het belang van het dienen van God te verliezen en begint nu allerlei ijdele filosofieën te omarmen die het hart van mensen verharden. We weten bijvoorbeeld van sommige niet-Afrikaanse landen waar dit al het geval is en hoewel het lijkt alsof ze economisch vooruitgang boeken, kan hun nageslacht degenen zijn die betalen voor hun zonde van het verwaarlozen van God.

BID VOOR DE REGERING VAN RWANDA

We leven in een tijd waarin veel beslissingen worden genomen door individuen en de regering van naties, grotendeels omdat we niet op God gericht zijn en ook omdat we het een gewoonte hebben gemaakt om dingen op onze eigen manier te doen. God verafschuwt dit soort mensen tot een punt waarop hij ze vervloekt. In het boek Jesaja 30 staat wee aan de opstandige kinderen; degenen die raad aannemen maar niet van mij en plannen bedenken maar niet van mijn geest. Op het moment dat we God uit onze situatie lieten, zou Hij Zichzelf aan niemand opdringen. Om deze reden is het raadzaam om altijd de leiding van God te zoeken.

Meer nog in het boek Spreuken 16:24 vermeldt de Schrift dat er een weg is die recht doet aan een mens, maar dat het einde ervan de vernietiging is. Onze leiders blijven volgen op de weg van mislukte beloften en onrealistische successen, allemaal omdat hun plannen niet in overeenstemming zijn met Gods gedachten voor hen.
We moeten ook voor de natie Rwanda bidden dat God hun regering zal versterken om de last van de mensen te kunnen dragen, vooral met het feit dat ze voor hun voortbestaan ​​in grote mate afhankelijk zijn van hun regering.

BID VOOR DE ECONOMIE VAN RWANDA

Het lijkt misschien heel jammer dat de natie een paar natuurlijke hulpbronnen heeft toegewezen die hen veel economische voordelen kunnen ontnemen. God doet de dingen echter niet zonder een doel, hij moet ze om bepaalde redenen op die manier hebben gemaakt en hun eigen comparatief voordeel op een andere manier hebben verbonden.
Het betekent daarom dat we moeten bidden voor de natie Rwanda dat God hen zal vullen met de kennis van Zijn wil voor hun economie, zoals geschreven in Kolossenzen 3. Wanneer dit plaatsvindt, zal het hun niveau van economische vruchtbaarheid tot het punt verhogen waar andere naties hen gezegend kunnen noemen.

BID VOOR DE BURGERS VAN RWANDA

We moeten bidden voor de burgers van elke natie, inclusief Rwanda, omdat hun voortbestaan ​​ervan afhangt. De enige knoop die elke samenleving bij elkaar heeft gehouden, is een spirituele activiteit die ze verrichten. Gebed is een van dergelijke activiteiten en zelfs een belangrijke activiteit naties die hen vestigen en hen helpen te overleven door burgers.

Op basis van het feit, zijn de mensen in Rwanda toevallig grote slachtoffers van jeugdwerkloosheid. Dit is op zichzelf een belangrijke tekortkoming die alle vormen van wetteloze handelingen kan veroorzaken. We moeten daarom voor hen bidden, daarom moeten we voor hen bidden dat God hun zijn genade zal tonen (Romeinen 9) en dat juk van hen wegnemen, zodat ze moreel rechtop kunnen leven en glorie geven aan Zijn naam.

BID VOOR DE KERK IN RWANDA

De meerderheid van degenen in Rwanda zijn christenen, met andere woorden, zij vertegenwoordigen een groot deel van de groep onder de rest van de wereld. Dit betekent dat welke tekortkomingen ze ook hebben, grotendeels van het lichaam van Christus spreekt, dit is waarom bidden voor hen onze belangrijkste prioriteit moet zijn.
We moeten ook bidden dat de Heilige Geest die de helper van de kerk is, hen zal helpen en hen zal leiden naar alle waarheid over hun leven, hun natie en de kerk als geheel.

Ook de mensen van Rwanda hebben hun ogen nodig om verlicht te worden, zodat ze de geschriften kunnen begrijpen (Ef. 1). De belangrijkste oorzaak van overbevolking in hun land komt voort uit een verkeerde interpretatie van de Schriften, aangezien dit volk gelooft dat vermenigvuldiging in termen van het hebben van te veel kinderen Gods wil voor hun leven is.

GEBEDSPUNTEN

1). Vader, in de naam van Jezus, dank u voor uw genade en liefdevolle vriendelijkheid die deze natie sinds onafhankelijkheid tot op heden hooghoudt - Klaagliederen. 3:22

2). Vader, in de naam van Jezus, laat alleen goddelijk gepositioneerde personen vanaf nu het leiderschap in deze natie op alle niveaus overnemen - Daniel. 4:17

3). Vader, in de naam van Jezus, bedankt voor het teleurstellen van de middelen van de goddelozen tegen het welzijn van deze natie tot nu toe - Job. 5:12

4). Vader, in de naam van Jezus, bedankt dat u elke bende van de hel in verwarring hebt gebracht tegen de groei van de kerk van Christus in deze natie - Matthew. 16:18

5). Vader, in de naam van Jezus, haast uw wraak over de vijanden van vrede en vooruitgang van deze natie en laat de burgers van deze natie worden gered van alle aanvallen van de goddelozen - Psalm. 94: 1-2

6). Vader, in de naam van Jezus, vergoed beproeving voor allen die de vrede en de vooruitgang van deze natie schaden, zelfs nu we bidden - 2 Tessalonicenzen. 1: 6

7). Vader in de naam van Jezus en door de wijsheid van boven, beweeg deze natie vooruit op alle gebieden en herstel haar verloren waardigheid. -Ecclesiastes.9: 14-16

8). Vader in de naam van Jezus, zend ons hulp van bovenaf die zal uitmonden in vooruitgang en ontwikkeling van deze natie - Psalm. 127: 1-2

9). Vader, in de naam van Jezus, stuur ons leiders met de vereiste vaardigheden en integriteit die deze natie uit het bos zullen leiden - Psalm 78:72

10). Vader, in de naam van Jezus, positie mannen en vrouwen begiftigd met de wijsheid van God op plaatsen van autoriteit in dit land, waardoor deze natie een nieuw rijk van vrede en voorspoed inluidt - Genesis. 41: 38-44

11). Vader, in de naam van Jezus, haast uw wraak over de vijanden van vrede en vooruitgang van deze natie en laat de burgers van deze natie worden gered van alle aanvallen van de goddelozen - Psalm. 94: 1-2

12). Vader, in de naam van Jezus, vergoed beproeving voor allen die de vrede en de vooruitgang van deze natie schaden, zelfs nu we bidden - 2 Tessalonicenzen. 1: 6

13). Vader, in de naam van Jezus, laat elke bende tegen de voortdurende groei en uitbreiding van de kerk van Christus in Rwanda permanent worden verpletterd - Matthew. 21:42

14). Vader, in de naam van Jezus, laat de goddeloosheid van de goddelozen tegen deze natie eindigen, zelfs nu we bidden - Psalm. 7: 9

15). Vader, in de naam van Jezus, ventileer uw woede over alle daders van moedwillige moorden in deze natie, terwijl u regent op al die vuur, zwavel en een vreselijke storm, waardoor permanente rust wordt verleend aan de burgers van deze natie - Psalm. 7:11, Psalm11: 5-6

16). Vader, in de naam van Jezus, bevelen we de redding van Rwanda uit de machten van de duisternis die strijden tegen haar bestemming - Efeziërs. 6:12

17). Vader, in de naam van Jezus, laat uw instrumenten van dood en vernietiging los tegen elke agent van de duivel die de glorieuze bestemming van deze natie wil vernietigen - Psalm 7:13

18). Vader, door het bloed van Jezus, laat uw wraak los in het kamp van de goddelozen en herstel onze verloren glorie als een natie. -Isaiah 63: 4

19). Vader in de naam van Jezus, laat elke slechte verbeelding van de goddelozen tegen deze natie op hun eigen hoofd vallen, resulterend in de vooruitgang van deze natie - Psalm 7: 9-16

20). Vader, in de naam van Jezus, besluiten wij snel te oordelen tegen elke kracht die zich verzet tegen de economische groei en ontwikkeling van deze natie - Prediker. 8:11

21). Vader, in de naam van Jezus, besluiten wij bovennatuurlijke ommekeer voor onze natie Rwanda. - Deuteronomium. 2: 3

22). Vader, door het bloed van het lam vernietigen we elke kracht van stagnatie en frustratie die strijdt tegen de vooruitgang van onze natie Rwanda. - Exodus 12:12

23). Vader in de naam van Jezus, we verordenen de heropening van elke gesloten deur tegen het lot van Rwanda. Openbaring 3: 8

24). Vader in de naam van Jezus en door de wijsheid van boven, beweeg deze natie vooruit op alle gebieden en herstel haar verloren waardigheid. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Vader in de naam van Jezus, zend ons hulp van bovenaf die zal uitmonden in vooruitgang en ontwikkeling van deze natie - Psalm. 127: 1-2

26). Vader, in de naam van Jezus, sta op en verdedig de onderdrukten in Rwanda, zodat het land kan worden bevrijd van alle vormen van onrecht. Psalm. 82: 3

27). Vader, in de naam van Jezus, betovert het bewind van rechtvaardigheid en billijkheid in Rwanda om haar glorieuze bestemming veilig te stellen. - Daniel. 2:21

28). Vader, in de naam van Jezus, breng alle goddelozen voor het gerecht in deze natie en vestig daarmee onze duurzame vrede. - Spreekwoorden. 11:21

29). Vader, in de naam van Jezus, verordenen wij de troonopvolging van gerechtigheid in alle zaken van deze natie, waardoor vrede en voorspoed in het land wordt gevestigd. - Jesaja 9: 7

30). Vader verlost Rwanda door het bloed van Jezus van alle vormen van illegaliteit en herstelt daarmee onze waardigheid als natie. -Ecclesiastes. 5: 8, Zacharia. 9: 11-12

31). Vader, in de naam van Jezus, laat met alle mogelijke middelen uw vrede regeren in Rwanda, terwijl u alle daders van onrust in het land tot zwijgen brengt. -2Thessalonians 3:16

32). Vader, in de naam van Jezus, geef ons leiders in deze natie die de natie rijken van grotere vrede en voorspoed inluiden. -1 Timotheüs 2: 2

33). Vader, in de naam van Jezus, geef Rwanda volledige rust en laat dit resulteren in een steeds toenemende vooruitgang en voorspoed. - Psalm 122: 6-7

34). Vader, in de naam van Jezus vernietigen we elke vorm van onrust in deze natie, wat resulteert in onze economische groei en ontwikkeling. -Psalm. 46:10

35). Vader, in de naam van Jezus, laat uw vredesverbond tot stand komen over deze natie Rwanda, waardoor zij tot een afgunst van de naties wordt. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Vader, in de naam van Jezus, laat redders opstaan ​​in het land dat de ziel van Rwanda zal redden van vernietiging - Obadja. 21

37). Vader, in de naam van Jezus, stuur ons leiders met de vereiste vaardigheden en integriteit die deze natie uit het bos zullen leiden - Psalm 78:72

38). Vader, in de naam van Jezus, positie mannen en vrouwen begiftigd met de wijsheid van God op plaatsen van autoriteit in dit land, waardoor deze natie een nieuw rijk van vrede en voorspoed inluidt - Genesis. 41: 38-44

39). Vader, in de naam van Jezus, laat alleen goddelijk gepositioneerde personen vanaf nu het leiderschap in deze natie op alle niveaus overnemen - Daniel. 4:17

40). Vader, in de naam van Jezus, verhef verstandige leiders in dit land door wiens hand de barrières die tegen de vrede en de vooruitgang van deze natie staan, uit de weg zullen worden genomen - Prediker. 9: 14-16

41). Vader, in de naam van Jezus komen we tegen de gesel van corruptie in Rwanda en herschrijven daarmee het verhaal van deze natie - Efeziërs. 5:11

42). Vader, in de naam van Jezus, red Rwanda uit de handen van corrupte leiders, waardoor de glorie van deze natie hersteld wordt - Spreuken. 28:15

43). Vader, in de naam van Jezus, hef een leger van Godvrezende leiders op in deze natie, waardoor onze waardigheid als natie wordt hersteld - Spreuken 14:34

44). Vader, in de naam van Jezus, laat de vrees voor God de lengte en breedte van deze natie verzadigen, waardoor schaamte en verwijten van onze naties worden verwijderd - Jesaja. 32: 15-16

45). Vader, in de naam van Jezus, keer uw hand tegen de tegenstanders van deze natie, die de weg blokkeren voor onze economische groei en ontwikkeling als een natie - Psalm. 7: 11, Spreuken 29: 2

46). Vader, in de naam van Jezus, herstelt op bovennatuurlijke wijze de economie van deze natie en laat dit land weer worden gevuld met gelach - Joël 2: 25-26

47). Vader, in de naam van Jezus, maakt een einde aan de economische ellende van deze natie en herstelt daarmee haar vroegere glorie - Spreuken 3:16

48). Vader, in de naam van Jezus, verbreek het beleg over deze natie en beëindig daarmee onze eeuwenlange politieke onrust - Jesaja. 43:19

49). Vader, in de naam van Jezus, heeft deze natie bevrijd van de gesel van werkloosheid door golven van industriële revolutie in het land te veroorzaken - Psalm.144: 12-15

50). Vader, in de naam van Jezus, voed politieke leiders in deze natie die Rwanda naar een nieuw rijk van glorie zal leiden - Jesaja. 61: 4-5

51). Vader, in de naam van Jezus, laat het vuur van opwekking blijven branden over de lengte en adem van deze natie, resulterend in de bovennatuurlijke groei van de kerk - Zacharia. 2: 5

52). Vader, in de naam van Jezus, maakt de kerk in Rwanda een kanaal van opwekking over de naties van de aarde - Psalm. 2: 8

53). Vader, in de naam van Jezus, laat de ijver van de Heer de harten van christenen in deze natie blijven verteren, waardoor meer gebieden voor Christus in het land worden ingenomen - Johannes 2: 17, Johannes. 4:29

54). Vader, in de naam van Jezus, verandert elke kerk in deze natie in een opwekkingscentrum, waardoor heerschappij van de heiligen in het land wordt gevestigd - Micha. 4: 1-2

55). Vader, in de naam van Jezus, vernietigt elke kracht die strijdt tegen de groei van de kerk in Rwanda, wat leidt tot verdere groei en uitbreiding - Jesaja. 42:14

56). Vader, in de naam van Jezus. laat de 2020 verkiezingen in Rwanda vrij en eerlijk zijn en laat het de hele tijd vrij van verkiezingsgeweld - Job 34:29

57). Vader, in de naam van Jezus, verspreidt elke agenda van de duivel om het verkiezingsproces te frustreren bij de komende verkiezingen in Rwanda - Jesaja 8: 9

58). Vader, in de naam van Jezus, verordenen we de vernietiging van elk apparaat van slechte mannen om de 2020-verkiezingen in Rwanda-Job 5:12 te manipuleren

59). Vader, in de naam van Jezus, laat er tijdens het gehele verkiezingsproces van 2021 liftende operaties plaatsvinden, waardoor vrede in het land Ezechiël wordt gewaarborgd. 34:25

60). Vader, in de naam van Jezus komen we elke vorm van electorale wanpraktijken tegen bij de komende verkiezingen in Rwanda, waardoor we een crisis na de verkiezingen voorkomen - Deuteronomium. 32:4.

Vorig artikelGEBED VOOR DE NATIE VAN KENIA
Volgende artikelGEBED VOOR DE NATIE VAN MAURITIUS
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.