Algemene gebedspunten voor je man

12
31670
Gebedspunten voor je man

Spreekwoorden 14: 1:
Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar de dwazen plukken het neer met haar handen.

Huwelijk is een door God geschapen instelling. Het huwelijk is ook door God ingesteld om tussen een man en een vrouw te zijn. Om een ​​huwelijk te onderhouden, moeten we proberen de wegen te leren kennen van degene die het in de eerste plaats heeft ingesteld. Veel huwelijken worstelen vandaag omdat de Godfactor ervan is geëlimineerd. Scheiding cijfer in de wereld van vandaag is zo hoog omdat paren de goddelijke beginselen van het huwelijk hebben verlaten. Vandaag gaan we kijken naar algemene gebedspunten voor je man. Deze gebedspunten zullen gericht zijn op de echtgenoot die het hoofd van het gezin is in elk huwelijk, in dit artikel zal elke vrouw begrijpen hoe ze zaken moeten aanpakken die te maken hebben met uw echtgenoot in uw huwelijk. Dit gebedspunten is algemeen voor echtgenoten omdat het omvat: gebed voor mijn man op het werk, gebed voor de geest van mijn man, gebed voor de zaken van mijn man, gebed voor de bescherming van mijn man, oorlogsgebed voor mijn man, gebed voor mijn overspelige echtgenoot, en ook gebed voor mijn man om overspel te stoppen. Ik nam de tijd om alle bovenstaande gebeden op te sommen, zodat je kunt begrijpen dat de problemen waarmee je vandaag in je huwelijk wordt geconfronteerd, je in Jezus naam zult worden verlost.

Gebed is de belangrijkste oplossing voor elk huwelijk. Als echtgenote is de kracht van gebeden de meest effectieve manier om uw man naar huis te laten komen en van u te houden. 1 Korintiërs 11: 3 vertelt ons dat God het Hoofd van de man is. Als uw man niet juist handelt in een huwelijk of de duivel zijn leven of bedrijf aanvalt, moet u! Verdienen om de kwestie in gebed aan zijn Hoofd te brengen. De meeste vrouwen geven er tegenwoordig de voorkeur aan om hun echtgenoten te confronteren, hem aan te vallen dan voor hem te bidden. Als christelijke echtgenote moet je altijd op je knieën bidden voor je man, je moet bidden voor je man op het werk, je moet bidden voor de zaken van je man, je moet bidden voor de redding van je man, je moet bidden voor je bedriegende echtgenoot, ongeacht de uitdaging waarmee hij wordt geconfronteerd, moet u de kwestie altijd in gebeden aan God melden.

Elke keer dat je als vrouw voor je man bidt, breng je God in je huwelijk en als God in je huwelijk is, kan de duivel je huwelijk niet overwinnen. Ongeacht de aanval van de duivel op uw huwelijk, terwijl u zich bezighoudt met gebedsoorlog en deze algemene gebedspunten voor uw man bidt, zie ik dat God uw man verlost van die slavernij in Jezus naam. Elke vreemde vrouw in het leven van uw man zal worden vernietigd in Jezus naam. Zo zal het zijn in Jezus naam. Laten we nu meteen naar de algemene gebedspunten voor uw man gaan.

GEBEDEN VOOR MIJN ECHTGENOOT OP HET WERK

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Vader, ik bid voor bovennatuurlijke wijsheid over mijn man op zijn werkplek in Jezus naam.

5). Vader, gun mijn man bovennatuurlijke gunst in zijn werkomgeving in Jezus naam.

6). Vader, ik bid dat u opnieuw de gevangenschap van mijn familie verandert, door het niveau van mijn man financieel te veranderen in Jezus naam.

7). Ik laat het vuur van God los om elke hindernis op de weg van de vooruitgang van mijn man in Jezus naam te vernietigen.

8). Elke kracht van duisternis die hem in zijn financiën bestrijdt, wordt nu vernietigd in Jezus naam.

9). Ik verklaar dat mijn man bovennatuurlijke promotie in zijn werkomgeving in Jezus naam zal ervaren.

10). Bedankt Jezus voor het beantwoorden van mijn gebed in Jezus. Amen.

GEBED VOOR MIJN ECHTGENOOTENGEEST (ZIEL).

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Vader, arresteer mijn man voor Jezus, zelfs toen u Saul arresteerde op weg naar Jeruzalem.

5). Ik breek elke greep van zonde in zijn leven nu in de naam van Jezus

7). Elke slechte associatie die de duivel heeft gebracht, verbreek hem nu door vuur in Jezus naam.

8). Vader, in de naam die boven alle namen staat, verklaar ik de geestelijke oren van mijn man nu geopend om het evangelie van Jezus Christus vandaag te ontvangen.

9). Vader, bestel de stappen van mijn man op het juiste pad voor zijn redding in Jezus naam.

10). Bedankt vader voor het redden van mijn man in Jezus naam.

GEBED VOOR DE ZAKEN VAN MIJN ECHTGENOOT

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Vader, zegen de werken van mijn man in Jezus naam

5). Vader, verhoog de zaak van mijn man naar de orde van Izaäk in de naam van Jezus Christus.

6). Vader, geef mijn man de genade om een ​​toegewijde tither te zijn in het huis van de Heer in Jezus naam.

7). Ik besluit, bovennatuurlijke expansie voor het bedrijf van mijn man in Jezus naam.

8). Ik vernietig alle activiteiten van verspillers in het leven van mijn man in Jezus naam

9). Ik verklaar dat mijn man geld zal lenen aan volken in Jezus naam.

10). Bedankt Jezus voor het zegenen van mijn man's bedrijf in Jezus naam

GEBED VOOR MIJN ECHTGENOOTBESCHERMING

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Ik verklaar het uitgaan en komen van mijn man gezegend in Jezus naam

5). Ik bescherm mijn man tegen de pijlen die dag en nacht in Jezus naam vliegen

6). Ik verklaar mijn man beschermd tegen slechte en onredelijke mannen in Jezus naam.

7). In mijn naam bescherm ik mijn man tegen echtgenoot.

8). Geen slechte vrouw zal mijn man in Jezus naam zien

9). Geen demonische agent uit het mariene koninkrijk zal mijn man in Jezus naam zien.

10). Vader, ik dank u voor het beschermen van mijn man in Jezus naam.

WARFARE GEBED VOOR ECHTGENOOT

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Ik omring mijn man door vuur in Jezus naam

5). Iedereen die het leven van mijn man zoekt, zal vernietigd worden in de naam van Jezus

6). Ik besluit vandaag dat geen wapen dat tegen mijn man is gevormd zal gedijen in Jezus naam.

7). Elke kwaadaardige agent uit de mariene wereld die mijn man probeert te verleiden, ik laat het vuur van God nu op je los in Jezus naam.

8). Ik verstrooi elke kwaadaardige bende tegen mijn man in Jezus naam.

9). Ik Dec! Ben totale blindheid over elke bewakingsgeest, die de voortgang van mijn man in Jezus naam bewaakt

10). Elke vijand van de vooruitgang van mijn man zal zich in Jezus naam permanent schamen
Bedankt Jezus

GEBED VOOR MIJN BEDREIGENDE ECHTGENOOT

1). Vader, ik dank u dat u mij een zeer knappe echtgenoot in Jezus naam hebt gegeven.

2). Vader, ik vraag om uw overvolle genade voor mijn geliefde echtgenoot in Jezus naam.

3). Ik bedek mijn man met het bloed van Jezus, in Jezus naam

4). Ik heb een scheiding gemaakt tussen mijn man en elke vreemde vrouw in Jezus naam

5). Ik laat de engel van de heer achter om een ​​vreemde vrouw te achtervolgen en aan te vallen die mijn huwelijksbed in Jezus naam verontreinigt.

6). Ik verwerp de geest van echtscheiding in mijn huwelijk in Jezus naam.

7). Vader, laat mijn man weer van me houden in Jezus naam.

8). Vader, ik vraag om goddelijke wijsheid om de zaken van mijn huwelijk in Jezus naam af te handelen

9). Vader, elke vrouw die mijn man niet wil laten rusten, mogen zij nooit rust zien in Jezus naam.

10). Elke vrouw die ervoor zorgt dat mijn man zijn huis verlaat, komt nu onder het oordeel van God in Jezus naam.

11). Vader, verlos mijn man van overspel in Jezus naam.

12). Vader, verlos mijn man van formatie in Jezus naam

13). Vader, verlos mijn man van de geest van lijst in Jezus naam.

14). Vader, verlos mijn man uit volwassen films in Jezus naam

15). Vader, breng liefde terug in mijn familie in Jezus naam.

16). Arresteer mijn man en laat hem voor altijd vrij in de naam van Jezus

17). Vader, bescherm mijn man tegen seksueel overdraagbare aandoeningen in Jezus naam.

18). Ik beveel de activiteiten van verspillers om te eindigen in het leven van mijn man in Jezus naam.

19). Vader, vul het hart van mijn man met uw liefde in Jezus naam.

20). Bedankt Jezus voor het beantwoorden van mijn gebeden

12 COMMENTS

  1. Vader God die in de hemel kunst in Jezus naam Ik heb besloten en verklaard dat mijn huwelijk voor altijd hersteld is hier op aarde in Jezus naam Amen .. Vader God die in de hemel kunst in de naam van Jezus Mijn man Anthony Weaver is voorgoed teruggekeerd naar zijn vrouw in Jezus Noem Amen. Vader God die in de hemel is in Jezus Naam Mijn echtgenoot door het vuur van God Anthony Weaver is verlost van alle vreemde vrouwen en vreemde mannen, goddeloze zielsbanden, lust, overspel, seksuele immoraliteit en webvallen van zijn moeder en zijn broeders in de macht Van Jezus, in Jezus Naam Amen. Vader God Kunst in de hemel in Jezus Naam Mijn man is gered en hij draagt ​​het kruis van Jezus van het bloed in zijn hart. Zijn geest, zijn oren en zijn wandeling hier voor altijd op aarde In Jezus almachtige naam Amen. Ik dank Vader God, die in de hemel kunst was. Dit gebed kwam nu snel in het natuurlijke spirituele rijk hier op aarde. Het is gedaan. Het is gebeurd. Dank u God die in de hemel is voor het beantwoorden van mijn gebeden 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

  2. Pastor ik wil dat je bidt voor mijn man die deze bijl heeft haar naam is lovelie die kwaad doet in mijn huwelijk mijn man misbruikt me verbaal en als ik er met hem over praat, zegt hij dat hij zich die dingen niet kan herinneren een keer gezegd te hebben hij zegt dingen tegen me en verontschuldigt zich dan dat hij verlossing nodig heeft, alsjeblieft pastoor, ik heb hulp nodig

  3. Ik hou van God voor zover hij mijn ebenezer is. Ik bid dat ik verlost word van vreemde vrouwen in Jezus naam. Amen. Ik bid in Jezus naam dat hij verlost mag worden van alcohol en pool spelen in Jezus naam. Laat hem zich concentreren op zijn gezin in Jezus naam amen amen en amen.

  4. Geachte Pastor Chinedum 7 24 21 mijn man TK HEEFT COMPETE NODIG vandaag bevrijdingen van OVERSPEL, Heer bevrijd hem van S. & E & elke andere VREEMDE VROUW NU in Jezus naam amen. DLKDo

  5. Plz bid mera saadi suda rista nere pti se pita premesver yishu masih ne thik kiya mere oti ko dusta istry se chuta muje wapis kiya mere pti ke dil me me liye pyar bhra mera pti wapis pass lout awa mere

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.