Gebedspunten tegen verleiding

0
19839
Gebed wijst tegen verleiding

Matthew 26: 41:
41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Vandaag houden we ons bezig met gebedspunten tegen verleiding. Temptations zijn echt, en alleen een christen kan worden verzocht. Verleiding is simpelweg onder druk gezet worden om te doen wat je niet wilt doen en niet kunnen doen wat je wel wilt. Romeinen 7: 14-25, schetst een geweldig beeld van een gelovige die worstelt met verleidingen, er staat:

“14 Want wij weten dat de wet geestelijk is: maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15 Want wat ik doe, sta ik niet toe: want wat ik wil, dat doe ik niet; maar wat ik haat, dat doe ik. 16 Als ik dan doe wat ik niet zou willen, stem ik in met de wet dat het goed is. 17 Nu dan ben ik het niet meer die het doe, maar de zonde die in mij woont. 18 Want ik weet dat in mij (dat wil zeggen in mijn vlees) geen goed woont; want het willen is bij mij aanwezig; maar hoe ik het goede moet doen, vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet; maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Als ik dat nu zou doen, zou ik het niet meer doen, niet meer ik doe het, maar de zonde die in mij woont. 21 Ik vind dan een wet, dat, wanneer ik goed zou doen, het kwaad bij mij aanwezig is. 22 Want ik verlustig mij in de wet van God naar de inwendige mens: 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn verstand, en mij in gevangenschap brengt voor de wet van de zonde die in mijn leden is. 24 O ellendige man die ik ben! wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? 25 Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus dan dien ik zelf met mijn verstand de wet van God; maar met het vlees de wet der zonde. "

Uit de bovenstaande geschriften zien we dat er een kracht van zonde in het vlees van elk mens is, die ons altijd in de tegenovergestelde richting probeert te trekken. Elke mens erfde zonde van de Adam, daarom is zonde standaard in ons. De oplossing voor zonde is de reddende genade van Jezus Christus. Hij is de enige die zonder zonde is, dus als we in Hem geloven, de Zijne gerechtigheid wordt onze gerechtigheid, zijn heiligheid wordt onze heiligheid. Ons geloof in Christus is wat ons de juiste positie bij God geeft.
Na deze waarheid gekend te hebben, kan men zich afvragen, nu ik wedergeboren ben, hoe kan ik verleidingen overwinnen?

Het antwoord is eenvoudig, door middel van gebeden. Gebeden is een uiting van absolute afhankelijkheid van het voltooide werk van Jezus Christus. Als we bidden, stelt de geest van Ho! Y ons in staat nee te zeggen tegen de zonde. Niemand kan de zonde in het vlees overwinnen, daarom moeten we altijd tot God bidden dat de genade als Christus loopt. Mattheüs 6:13, Jezus, toen hij zijn discipelen onderwees hoe te bidden, voegde eraan toe dat zij niet moesten bidden om in verzoekingen te worden geleid, maar eerder om verlost te worden van alle kwaad. Dit gebed wijst tegen het vallen in verleiding en zal je verlossen van alle kwaadaardige vallen van de duivel in Jezus naam. Door deze gebedspunten, zult u zonde en Satan overwinnen in Jezus naam.

Voordat we op deze gebeden ingaan, wil ik dit feit snel vaststellen, God is niet boos op je, als een kind van God, hij houdt zoveel van je en hij zal je nooit opgeven. Er is geen enkele hoeveelheid zonde in je leven waardoor Hij zich van je afkeert. Bid daarom dit gebedspunten met groot vertrouwen in een liefhebbende Vader. Merk ook op dat het doel hiervan gebedspunten is om je geestelijk in vuur en vlam te zetten, zodat je geest kan worden uitgerust om je vlees te onderwerpen. Dit gebed wijst tegen het vallen in verleiding zal je keerpunt zijn in Jezus naam. Blijf gezegend.

GEBEDSPUNTEN

1. Dank de Heer voor de kracht van de Heilige Geest.

2. Bekentenis van zonden en berouw.

3. Vader Heer, laat de Heilige Geest mij opnieuw vervullen, in Jezus 'naam.

4. Vader Heer, laat elk ongebroken gebied in mijn leven worden gebroken, in de naam van Jezus.

5. Vader Heer, incubeer mij met het vuur van de Heilige Geest, in Jezus 'naam.

6. Laat elke anti-machtsbandage in mijn leven breken, in Jezus 'naam.

7. Laat alle vreemdelingen mijn geest ontvluchten en laat de Heilige Geest de leiding nemen, in de naam van Jezus.

8. O Heer, katapulteer mijn geestelijk leven naar de bergtop.

9. Vader Heer, laat de hemel open en laat de glorie van God op mij vallen, in de naam van Jezus.

10. Vader Heer, laat tekenen en wonderen mijn lot zijn, in Jezus 'naam.

11. Ik besluit dat de vreugde van de onderdrukkers in mijn leven wordt omgezet in verdriet, in de naam van Jezus.

12. Laat alle meerdere sterke mannen die tegen mij werken verlamd worden, in de naam van Jezus.

13. O Heer, open mijn ogen en oren om wonderlijke dingen van U te ontvangen.

14. O Heer, schenk mij de overwinning over verleidingen en satanische middelen.

15. O Heer, ontsteek mijn spirituele leven zodat ik zal stoppen met vissen in onrendabele wateren.

16. O Heer, laat Uw tong van vuur op mijn leven los en verbrand alle geestelijke vuiligheid die in mij aanwezig is.

17. Vader Heer, laat mij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, in de naam van Jezus.

18. O Heer, help mij klaar te zijn om Uw werk te doen zonder enige erkenning van anderen te verwachten.

19. O Heer, geef mij de overwinning over het benadrukken van de zwakheden en zonden van andere mensen terwijl ik de mijne negeer.

20. Tekenen van zonde in mijn leven, ga. Tekenen van zuiverheid, kom op mijn leven, in de naam van Jezus.

21. Heilige Geest vuur, incubeer mijn geest man, in de naam van Jezus.

22. Elke anti-berouwvolle geest in mijn leven, ik bindt u en werpt u nu uit, in de naam van Jezus.

23. Ik ontvang nieuw vuur om verder te gaan in mijn spirituele leven, in de naam van Jezus.

24. Laat mijn stappen worden teruggetrokken uit alle slechtheid, in de naam van Jezus.

25. Laat mijn stoel de zetel van zuiverheid zijn, in de naam van Jezus.

26. Elke ongerechtigheid, vlucht van mij, in de naam van Jezus.

27. Macht om een ​​goddelijk leven te leiden, kom nu op mij, in Jezus naam.

28. Ik week mezelf in het bloed van Jezus en in het woord van God, in de naam van Jezus.

29. Elke innerlijke strijd tegen heiligheid in mijn leven, sterf, in Jezus 'naam.

30. Vagabond geestelijk leven, ik verwerp u, in de naam van Jezus.

31. Gij tong van vuur uit de hemel, zuiver mijn bestemming, in de naam van Jezus.

32. O Heer, geef mij diepte en wortels in mijn geloof.

33. O Heer, genees elk gebied van terugval in mijn geestelijk leven.

34. O Heer, help mij om bereid te zijn anderen te dienen in plaats van autoriteit te willen uitoefenen.

35. O Heer, open mijn begrip van de Schriften.
36. O Heer, help mij om elke dag te leven, in het besef dat de dag zal komen waarop U geheime levens en diepste gedachten zult beoordelen.

37. O Heer, laat mij bereid zijn de klei in Uw handen te zijn, klaar om te worden gevormd zoals U wenst.

38. O Heer, maak me wakker uit elke vorm van geestelijke slaap en help me de wapenrusting van het licht aan te trekken.

39. O Heer, geef mij de overwinning over alle vleselijkheid en help mij om in het centrum van Uw wil te zijn.

40. Ik sta tegen alles in mijn leven waardoor anderen struikelen, in de naam van Jezus.

41. O Heer, help mij kinderachtig dingen weg te doen en volwassen te worden.

42. O Heer, machtig mij om standvastig te staan ​​tegen alle schema's en technieken van de duivel.

43. O Heer, geef me een grote honger naar de zuivere melk en het vaste voedsel in het woord.

44. O Heer, machtig mij om weg te blijven van alles of iedereen die Gods plaats in mijn hart zou kunnen innemen.

45. Heilige Geest, verlaat mijn huis niet verlaten, in Jezus 'naam.

46. ​​O Heer, ik wil dat U mij breekt, ik wil dat het zelf in mij sterft.

47. O Heer, wat u ook zou maken om mij te vervangen, verwijder het nu uit mijn leven.

48. O Heer, geef mij de kracht om in de geest te wandelen.

49. O Heer, laat heiligheid mijn voedsel zijn.

50. O Heer, onthul mij alles wat mijn geestelijke groei belemmert.

51. O Heer, help mij het kleed van gerechtigheid aan te trekken.

52. O Heer, help mij mijn vlees te kruisigen.

53. O Heer, help mij de zonde te haten met volkomen haat.

54. O Heer, red mij van mijzelf.

55. O Heer, laat mij verloren gaan in U.

56. O Heer, kruisig. . . (zet je eigen naam).

57. Heilige Geest, bezit mij volledig, in de naam van Jezus.

58. O Heer, scheid mij van elke zonde van het zelf.

59. O Heer, breek mij en vorm mij naar Uw wil.

60. Vader Heer, laat me Uw koninkrijk op elke afdeling van mijn leven ervaren, in de naam van Jezus.
61. Mijn vlees, ik beveel u om te sterven aan zonde, in Jezus 'naam.

62. Vertrek elke vijand van gebrokenheid in mijn leven, in Jezus 'naam.

63. Ik verlam al mijn Delila, in de naam van Jezus.

64. O Heer, breek mij af naar de diepte van mijn geest.

65. Mijn geschoren Simson, ontvang je haar, in de naam van Jezus.

66. O God, die de doden levend maakt, geef leven aan elk dood gebied van mijn leven vandaag, in de naam van Jezus.

67. Heilige Geest, neem mijn handen van mijn eigen leven af ​​en bezit mijzelf, in de naam van Jezus.

68. Elk kwaad geërfd karakter in mijn leven, wordt gesloopt, in de naam van Jezus.

69. Vader Heer, laat Uw wil geschieden in mijn leven.

70. Elk nest dat bouwers van kwade nesten voor mij hebben gebouwd, wordt geroosterd, in de naam van Jezus.

71. O Heer, breek mij in mijn ongebroken gebieden.

72. O Heer, ik verwelkom gebrokenheid in elke afdeling van mijn leven.

73. O Heer, breek mij!
74. O Heer, maak mij een levend offer.

75. Ik weiger door de vijand te worden gekooid, in de naam van Jezus.

76. O God, rek mij en hernieuw mijn kracht, in de naam van Jezus.

77. O Heer, vernieuw een juiste geest in mij.

78. O Heer, hernieuw mijn geest in Uw woord.

79. O Heer, laat Uw vernieuwende kracht mijn leven vernieuwen zoals dat van een arend.

80. Laat mijn jeugd worden vernieuwd zoals die van de arend, in de naam van Jezus.

81. Laat elke onzuiverheid in mijn leven worden weggespoeld door het bloed van Jezus, in de naam van Jezus.

82. O Heer, schep in mij honger en dorst naar reinheid en heiligheid.

83. O Heer, reinig alle vervuilde delen van mijn leven.

84. O Heer, verfris elk droog gebied van mijn leven.

85. O Heer, genees elk gewond deel van mijn leven.

86. O Heer, buig elke kwade starheid in mijn leven.
87. O Heer, breng elke satanische dwaling in mijn leven opnieuw in evenwicht.

88. O Heer, laat het vuur van de Heilige Geest elke satanische bevriezing in mijn leven verwarmen.

89. O Heer, geef mij een leven dat de dood doodt.

90. O Heer, ontsteek in mij het vuur van naastenliefde.

91. O Heer, lijm me samen waar ik tegen mezelf ben.

92. O Heer, verrijk mij met Uw gaven.

93. O Heer, maak mij levend en vergroot mijn verlangen naar de dingen van de hemel.

94. Laat door uw heerschappij, o Heer, de lust van het vlees in mijn leven sterven.

95. Heer Jezus, word dagelijks groter in mijn leven.

96. Heer Jezus, onderhoud Uw gaven in mijn leven.

97. O Heer, verfijn en zuiver mijn leven door Uw vuur.

98. Heilige Geest, ontsteek en vuur mijn hart, in de naam van Jezus.

99. Heer Jezus, leg Uw handen op mij en doof elke rebellie in mij.

100. Vuur van de Heilige Geest, begin alle zelfgerichtheid in mij weg te branden, in de naam van Jezus.
Vader, ik dank u dat u mij hebt vrijgemaakt in Christus Jezus. Amen.

 


KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.