Middernachtgebeden voor vrucht van de baarmoeder

6
27339
Middernachtgebeden voor de vrucht van de baarmoeder

Genesis 21: 1-2:
1 En de Heer bezocht Sara zoals hij had gezegd, en de Heer deed Sara zoals hij had gesproken. 2 Want Sara werd zwanger en baarde Abraham een ​​zoon op zijn oude dag, op de vastgestelde tijd waarover God tot hem had gesproken.

De vrucht van de baarmoeder is de beloning van elk huwelijk. Het is de wil van God dat elke huwelijksvereniging gezegend wordt met kinderen. Weet je dat God niet van ons verwacht dat we voor kinderen bidden? Van kinderen wordt verwacht dat ze op natuurlijke wijze naar ons toe komen, vooral in het huwelijk. Wanneer nu het dragen van kinderen het onderwerp van gebed wordt, weet je dat de duivel aan het werk is. Daarom gaan we middernachtgebeden houden voor de vrucht van de baarmoeder. Deze middernacht gebedspunten zal de greep van de duivel over uw breken vruchtbaarheid in Jezus naam. Laat u niet misleiden, elke ziekte is een onderdrukking van de duivel, Handelingen 10:38. Ongeacht de oorzaak van uw onvruchtbaarheid, het is van de duivel, of de dokter u nu vertelt dat het vlees is, of bekkenontsteking, of geblokkeerde buisjes, of SOA's, of SOA's, het maakt niet uit, het zijn allemaal onderdrukkingen van de duivel en gebeden toegevoegd aan het leiden van een godvruchtig leven kunnen u van al dergelijke kwalen bevrijden en uw vruchtbaarheid werkelijkheid maken.

Er zijn ook scenario's waarin de doktoren niets verkeerds kunnen ontdekken bij de paren en toch komt de conceptie nog steeds niet uit. Dit is een duidelijk teken van demonische onderdrukking en alleen gewelddadig middernacht gebeden kan deze krachten overwinnen. Ik weet niet hoelang u uw kinderen verwacht, maar ik moedig u vandaag aan om deze middernachtgebeden voor de vrucht van de baarmoeder met heel uw hart en met heel uw geloof in te gaan. Bid uw weg uit onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid. Terwijl je deze middernachtgebeden bidt voor de vrucht van de baarmoeder vanavond, zie ik dat God je bezoekt naar de volgorde van Sara in Jezus naam.


Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

MIDDENGE GEBEDPUNTEN

1. Gij geloofsverzwakkende krachten, verliest uw houvast, in de naam van Jezus.

2. Ik weiger zwak te worden in de dagen van tegenspoed, in de naam van Jezus.

3. Gij zijt toegewezen om mijn geloof te verzwakken, sterf in de naam van Jezus.

4. Ik verwerp en verzet me tegen alles dat mijn geloof zou verzwakken, in Jezus 'naam.

5. Laat mijn geloof worden gebarricadeerd door het vuur van God, in de naam van Jezus.
6. Elke sterke man die is aangesteld om mijn geloof te verzwakken, vlam te vatten, in Jezus 'naam.

7. Elke anti-wonderkracht, opgeruimd, in de naam van Jezus.

8. Ik verwerp elke mening die mijn geloof verzwakt of ontmoedigt, in de naam van Jezus.

9. Ik verwerp de negatieve mening van elke man met betrekking tot mijn kinderen, in de naam van Jezus.

10. Toenemende leeftijd zal mijn geloof niet verzwakken, in de naam van Jezus.

11. Ik zal het rapport van de Heer geloven, in de naam van Jezus.

12. Ongeduld zal mijn geloof niet degraderen, in de naam van Jezus.

13. Ik wijs elke geest van frustratie af, in de naam van Jezus.

14. Medische rapporten zullen mijn geloof niet verzwakken, in de naam van Jezus.

15. Ik wijs elk negatief medisch rapport af, in de naam van Jezus.

16. Ik verwerp elk rapport van _ _ _ (kies uit de ondervermelde), in de naam van Jezus.
- abnormale eierstokken
- afwezigheid van eierstokken
- hormonale disbalans
- afwezigheid van ovulatie
- bilaterale verstopping van eileiders
Abnormale baarmoeder (baarmoeder)
- chirurgische verwijdering van de baarmoeder
- aangeboren afwezigheid van de baarmoeder
- eerder optreden van een miskraam
- tumor zoals vleesbomen in de baarmoeder
- laag aantal zaadcellen (oligospermie)
- afwezigheid van sperma (azoöspermie)
- chirurgische verwijdering of aangeboren afwezigheid van testis
- niet-ingedaalde testis of abnormale testis
17. O God, sta op en negeer elk negatief rapport van uw goddelijke bovennatuurlijke oordeel, in de naam van Jezus.

18. Ik annuleer elk spiritueel of fysiek oordeel in strijd met de beloften van God voor mijn leven, in de naam van Jezus.

19. O God, sta op en transformeer mijn sperma naar degenen die bovennatuurlijk een succesvolle conceptie zullen bereiken, in de naam van Jezus.

20. O God, sta op en transformeer mijn aantal zaadcellen in een bovennatuurlijk aantal zaadcellen dat op goddelijke wijze een succesvolle conceptie zal bereiken, in Jezus 'naam.

21. O God, sta op en vervang elk abnormaal sperma door een normaal sperma, in de naam van Jezus.

22. O God, sta op en vervang elk niet-beweeglijk sperma door een beweeglijk sperma, in de naam van Jezus.

23. O God, sta op en vervang elk traag sperma door een actief bovennatuurlijk geactiveerd
sperma, in de naam van Jezus.

24. O God, sta op en vervang elk dood sperma door een levend sperma, in de naam van Jezus.

25. Elke sterke man die is toegewezen om mij een laag aantal zaadcellen te geven, wordt ontmanteld, in de naam van Jezus.

26. Elke kracht die verantwoordelijk is voor een laag aantal zaadcellen, sterf in naam van
Jezus.

27. Ik beveel mijn sperma gestolen door de krachten van de duisternis om mij zevenvoudig te herstellen, in de naam van Jezus.

28. Ik weiger rekening te houden met de dood van de baarmoeder van mijn vrouw, in de naam van Jezus.

29. Ik wijs elke dood van de baarmoeder van mijn vrouw af, in de naam van Jezus.

30. Ik beveel hierbij de baarmoeder van mijn vrouw om zich te bekeren van een functioneel dode baarmoeder naar een functioneel reproductieve baarmoeder, in de naam van Jezus.

31. Ik weiger het negatieve medische rapport van onvruchtbare baarmoeder te beschouwen, in de naam van Jezus.

32. Ik verwerp en annuleer elk negatief medisch rapport van onvruchtbare baarmoeder, in de naam van Jezus.

33. O Heer, laat het negatieve medische rapport van de onvruchtbare baarmoeder worden omgezet in Gods eigen bovennatuurlijke rapport van de vruchtbare baarmoeder, in de naam van Jezus.

34. Ik beveel mijn hormonen in evenwicht te houden, in de naam van Jezus.

35. Ik weiger het negatieve medische rapport van gebrek aan ovulatie te overwegen, in de naam van Jezus.

36. Ik bindt de geest van gebrek aan ovulatie, in de naam van Jezus.

37. Ik beveel mijn eierstokken om normaal te ovuleren, in de naam van Jezus.

38. Ik beveel mijn normale ovulatie te herstellen, in de naam van Jezus.

39. Ik beveel mijn eierstokken om bovennatuurlijk te reageren op hormonen die de ovulatie regelen, in de naam van Jezus.

40. O Heer, laat elke chirurgisch of aangeboren ontbrekende eierstok hersteld worden door Uw creatieve kracht, in de naam van Jezus.

41. Ik bind de geest van verstopping van eileiders, in Jezus 'naam.

42. Ik beveel het vuur van God om alles wat mijn eileiders blokkeert in de as te verbranden, in de naam van Jezus.

43. Ik beveel mijn eileiders los te maken en vrij te zijn van alle bekkenhechtingen, in de naam van Jezus.

44. Ik beveel het lumen (passages) van mijn eileiders bilateraal te patenteren en te openen, in de naam van Jezus.

45. O Heer, laat elke chirurgisch of aangeboren ontbrekende eileider worden hersteld door Uw creatieve kracht, in de naam van Jezus.

46. ​​Ik verwerp en annuleer elk negatief medisch rapport van abnormaliteit van mijn baarmoeder, in de naam van Jezus.

47. Ik beveel elke afwijking van mijn baarmoeder goddelijk en bovennatuurlijk te corrigeren, in de naam van Jezus.

48. Ik beveel elke kwade groei in mijn baarmoeder zoals baarmoederfibroid om te sterven, in de naam van Jezus.

49. Ik verwerp en annuleer elk negatief medisch rapport van de aangeboren of chirurgische afwezigheid van de baarmoeder, in de naam van Jezus.

50. O Heer, laat elke aangeboren of chirurgisch ontbrekende baarmoeder mij op bovennatuurlijke en goddelijke wijze worden hersteld, in de naam van Jezus.

51. Heilige Geest, creëer een bevorderende omgeving in mijn baarmoeder die de conceptie zou bevorderen, in de naam van Jezus.

52. Heilige Geest, creëer een gunstige omgeving in mijn baarmoeder die de groei van mijn foetus tot volwassenheid zou bevorderen, in Jezus 'naam.

53. Elke agenda van de kracht van duisternis voor mijn baarmoeder, sterf, in de naam van Jezus.

54. Ik verbreek elke hekserijvloek en spreuk over mijn baarmoeder, in Jezus 'naam.

55. Ik verbreek elke voorouderlijke vloek op mijn baarmoeder, in de naam van Jezus.

56. Ik week mijn baarmoeder in het bloed van Jezus.

57. Ik beveel de toegewezen demon mij een onvruchtbare baarmoeder te geven om zijn greep op mij te verliezen, in de naam van Jezus.

58. O Heer, laat mijn baarmoeder geestelijk en lichamelijk verenigbaar zijn met het sperma van mijn echtgenoot, in de naam van Jezus.

59. Elk onderdeel van mijn baarmoeder gestolen door de machten van de duisternis dat nu door vuur in de naam van Jezus aan mij moet worden hersteld.

60. Ik haal mijn bloedhormonen, eierstokken, eileiders, baarmoeder en vagina uit het verbond van de duisternis, in de naam van Jezus.

61. Ik keer de effecten van het verouderingsproces op mijn reproductieve structuren om, in de naam van Jezus.

62. O Heer, als ik ouder word, laat mij bovennatuurlijk vruchtbaarder worden, in de naam van Jezus.

63. Laat elk ovarieel falen worden omgezet in ovarieel succes, in de naam van Jezus.

64. Gij opstandingskracht van onze Heer Jezus Christus, valt op elke dood in mijn ovulatie, in de naam van Jezus.

65. Gij opstandingskracht van onze Heer Jezus Christus, valt op elke dood in mijn eierstokken, in de naam van Jezus.

66. U, kwade geestbewakers aan de deuren van mijn eileiders, ik ontsla u van uw functie, in de naam van Jezus.

67. Laat elke juridische grond die de vijand claimt voor het sluiten van de deuren van mijn eileiders door vuur worden teruggetrokken, in Jezus 'naam.

68. Laat elk klinisch rapport van geblokkeerde eileiders gedurende mijn leven worden geannuleerd, in de naam van Jezus.

69. Laat elke bloedtoevoer naar vleesbomen in mijn baarmoeder worden afgesneden, in de naam van Jezus.

70. Laat het vloeibare vuur van God in mijn baarmoeder stromen en elke fibroid wegsmelten, in de naam van Jezus.

71. Laat het vloeibare vuur van God in mijn baarmoeder stromen en elke hechting oplossen, in de naam van Jezus.

72. Laat elk negatief effect van veroudering op mijn baarmoeder teniet worden gedaan, in de naam van Jezus.

73. Heilige Geest vuur, zuiver mijn baarmoeder van elke satanische afzetting, in de naam van Jezus.

74. Laat alle deuren van mijn baarmoeder een snelweg naar conceptie worden, in de naam van Jezus.

75. Elke macht die anticonceptie-bezweringen tegen mij in de hemel zingt, sterft in de naam van Jezus.

76. Laat elke onvruchtbaarheid die in mijn ster is geprogrammeerd worden gedeprogrammeerd, in de naam van Jezus.

77. Leeftijd zal mijn conceptie niet beperken, in de naam van Jezus.

78. Elke kracht die mijn leeftijd versnelt in de richting van voortijdige menopauze, verliest uw greep op mijn leven en sterf, in de naam van Jezus.

79. Elke negatieve kracht die vecht om de deuren van mijn baarmoeder te beheersen, wordt verlamd, in de naam van Jezus.

80. Gij macht van God die Zacharia en Elizabeth verbond met hun engel van doorbraak, verbind mij nu met mijn engel van doorbraak, in de naam van Jezus.

81. Door de kracht die engel Gabriël naar Zacharia leidde, laat de engel van mijn wonderbaby mij nu lokaliseren, in de naam van Jezus.

82. Ik beveel de sterke man die is toegewezen om mij een miskraam te geven om naar beneden te vallen en te sterven, in de naam van Jezus.

83. Ik verwerp miskramen en abortus, in de naam van Jezus.

84. Ik wijs bloedingen tijdens de zwangerschap af, in de naam van Jezus.

85. Ik wijs dreigende abortus af, in de naam van Jezus.

86. Ik verwerp onvermijdelijke abortus en volledige abortus, in Jezus 'naam.

87. Ik verwerp gecompliceerde zwangerschap, in de naam van Jezus.

88. Ik verwerp de dood van moeder en kind, in de naam van Jezus.

89. Ik wijs elke abnormale baby af, in de naam van Jezus.

90. Ik wijs elke misleidende baby af, in de naam van Jezus.

91. O Heer, laat mijn baby mooi en normaal zijn, in Jezus 'naam.

92. Ik verwerp elke baby die het product is van het vakmanschap van de duivel, in de naam van Jezus.

93. Ik wijs elk abnormaal chromosoom af, in de naam van Jezus.

94. Ik wijs alle baby's af die gevoelig zijn voor chromosomale afwijkingen, in de naam van Jezus.

95. O Heer, sta mij toe, baby's die bestand zijn tegen elke vorm van infectie, in de naam van Jezus.

96. O Heer, laat elke abnormale structuur in mijn baarmoeder worden omgezet in normale structuur, in de naam van Jezus.

97. Ik beveel het vuur van God vanuit de hemel om elke tumor in mijn baarmoeder tot as te verbranden, in de naam van Jezus.

98. O Heer, ik heb berouw van elke persoonlijke schade aan mijn baarmoederhals in het verleden door een traumatische D & C, in de naam van Jezus.

99. Ik beveel alles in mijn baarmoeder dat kan leiden tot een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, in naam van
Jezus.

100. Ik beveel de sterke man die is toegewezen om mijn progesteron en andere hormonen af ​​te tappen of af te voeren, om te vallen en te sterven, in de naam van Jezus.

101. Ik beveel de demon achter corpus luteum-insufficiëntie om nu zijn greep op mij te verliezen, in de naam van Jezus.

102. O Heer, neem alle zorgen over ouderdom van mij weg, in de naam van Jezus.

103. Ik ontvang goddelijk mandaat om onder gebed mijn recht op conceptie af te dwingen, in de naam van Jezus.

104. Laat elke satanische wegversperring die tegen het transport van mijn ei en het sperma van mijn echtgenoot in mijn eileider is gemonteerd, door vuur worden ontmanteld, in de naam van Jezus.

105. Laat elke satanische scheidingswand tussen mijn ei en het sperma van mijn echtgenoot worden afgebroken door vuur, in de naam van Jezus.

106. Laat mijn eileiders worden bevrijd van alle verklevingen, in de naam van Jezus.

107. Ik trek mijn eileiders uit elk kwaad altaar, in de naam van Jezus.

108. Laat elke geërfde obstructie in mijn eileiders sterven, in de naam van Jezus.

109. Laat elk kwaad zaad van onvruchtbaarheid in mijn fundament sterven in de naam van Jezus.

110. Laat elke infectie in mijn eileiders sterven, in de naam van Jezus.

111. Laat elk micro-organisme dat infecties in mijn baarmoeder veroorzaakt worden geroosterd, in de naam van Jezus.

112. Uw macht van God die het lot van Hanna heeft veranderd, valt nu op mij en geef mij mijn eigen Samuël, in de naam van Jezus.

113. Gij kracht van de Heilige Geest, overschaduw nu mijn leven en verbind mij met mijn eigen baby, in de naam van Jezus.

114. Heilige Geest, revisie mijn baarmoeder door uw vuur om een ​​goddelijke conceptie voort te brengen, in de naam van Jezus.

115. Laat elk in mijn baarmoeder gevormd kind worden bewaard door het vuur van God en het bloed van Jezus, in de naam van Jezus.

116. Helende winden van God, blaas op alle organen van mijn lichaam, in de naam van Jezus.

117. O God, sta op en trek mijn organen uit elke satanische bloedbank, in de naam van Jezus.

118. Vuur van God, kook zwakheden uit mijn bloed, in de naam van Jezus.

119. Gij creatieve kracht van God, werk aan mijn leven, in de naam van Jezus.

120. Glorie van God, overschaduw mijn lichaam, ziel en geest, in de naam van Jezus.

121. Creëer nieuwe organen om zieke of dode te vervangen, in Jezus 'naam.
122. O God lever orgelvervangstukken aan mijn lichaam, in de naam van Jezus.

123. Hemelse chirurg, bezoek me nu, in de naam van Jezus.

124. Kracht van God, trek elk bolwerk van hardnekkige zwakheden neer, in de naam van Jezus.

125. Vuur van God, zuiver mijn orgel voor nieuwheid, in de naam van Jezus.

126. Laat mijn jeugd worden vernieuwd als Eagle, in de naam van Jezus.

127. Elk handschrift van duisternis gericht tegen mijn gezondheid, wordt weggevaagd, in de naam van Jezus.

128. Mijn organen ontvangen creatieve wonderen, in de naam van Jezus.

129. Geest van God, beweeg op elk orgaan in mijn lichaam, in de naam van Jezus.

130. Creatieve kracht van God, werk nu voor mij, in de naam van Jezus.

131. Ik bind elke geest van dood die in mijn werk. . ., in de machtige naam van Jezus.

132. Laat uw opstandingskracht op mij komen. . ., in de machtige naam van Jezus.

133. Ik beveel elk dood bot in mijn. . . om tot leven te komen, in Jezus 'naam.

134. Je boze hand op mijn gelegd. . ., ontvang de donder en het vuur van God en word geroosterd, in de naam van Jezus.
135. Ik beveel elk kwaad monitoringgadget dat tegen mij is gevormd. . . vernietigd worden, in de naam van Jezus.

136. Ik adem het leven van God in en ik wijs elke geest van dood en hel af, in de naam van Jezus.

137. Ik herstel elk wonder dat ik door ongeloof heb verloren, in de naam van Jezus.

138. Vader, laat Uw creatieve kracht opnieuw werken. . . deel van mijn leven, in de naam van Jezus.

139. Vader, laat het vuur van de Heilige Geest in mijn bloedstroom komen en mijn systeem reinigen, in de naam van Jezus.

140. Ik laat mijn los. . . uit de kooi van alle huishoudelijke goddeloosheid, in de naam van Jezus.

141. Laat alle informatie over mijn. . . worden gewist uit elke satanische herinnering, in de naam van Jezus.

142. Ik beveel elke kwade plantage in mijn leven: kom eruit met al je wortels, in de naam van Jezus! (Leg uw handen op uw buik en blijf het benadrukte gebied herhalen.)

143. Boze vreemden in mijn lichaam, kom helemaal uit uw schuilplaatsen, in de naam van Jezus.

144. Ik hoest en braak voedsel uit de tafel van de duivel, in de naam van Jezus. (Hoest ze uit en braakt ze in geloof uit. Bereid de uitwijzing voor.)

145. Laat alle negatieve materialen die in mijn bloed circuleren worden geëvacueerd, in naam van
Jezus.
146. Ik drink het bloed van Jezus. (Slik het fysiek door en drink het in geloof op. Blijf dit een tijdje doen.)

147. Leg een hand op je hoofd en de andere op je buik of navel en begin zo te bidden: vuur van de Heilige Geest, brand van de bovenkant van mijn hoofd tot mijn voetzolen. Begin elk orgaan van je lichaam te noemen; uw nier, lever, darm, bloed, enz. U moet zich niet op dit niveau haasten, omdat het vuur daadwerkelijk zal komen en u de hitte kunt gaan voelen.

148. Ik heb mezelf afgesloten van elke geest van. . . (vermeld de naam van je geboorteplaats), in de naam van Jezus.

149. Ik heb mezelf afgesneden van elke stamgeest en vloeken, in de naam van Jezus.

150. Ik sneed mezelf af van elke territoriale geest en vloeken, in Jezus 'naam.

151. Heilige Geest vuur, zuiver mijn leven.

152. Ik claim mijn volledige verlossing, in de naam van Jezus, van de geest van. . . (noem die dingen die je niet wenst in je leven).

153. Ik breek de greep van elke kwade macht over mijn leven, in Jezus 'naam.

154. Ik ga van slavernij naar vrijheid, in de naam van Jezus.

155. Dank God voor antwoorden op uw gebedspunten.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

6 COMMENTS

  1. Hemelse vader, uw in de hemel, vergeef me alstublieft voor mijn zonden uit mijn verleden en heden God Ik kom naar u toe om te vragen om zwanger te zijn tegen het einde van het jaar dat mijn verjaardag binnenkort komt en wat een geweldig geschenk zou dat heer zijn, vraag ik Heer op 42-jarige leeftijd om alsjeblieft mijn baarmoeder te zegenen met een kleine babyjongen / -meisje of beiden bedankt voor de zegeningen die ik heb en de zegeningen die ik ga ontvangen ... mijn geloof staat mijn Heer en redder .... ik hou van je en geloof dat je stierf aan het kruis voor mijn zonden ...
    Door jou IS ALLES MOGELIJK !!!!!! WIL JE MIJN GEBEDEN BEANTWOORDEN
    IJN IK BID

  2. Merci Seigneur je zegt dat het déjà répondu à ma prière et merci beaucoup Pasteur pour nous aidez avec la prière très profond que Dieu te bénisse et il t'ajoute encore la force et la révélation de continuer de nows aider, je bien aimé la prière et j'ai la foi en Dieu il va faire que le Seigneur soit avec vous

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.