75 gebedspunten tegen de machten van mijn vaders huis

9
29338
Gebed wijst tegen de krachten van het huis van mijn vader

Jeremia 31: 29-30:
29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen: de vaders hebben een zure druif gegeten, en de tanden van de kinderen zijn op scherp gezet. 30 Maar een ieder zal sterven voor zijn eigen ongerechtigheid: een ieder die de zure druif eet, zal zijn tanden op scherp zetten.

De kwade krachten van jouw vaders huis is een spirituele strijd die je moet aangaan om je bestemming in het leven te vervullen. Als je meer moet bereiken dan je vaders en grotere werken moet doen dan je voorouders, dan moet je voorouderlijke lijn gezuiverd worden van alle satanische barrières. Vandaag zullen we ons bezighouden met gebedspunten tegen de machten van het huis van mijn vader. Deze gebedspunten zullen je in staat stellen om los te komen van elk bolwerk dat je tegenhoudt van je stichting.

Als we het hebben over "het huis van mijn vader", wat bedoelen we dan? Het huis van je vader betekent gewoon je fundament, het is de vader die een kind bezit, daarom kwamen je wortels uit de lijn van het huis van je vader. Dit is belangrijk, want als uw fundament defect is, zou uw hele leven in gebreke blijven Psalm 11: 3. Er zijn veel mensen die in het verleden, hun voorouders, werden geschonken aan demonische aanbidding, en er zijn in het verleden veel slechte verbonden en geloften gesloten. Veel van hun voorouders hebben hun ongeboren zaad vele jaren geleden zelfs aan die goden opgedragen, en tegenwoordig lijden hun achterkleinkinderen voor wat ze niet weten. Deze onschuldige generatie weet niet eens iets over de slechte verbonden van hun vaders of de goden die ze aanbaden, maar ondanks dat zijn ze nog steeds het slachtoffer van het breken van die demonische convenanten. Dit is waarom voor jou deze gebedspunten tegen de machten van het huis van mijn vader op het juiste moment zijn voor je bevrijding. Je zult vandaag vrijbreken in Jezus naam.

Als je bepaalde onverklaarbare problemen in je leven opmerkt, controleer dan je basis, als je bepaalde kwaadaardige patronen herkent die je hebt opgemerkt in je vader die zichzelf herhaalt in je leven, controleer dan je basis. In sommige families, ongeacht hoe mooi en goed ze zich gedragen, zullen ze nooit kunnen trouwen, dit komt omdat ze door hun voorouders aan een bepaalde god zijn opgedragen. Wat ze ook doen, geen enkele man zal geïnteresseerd zijn om met ze te trouwen, sommige families trouwen misschien, maar vinden het moeilijk om kinderen te krijgen, medisch zijn ze in orde, maar om een ​​vreemde reden komt er geen kind, sommige is het voortijdige dood, nee men passeert de leeftijd van 40, wanneer ze die leeftijd bereiken, neemt iets vreemds hen mee, sommige gezinnen zijn armoede, hoe opgeleid ze ook zijn, ze eindigen altijd als bedelaars van brood, sommige gezinnen zijn scheiding, ze blijven nooit in een echtgenotenhuis, zullen ze na een tijdje altijd trouwen en weglopen.

Maar kind van God, ik heb vandaag goed nieuws voor je, ongeacht je situatie, je zult vandaag worden bevrijd in Jezus naam. Deze gebedspunten tegen machten uit het huis van mijn vader zullen je voor altijd vrijmaken in de naam van Jezus. Ik moedig u aan om deze gebeden in geloof te bidden en God te geloven voor uw onmiddellijke verlossing. Blijf gezegend.

GEBEDSPUNTEN

1. Ik heb berouw van alle voorouderlijke afgodenaanbidding, in de naam van Jezus.

2. Elke sterke man van het huis van mijn vader, verliest uw houvast over mijn leven, in de naam van Jezus.

3. Elke sterke man van het huis van mijn vader sterft, in de naam van Jezus.

4. Ik zwijg de kwade roep van de kwade krachten van het huis van mijn vader, gevormd tegen mij, in de naam van Jezus.

5. Alle gevolgen van de aanbidding van kwade krachten van het huis van mijn vader op mijn leven, ik veeg u af, door het bloed van Jezus.

6. Heilige Geest vuur, verbrand alle geestelijke heiligdommen van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

7. Onderdrukkende agenda van de kwade krachten van het huis van mijn vader, sterf, in de naam van Jezus.

8. Elk bloed dat tegen mijn geslachtslijn spreekt, wordt tot zwijgen gebracht door het bloed van Jezus.

9. Elke kwade kracht van het huis van mijn vader, sprekend tegen mijn bestemming, verspreiding, in de naam van Jezus.

10. Ik verbreek alle voorouderlijke verbonden met de kwade krachten van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

11. Elk bitter water, dat in mijn familie stroomt uit de kwade machten van het huis van mijn vader, droogt op; in de naam van Jezus.

12. Elk touw, dat mijn familielijn verbindt aan elke kwade macht van het huis van mijn vader, breekt, in de naam van Jezus.

13. Elke geest van de verhuurder, die mijn bestemming verontrust, wordt verlamd in de naam van Jezus.

14. Elke uitstroom van satanische familienaam, sterf in de naam van Jezus.

15. Ik krijg elk voordeel terug dat is gestolen door de kwade macht van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

16. Waar is de God van Elia, sta op, maak elke kwade macht van het huis van mijn vader te schande, in de naam van Jezus.

17. Elke satanische priester, dienend in mijn familielijn, wordt teruggetrokken in de naam van Jezus.

18. Pijlen van ellende, voortkomend uit afgoderij, verliest uw houvast, in de naam van Jezus.

19. Elke invloed van de kwade krachten van het huis van mijn vader op mijn leven, sterft, in de naam van Jezus.

20. Elk netwerk van de kwade machten van het huis van mijn vader in mijn geboorteplaats, verspreidt zich in de naam van Jezus.

21. Elke satanische toewijding die tegen mij spreekt, wordt ontmanteld door de kracht in het bloed van Jezus.

22. Ik braak elk voedsel uit met afgodische invloed die ik heb gegeten, in de naam van Jezus.

23. Elk onbewust kwaad, inwendig altaar, gebraden, in de naam van Jezus.

24. Je steen van hindernis, gebouwd door de kwade krachten van het huis van mijn vader, wordt weggerold, in de naam van Jezus.

25. De stem van de fundamentele krachten van het huis van mijn vader zal nooit meer spreken, in de naam van Jezus.

26. Elke sterke man, toegewezen door de kwade machten van het huis van mijn vader tegen mijn leven, sterft in de naam van Jezus.

27. Elke satanische promesse, namens mij uitgegeven door mijn voorouders, vat vlam, in de naam van Jezus.

28. Kleding van tegenstand, ontworpen door de kwade krachten van het huis van mijn vader, geroosterd in de naam van Jezus.

29. Elke satanische wolk, over mijn leven, verspreidt zich in de naam van Jezus.

30. Mijn glorie, begraven door de kwade machten van het huis van mijn vader, kwam tot leven door vuur, in de naam van Jezus.

31. Gij macht van vreemde goden, wetgevend tegen mijn bestemming, verstrooiing, in de naam van Jezus.

32. Kwade krachten van het huis van mijn vader in mijn geboorteplaats, ik breek je ketting, in de naam van Jezus.

33. Ik vuur elke pijl van mijn familieidolen terug, in de naam van Jezus.

34. Elke kwade kracht uit het huis van mijn vader, sterft in Jezus 'naam.

35. Elke kwade kracht uit het huis van mijn moeder, sterf in Jezus 'naam.

36. O God sta op en laat alle hardnekkige problemen sterven, in Jezus 'naam

37. Waar is de Heer God van Elia? Sta op en manifesteer Uw kracht, in de naam van Jezus.

38. De stem van mijn vijand zal niet zegevieren over mijn bestemming, in de naam van Jezus.

39. Elke terreur van de nacht, verstrooiing, in de naam van Jezus.

40. Elke hekserijuitdaging van 'mijn bestemming, sterf, in Jezus' naam.

41. Elk zaad van de vijand in mijn bestemming sterft in de naam van Jezus.

42. Elke droom van degradatie, sterf, in de naam van Jezus.

43. Kracht van God, ontwortel slechte plantage uit mijn leven, in de naam van Jezus.

44. Elke bestemmingsgier, braak mijn doorbraken uit, in Jezus 'naam.

45. Elke kwade macht die mijn ouders achtervolgde en mij nu achtervolgt, laat mij vrij, in de naam van Jezus.

46. ​​Ik vuur elke hekserijpijl terug, ontslagen in mijn leven als een baby, in de naam van Jezus.

47. Vuur van God, donder van God, achtervolg mijn achtervolgers, in Jezus naam.

48. Heilige Geest vuur, zuiver mijn bloed van satanische injectie, in de naam van Jezus.

49. Elke kwade kracht van het huis van mijn vader die me niet zal laten gaan, sterft in de naam van Jezus.

50. Elke kracht, ontworpen om mijn leven te bederven, verstrooit, in Jezus 'naam.

51. Elke kruidenkracht, die tegen mijn bestemming ingaat, sterft in de naam van Jezus.

52. Ik dood elke ziekte in mijn leven, in de naam van Jezus.

53. Elke kracht van de afgoden van het huis van mijn vader, sterft in de naam van Jezus.

54. Elke kwade macht, die mij achtervolgt vanuit het huis van mijn vader, sterft in de naam van Jezus.

55. Elke kwade macht, die mij achtervolgt vanuit het huis van mijn moeder, sterft in de naam van Jezus.

56. Elke hekserijboom die mijn placenta bindt, sterft in Jezus 'naam.

57. Waar is de Heer God van Elia? Sta op en vecht voor mij, in de naam van Jezus.

58. Elke lot-vernietigende droom, verstrooiing, in de naam van Jezus.

59. Elke fundamentele slavernij, breuk, in de naam van Jezus.

60. Elke droom, gesponsord door hekserij, sterft in de naam van Jezus.

61. Elke hekserij gier, braak mijn bestemming uit, in de naam van Jezus.

62. Uw kracht van herhaalde onderdrukking door de kwade machten van het huis van mijn vader, sterft in de naam van Jezus.

63. O Heer, laat Uw macht elk kwaad besluit omkeren dat tegen mij is uitgevaardigd door de kwade machten van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

64. Elk handschrift van de kwade krachten van het huis van mijn vader dat in strijd is met mijn vrede, wordt weggevaagd in de naam van Jezus.

65. Elke vreemdeling van de boze machten van het huis van mijn vader in mijn lichaam, kom naar buiten en sterf, in
de naam van Jezus.

66. Vuur van God, verbrand elke overgeërfde onderdrukking van de kwade machten van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

67. Elke slang van de kwade machten van het huis van mijn vader achter mijn zaak, sterft in de naam van Jezus.

68. Onderdrukking van het milieu van de kwade machten van het huis van mijn vader, verstrooid door vuur, in de naam van Jezus.

69. Elke tong van de kwade machten van het huis van mijn vader, mijn leven vervloekend, wordt het zwijgen opgelegd, in de naam van Jezus.

70. Mijn voordelen, spring uit de gevangenschap van de kwade machten van het huis van mijn vader en lokaliseer mij, in de naam van Jezus.

71. Elke aanval op mijn bestemming vanaf de baarmoeder, door de kwade krachten van het huis van mijn vader, wordt verspreid, in de naam van Jezus.

72. O stem van God, spreek terreur in het kamp van de kwade machten van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

73. Elke cyclus van onderdrukking en kwelling van de kwade machten van het huis van mijn vader, breek, in de naam van Jezus.

74. Mijn glorie stijgt op en schittert boven de verbeelding van de kwade machten van het huis van mijn vader, in de naam van Jezus.

75. Eigenaars van een kwade last van onderdrukking, draag uw lading, in Jezus 'naam.

9 COMMENTS

  1. Bedankt voor de gebedspunten.
    Vooral voor degene die betrekking heeft op de gebeden tegen machten in het huis van mijn vader ...

    God zegene u meneer

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.