60 dagelijkse gebeden voor goddelijke leiding

0
4578

Psalm 5: 8:
8 Leid mij, o Heer, in uw gerechtigheid vanwege mijn vijanden; maak je weg recht voor mijn gezicht.

De Heer is mijn herder, ik zal niet willen, die waar de genadige woorden van de psalmisten in het boek Psalmen 23: 1 zijn. Onze Heer Jezus Christus is de goede herder, Hij zal ons nooit leiden in de chaos van het leven, maar Hij zal ons leiden langs de stille wateren van het leven. Vandaag houden we dagelijks 60 gebeden voor goddelijke leiding. Goddelijk leiding is echt, en God is nog steeds bezig zijn kinderen te leiden. Geen enkel product kan worden gemaximaliseerd zonder de handleiding van de fabrikant. De handleiding van de fabrikant is wat ons helpt om het doel van elk product dat we kopen te maximaliseren. Op dezelfde manier is God onze fabrikant en is Zijn woord ons handboek, en zijn wij Zijn product, of zoals de Bijbel het zegt Zijn vakmanschap, Efeziërs 2:10. Daarom moeten we altijd onze fabrikant raadplegen om ons te vertellen over ons doel in het leven. De beste manier om goddelijke leiding en goddelijke leiding van Go te krijgen, is door dagelijkse gebeden en het woord van God.

De dagelijkse gebeden van vandaag voor goddelijke leiding zijn voor degenen die Gods leiding zoeken over de kwesties van hun leven. Kwesties als: huwelijk, zaken, carrière, roeping, kinderen, familie enz. God zal ons nooit in het duister laten over ons leven, maar we moeten leren Hem in gebeden aan te roepen. Alleen degenen die om leiding vragen, zullen ervan genieten, Mattheüs 7: 7-8. We moeten God in gebed vragen, geen belangrijke stappen zetten of belangrijke discussies voeren over de kwesties van je leven zonder God om leiding te vragen. Terwijl je vandaag deze dagelijkse gebeden voor goddelijke leiding gebruikt, zie ik God elke verwarring en onzekerheid in je leven beëindigen in Jezus naam.

We dienen een God die alle geheimen kent, Deuteronomium: 29: 29, er is niets voor hem verborgen, er is niets in je leven dat God ooit kan verrassen, hij kent alle mogelijke uitkomsten van je leven, hoe willekeurig ook. Als je nodig hebt richting in je leven is God je enige Bron. Hij is je maker, en net zoals Hij de profeet Jeremia vertelde, in Jeremia 1: 5, zei hij voordat je zelfs werd geboren dat ik al je doel en bestemming in het leven ken (geparafraseerd). Dit is om ons te vertellen dat alleen God ons de richting kan vertellen om in het leven te gaan, niet onze leraar, niet onze ouders en zeker niet onze vrienden maar God en alleen God. We moeten leren om dagelijks te bidden voor zijn leiding, we moeten leren om hem altijd te raadplegen in al onze discussies, we moeten een leven van beproevingen en dwaling afwijzen. Ik zie dat God je ogen opent om het juiste pad betreffende je leven in Jezus naam te zien. Bid dit gebed met geloof en ontvang leiding in Jezus naam.

GEBED

1. Loof de Heer ongeveer 10 minuten in liedjes.

2. Dank God voor de openbaringskracht van de Heilige Geest.

3. Dank God voor de zuiverende kracht van het vuur van de Heilige Geest.

4. Ik bedek mezelf met het bloed van de Heer Jezus.

5. Vader, laat Uw vuur dat elke afzetting van de vijand wegbrandt op mij vallen, in de naam van Jezus.

6. Heilige Geest vuur, incubeer mij, in de naam van de Heer Jezus Christus.

7. Ik verwerp elke kwade stempel of zegel, op mij geplaatst door voorouderlijke geesten, in de naam van Jezus.

8. Ik bevrijd mezelf van elke negatieve zalving, in de naam van Jezus.

9. Elke deur van geestelijke lekkage, dicht, in de naam van Jezus.

10. Ik daag elk orgaan van mijn lichaam uit met het vuur van de Heilige Geest. (Leg je rechterhand op verschillende delen van je lichaam, beginnend bij het hoofd), in de naam van Jezus.

11. Elke menselijke geest, die mijn geest aanvalt, laat mij vrij, in de naam van Jezus.

12. Ik verwerp elke geest van de staart, in de naam van Jezus.

13. Zing het lied: "Heilige Geest vuur, vuur valt op mij."

14. Alle kwade tekens op mijn lichaam, verbrand door het vuur van de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

15. De zalving van de Heilige Geest, val op mij en breek elk negatief juk, in de naam van Jezus.

16. Elk kledingstuk van hindernis en vuilheid, wordt opgelost door het vuur van de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

17. Al mijn geketende zegeningen, ontketend, in de naam van Jezus.

18. Alle geestelijke kooien, die mijn vooruitgang remmen, roosteren door het vuur van de Heilige Geest, in Jezus 'naam.

19. O Heer, geef mij de geest van openbaring en wijsheid in de kennis van U.

20. O Heer, maak Uw weg duidelijk voor mijn aangezicht over deze kwestie.

21. O Heer, verwijder geestelijk staar uit mijn ogen.

22. O Heer, vergeef me elk vals motief of elke gedachte die ooit in mijn hart is gevormd sinds de dag dat ik werd geboren.

23. O Heer, vergeef me elke leugen die ik ooit tegen een persoon, systeem of organisatie heb verteld.

24. O Heer, verlos mij van de slavernij en zonde van geestelijke luiheid.

25. O Heer, open mijn ogen om alles te zien wat ik over deze kwestie zou moeten zien.

26. O Heer, open mijn ogen om alles te zien wat ik over deze kwestie zou moeten zien.

27. O Heer, leer mij diepe en geheime dingen.

28. O Heer, breng alles wat tegen mij gepland is in de duisternis aan het licht.

29. O Heer, ontsteek en breng mijn heilzame mogelijkheden tot leven.

30. O Heer, geef me goddelijke wijsheid om mijn leven te leiden.

31. O Heer, laat elke sluier die mij verhindert een duidelijk geestelijk visioen te hebben verwijderd.

32. O Heer, geef mij de geest van openbaring en wijsheid in de kennis van U.

33. O Heer, open mijn geestelijk begrip.

34. O Heer, laat me alles weten wat ik over deze kwestie moet weten.

35. O Heer, onthul mij elk geheim achter deze specifieke kwestie, of het nu nuttig is of niet.

36. O Heer, verwijder van mij alle hardnekkige begraven wrok, vijandschap tegen iemand en elk ander ding dat mijn spirituele visie kan blokkeren.

37. O Heer, leer mij te weten wat de moeite waard is om te weten, en lief te hebben wat het waard is lief te hebben en af ​​te houden van wat u niet behaagt.

38. O Heer, maak mij een vat dat Uw geheime dingen kan kennen.

39. Vader, in de naam van Jezus, vraag ik om Uw geest te kennen, over (slot in de juiste situatie) situatie.

40. U geest van profetie en openbaring, val op het geheel van mijn wezen, in de naam van Jezus.

41. Heilige Geest, onthul diepe en geheime dingen over mij (noem de kwestie) in de naam van Jezus.

42. Ik bind elke demon die mijn spirituele visie en dromen vervuilt, in de naam van Jezus.

43. Elk vuil, dat mijn communicatiepijp met de levende God blokkeert, wordt schoongewassen met het bloed van Jezus, in de naam van Jezus.

44. Ik ontvang kracht om te werken met scherpe geestelijke ogen die niet kunnen worden misleid, in de naam van Jezus.

45. U glorie en de kracht van de Almachtige God, val op mijn leven op een machtige manier, in de naam van Jezus.

46. ​​Ik verwijder mijn naam uit het boek van hen die tasten en struikelen in duisternis, in de naam van Jezus.

47. Goddelijke openbaringen, spirituele visioenen, dromen en informatie zullen geen schaars goed in mijn leven worden, in de naam van Jezus.

48. Ik drink ten volle uit de bron van redding en zalving, in de naam van Jezus.

49. O God, voor wie geen geheim verborgen is, maak mij bekend of het wel of niet (noem de naam van de zaak) Uw keuze is voor mij, in de naam van Jezus.

50. Elk idool, aanwezig in mijn hart bewust of onbewust met betrekking tot deze kwestie, smelt weg door het vuur van de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

51. Ik weiger te vallen onder de manipulatie van de geesten van verwarring, in de naam van Jezus.

52. Ik weiger fundamentele fouten te maken in mijn besluitvorming, in de naam van Jezus.

53. Vader, leid en leid mij in het kennen van Uw mening over deze specifieke kwestie, in de naam van Jezus.

54. Ik sta tegen alle satanische gehechtheden die mijn beslissing willen verwarren, in de naam van Jezus.

55. Als. . . (noem de naam van het ding) is niet voor mij, o Heer, richt mijn stappen om.

56. Ik bind de activiteiten van demonische manipulatie in dromen en visioenen in mijn leven, in de naam van Jezus.

57. O God, U die geheime dingen onthult, maak mij Uw keuze voor mij over deze kwestie bekend, in de naam van Jezus.

58. Heilige Geest, open mijn ogen en help me de juiste beslissing te nemen, in de naam van Jezus.

59. Dank U Jezus voor uw aanwezigheid en de goede getuigenissen die zullen volgen.

60. Bid ten minste 15 minuten in de geest voordat je naar bed gaat.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier