40 Voorbeden voor kerkleden

6
17082

"Altijd bidden met alle gebed en smeekbede in de Geest, en daarnaar waken met alle volharding en smeking voor alle heiligen" - Efeziërs 6:18

De op soja gebaseerde kerk van God is geen gebouw, het zijn eerder de mensen die de kerk zijn. Als we het hebben over kerkgroei, hebben we het over de groei van de individuele leden van de kerk. Kerk groei focussen op spirituele groei, fysieke groei (groei in hun gezondheid), numerieke groei en financiële groei. Al deze vormen van groei zijn een duidelijk teken dat de kerk van Christus gezond is. Er is geen kortere weg als het gaat om de groei van de kerk. Elke kerk die moet groeien, moet worden gegeven aan voorbeden en het woord. We gaan een bemiddelingsgebed houden voor kerkleden. Deze gebeden zijn gericht op het algemene welzijn van de kerkleden. Voor een kerk om gezond te zijn, moeten we ons inzetten voor serieuze gebeden voor onze kerkleden, de schapen die God voor ons heeft geplaatst. Zolang we voor de schapen blijven bidden, kunnen we ze nooit verliezen. Jezus bracht veel tijd door met bidden voor zijn dicisples. Ook bad Paulus voor de Efezische kerk (zie Johannes 17: 1-26, Efeziërs 1: 16-23).

De kracht van voorbeden kan nooit genoeg benadrukt worden, wanneer we voor anderen bidden, zien we de hand van God gemanifesteerd in hun leven. Als je wilt dat meer zielen gered worden en meer ledenlevens getransformeerd worden, moet je worden gegeven aan intense en kwaliteitsvolle gebeden. Een voorganger die niet voor zijn of haar leden wil bidden, kan de groei niet zien die hij of zij wenst. Op het moment dat we stoppen met bidden voor onze kerkleden, lopen we het risico ze aan de duivel te verliezen, maar als we altijd onvermoeibaar bezig zijn met voorbeden voor hen, zullen we ze nooit verliezen voor de duivel. Ik moedig je vandaag aan om voor je kerkleden te bidden met behulp van dit voorbede. Vergeet niet dat wanneer u bidt voor uw kerkleden, u ook voor uzelf bidt. Ik zie dat God je onmiddellijk antwoorden geeft op je gebeden in Jezus naam.

GEBEDSPUNTEN

1. Vader, in de naam van Jezus en door de Heilige Geest, machtigt elk lid van deze kerk met bovennatuurlijke wijsheid, wat resulteert in geruisloze doorbraken dit jaar.

2. Vader, in de naam van Jezus, begiftig elk lid van deze kerk met de Geest van voortreffelijkheid voor hun bovennatuurlijke ommekeer dit jaar.

3. Vader, in de naam van Jezus, begiftigt elk lid van deze kerk met de Geest van genade en smeekbede, waardoor hij hen positioneert voor de volledige levering van hun profetisch pakket voor dit jaar.

4. Vader, in de naam van Jezus, vul elk lid van deze kerk met de Geest van de vrees voor de Heer, wat resulteert in de manifestatie van Uw gunst in het leven van iedereen dit jaar.

5. Vader, in de naam van Jezus en door de Heilige Geest, laat elk lid van deze kerk dit jaar worden bevrijd van alle vuiligheid van het vlees en de geest.

6. Vader, in de naam van Jezus, laat dit jaar alle hindernissen in de weg staan ​​voor de terugkeer van een uitgedaagd lid naar deze kerk.

7. Vader, in de naam van Jezus, door de Heilige Geest, leidt dit jaar de stappen van elk omstreden lid terug naar deze kerk en verleent elk van hen een welkomstpakket.

8. Vader, in de naam van Jezus, laat Uw engelen aan elk omstreden lid verschijnen en hen aldus terugleiden naar deze kerk voor hun herstel en doorbraken dit jaar.

9. Vader, in de naam van Jezus, bezoekt elk ontmoedigd lid van deze kerk, waardoor hij dit jaar opnieuw in het geloof en in deze kerk wordt hersteld.

10. Vader, in de naam van Jezus, opent de ogen van elk ontmoedigd lid om deze kerk te zien als hun door God ingestelde toevluchtsoord, waar hun beproevingen dit jaar zullen worden omgezet in getuigenissen.

11. Vader, in de naam van Jezus, genees onmiddellijk iedereen die ziek wordt genoemd in deze kerk en herstel hen in perfecte gezondheid.

12. Vader, in de naam van Jezus en door de openbaring van Uw Woord, herstel op bovennatuurlijke wijze de gezondheid van elk lid onder het beleg van een terminale toestand op dit moment.

13. Vader, in de naam van Jezus, vernietigt elke vorm van handicap die het leven van een lid verwoest, resulterend in hun perfecte degelijkheid.

14. Vader, in de naam van Jezus, red elk lid van deze kerk van alle onderdrukkingen van de duivel en vestig nu hun vrijheid.

15. Vader, in de naam van Jezus, laat elk lid de realiteit van goddelijke gezondheid het hele jaar door ervaren, waardoor wij levende wonderen onder de mensen worden.

16. Vader, in de naam van Jezus, laat iedereen die werkloos in deze kerk wordt geroepen deze maand hun wonderbaantjes ontvangen.

17. Vader, in de naam van Jezus, zorgt ervoor dat elk lid goddelijke gunst geniet die resulteert in bovennatuurlijke doorbraken deze maand.

18. Vader, in de naam van Jezus en door de werking van de Geest van Wijsheid, betovert elk lid van deze kerk in onze verschillende zaken, roepingen en carrières dit jaar.

19. Vader, in de naam van Jezus en door de stem van Uw Geest, leid elk lid naar rijken van geruisloze doorbraken dit jaar, en bevestigt daarmee onze New Dawn Era.

20. Vader, in de naam van Jezus en door toegang tot goddelijke geheimen, bloeit het werk van de handen van elk lid van deze kerk dit jaar, waardoor we ons in een wereld van exploits lanceren.

21. Vader, in de naam van Jezus, vernietigt elke betovering die het huwelijkse getuigenis van iemand in deze kerk dit jaar in bedwang houdt.

22. Vader, in de naam van Jezus en door goddelijke gunst, laat iedereen aan de lijn voor het wonderhuwelijk in deze kerk goddelijk verbonden en getrouwd zijn met hun door God ingestelde echtgenoot dit jaar.

23. Vader, in de naam van Jezus, laat er dit jaar bovennatuurlijk herstel plaatsvinden voor elk huis dat wordt bedreigd door afscheiding of scheiding in deze kerk.

24. Vader, in de naam van Jezus, herstelt de harmonie van elk stormachtig huwelijk in deze kerk dit jaar.
25. Vader, in de naam van Jezus, schenkt elk lid een benijdenswaardige huwelijkse getuigenis, waardoor anderen tot Christus en deze kerk worden geleid.
26. Vader, in de naam van Jezus, laat elk lid van deze kerk dit jaar een onverzadigbare liefde voor Uw Woord ontwikkelen, wat resulteert in omkerende getuigenissen.

27. Vader, in de naam van Jezus, begiftigt elk lid van deze kerk met de krachten van de toekomende wereld, waardoor hij dit jaar de heerschappij over alle aspecten van ons leven op zich neemt.

28. Vader, in de naam van Jezus, giet de Geest van genade en smeekbede uit over elk lid van deze kerk, waardoor wij ons tot levende wonderen keren.

29. Vader, in de naam van Jezus, wakkert de ijver aan van elk lid van deze kerk om zich bezig te houden met koninklijke vooruitgang, resulterend in de bovennatuurlijke vermenigvuldiging van deze kerk.

30. Vader, in de naam van Jezus, laat elk lid dit jaar een hogere dimensie van spirituele groei ervaren, wat resulteert in bovennatuurlijke doorbraken in alle facetten van het leven.

31. Vader, in de naam van Jezus, liet elk lid van deze kerk onder een vloek van onvruchtbaarheid, resulterend in de vrijlating van hun wonderkinderen dit jaar.

32. Vader, in de naam van Jezus, laat het beleg van miskraam dit jaar in deze kerk breken, resulterend in veilige bevalling voor alle zwangere moeders.

33. Vader, in de naam van Jezus, bepalen wij dat er het hele jaar door een geboorte zal plaatsvinden in deze kerk.

34. Vader, in de naam van Jezus en door de kracht van Uw Woord, genees elk lid van deze kerk dat het slachtoffer is van een concept dat de toestand belemmert; laat ze hun wonderkinderen dit jaar voortbrengen.

35. Vader, in de naam van Jezus, laat elk lid dat onvruchtbaar wordt genoemd, wiens zaak medisch onmogelijk is genoemd, dit jaar zijn wonderkinderen voortbrengen.

36. Vader, in de naam van Jezus, begiftig alle leden met de Geest van Liefde, waardoor we ons leven geven voor grotere financiële doorbraken dit jaar.

37. Vader, in de naam van Jezus en door het mysterie van de verbondspraktijk, verandert elk lid dit jaar in een financieel wonder en trekt daardoor menigten aan tot Christus en deze kerk.

38. Vader, in de naam van Jezus, machtigt elk lid om in het licht van Uw Woord te wandelen, waardoor hij dit jaar bovennatuurlijke overvloed gebiedt.

39. Vader, in de naam van Jezus, schenk elk lid wijsheid om gedurende dit jaar en daarna financieel geluk te bevelen en te behouden.

40. Vader, in de naam van Jezus en door toewijding aan verbondspraktijk, machtigt elk lid om bovennatuurlijk te bloeien in deze moeilijke tijden.

advertenties

6 COMMENTS

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier