Dagelijks gebed voor conceptie en zwangerschap

1
4893

1 Johannes 5: 14-15:
14 En dit is het vertrouwen dat we in hem hebben, dat, als we iets vragen volgens zijn wil, hij ons hoort: 15 En als we weten dat hij ons hoort, wat we ook vragen, weten we dat we de verzoekschriften hebben die we verlangden van hem.

Kinderen zijn het erfgoed van de Heer en de vrucht van de baarmoeder is Gods beloning voor huwelijk, Psalm 127: 3. Toen God de mens schiep, was de eerste zegen die Hij over de mens uitsprak dat de mens vruchtbaar zou zijn, Genesis 1:28. Dit betekent dat je als kind van God niet onvruchtbaar mag zijn. God heeft je geschapen en je vruchtbaar verklaard, geen duivel kan het veranderen. Vandaag zullen we kijken naar dagelijks gebed voor conceptie en zwangerschap, deze gebeden zullen je in staat stellen om een ​​goede oorlog te voeren met betrekking tot je vruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is niet van God, het is een anomalie die door de duivel in je lichaam is geplaatst. Het maakt niet uit welke medische termen de dokter uw situatie noemt, weet gewoon dat het niet van God is en daarom moet het uit uw lichaam worden gewist in Jezus naam.

vruchtbaarheid is het geboorterecht van elk kind van God, het is Gods verlangen dat uw huwelijk gezegend wordt met Kinderen. De duivel is echter altijd daar om de zegeningen van God te bederven. Veel christenen worstelen tegenwoordig om hun eigen kinderen te krijgen vanwege demonische manipulaties. Deze demonische manipulaties zijn activiteiten van heksen en tovenaars, satanische krachten die Gods kinderen ervan kunnen weerhouden zwanger te worden. Veel gelovigen zitten gevangen in een cirkel van eindeloos veel miskramen omdat hun baarmoeder geestelijk is gekooid, kunnen sommige gelovigen niet eens zwanger worden omdat ze in het rijk van de geest al hun kinderen hebben gevangen, ook kunnen sommige gelovigen geen kinderen krijgen omdat ze het slachtoffer zijn van geest-vrouwen en geest-echtgenoten, ze hebben veel kinderen in het mariene koninkrijk, maar ze hebben geen in het fysieke rijk. Sommige christenen zijn ook kinderloos vanwege de zonden uit het verleden, zonden zoals abortussen en prostitutie als gevolg hiervan zijn ze ofwel vervloekt of ze hebben hun baarmoeder verloren in het proces.

Al deze problemen zullen vandaag worden gewist als we ons bezighouden met deze dagelijkse gebeden. Dit dagelijkse gebed voor conceptie en zwangerschap zal de hand van God op je leven neerhalen, ongeacht de reden voor je onvruchtbaarheid, God zal je bevrijden en je zult je eigen baby's dragen dit jaar in Jezus naam. Maar voordat we dit gebed voor conceptie en zwangerschap ingaan, zijn er enkele stappen van geloof die u moet aangaan om uw vruchtbaarheid gegarandeerd te zien. We gaan deze stappen één voor één doorlopen.

Stappen van geloof voor uw conceptie.

1). Geloof in de God van conceptie: De engel Gabriel vertelde Elizabeth in Luke 1:45, zei hij "Gezegend zij die gelooft, want er zal een uitvoering zijn van hetgeen haar van de Heer is verteld". Onze God is een geloofsgod, wat u niet kunt geloven, kan God niet presteren in uw leven. U moet deze gebeden aangaan met geloof in de God van de conceptie. Dank God voor de medische wetenschap, maar als de wortel van uw onvruchtbaarheid geestelijk is, kan geen enkele dokter op deze planeet u helpen. Om God Zijn wonderen van wonderbaarlijke conceptie in uw leven te zien verrichten, moet u in Hem geloven. Terwijl u in de God van conceptie gelooft, zult u zwanger worden in Jezus naam.

2). Spreek Conceptie: Marcus 11: 23-24 vertelt ons dat als we in geloof tot onze bergen spreken, we zullen hebben wat we zeggen. Gebruik uw mond niet om uw wonder te vernietigen. U moet leren door geloof te wandelen en wandelen door geloof betekent spreken door geloof. Elke keer dat u 's ochtends wakker wordt, dank God dan voor uw kinderen, als iemand u vraagt, hoe vertellen uw kinderen hen dat "mijn kinderen het goed doen", spreek uzelf aan als een moeder van kinderen. Zeg geen woorden als: ik ben onvruchtbaar, ik kan geen kinderen krijgen, mijn baarmoeder is beschadigd, ik ben onvruchtbaar, God verhoede, vermijd en verwerp zulke woorden, maar zeg in plaats daarvan: ik ben vruchtbaar, ik ben een moeder van kinderen, mijn voortplantingsorganen werken perfect, mijn kinderen omringen mijn tafel. Wat je zegt is wat je ziet, dus zeg niet wat je ziet, maar zeg wat je wilt zien. Bedenk dat leven en dood in de macht van de tong zijn.

3) Begin met het kopen van babydoekjes: Ja, je leest het goed. Begin met het kopen van babydoekjes. Als je gelooft dat God een tweeling is, begin dan daar kleding te kopen en je voor te bereiden op je kinderen. Dit is een daad van geloof. Verwachting is de moeder van manifestatie, wat je niet verwacht, kun je niet manifesteren. Dus zet je geloof aan het werk, begin je voor te bereiden op je kinderen voordat ze arriveren en ze zullen zeker in Jezus naam aankomen.

4). Blijf bidden: Blijf bidden voor conceptie, stop niet met bidden, bid zonder ophouden, geef God niet op, want God zal je nooit opgeven. Elke keer dat u opstaat en bidt, komen uw wonderen veel dichterbij dan u denkt. Gebed stelt u geweldige hemelse krachten ter beschikking. Ook als je bidt, vernietig je alle werken van de duivel die vecht tegen je conceptie, elk sterke man in je vaders huis of moeders huis zal worden vernietigd door de kracht van gebeden. Wanneer we bidden, voeren we de strijd naar het kamp van de vijand en vernietigen we hun plannen en nemen we alles terug wat ze van ons hebben gestolen.

5) Geef God dank: God dank in alles, 1Thessalonians 5:18. We moeten God dankbaar zijn, altijd wetende dat Hij de doener van alle dingen is.Dankzegging is de wil van God voor ons, en wanneer we God danken voor het al beantwoorden van onze gebeden, verbinden we Hem om te doen wat we van Hem hebben gevraagd. Thanksgiving is een daad van geloof en het moet vanuit het hart worden gedaan terwijl je je geloof aan het werk zet, blijf God bedanken, zelfs als je je wonderen nog moet zien, blijf Hem gewoon bedanken en je zult Zijn goedheid in je leven zien in Jezus naam.

Terwijl we dit gebed voor conceptie en zwangerschap ingaan, wil ik dat je weet dat God onvoorwaardelijk van je houdt en dat hij je snel zal antwoorden. Bid deze gebeden met heel uw hart en ik zie u uw wonderbaby's dragen volgens uw hartswensen in de naam van Jezus.

GEBED

1. Ik beken en heb berouw van de zonde van bloedvergieten, begaan in mijn dagen van onwetendheid, in Jezus 'naam.

2. Heer Jezus, spoel mijn zonden uit het verleden en hun gevolgen weg.

3. Vader, ik dank U dat u deze kinderen aan mij hebt toevertrouwd.

4. O God, vervolmaak deze gaven in mij, in de naam van Jezus.

5. Mijn baby's en ik zijn angstig en prachtig gemaakt, in de naam van Jezus.

6. O God, sta op en leid mij tijdens deze vruchtbare reis met gemak, gratie en liefderijke goedheid, in de naam van Jezus.

7. Terwijl ik biologische en emotionele veranderingen ervaar, laat Uw vreugde mijn kracht zijn, in de naam van Jezus.

8. Vader, wees verheerlijkt in mijn leven, in de naam van Jezus.

9. O God, sta op volgens Jeremia 29:11 en geef mij het verwachte einde van veiligheid en vreugde, in Jezus 'naam.

10. Ik bescherm mezelf met de omhulling van goddelijk vuur, weg van kwade waarnemers en kwade waarnemers, in Jezus 'naam.

11. O God, geef mij hemelse zorg en juiste ontwikkeling voor mijn baby, in de naam van Jezus.

12. O God, leid mij altijd gedurende dit zwangerschapsproces, in de naam van Jezus.

13. Door uw genade, o God, red mij en mijn baby's van elke oogst van de zaden van ongerechtigheid die in het verleden zijn gezaaid, in de naam van Jezus.

14. O God, laat mijn zaak opvallen door verbluffend succes, in de naam van Jezus.

15. U die mij ertoe bracht zwanger te worden, laat mij voortbrengen in de naam van Jezus

16. Ik profeteer dat alle dingen voor mijn bestwil moeten samenwerken, in de naam van Jezus.

17. Ik bind elke geest van dwaling, in de naam van 'Jezus.

18. Als een geestelijk kind van Abraham ben ik vruchtbaar en zal ik me vermenigvuldigen, in de naam van Jezus.

19. Mijn fruit (baby's / zwangerschap) zal stevig zijn gevestigd en zal niet misgaan vóór de normale levertijd, in de naam van Jezus

20. Deze kinderen zullen Gods doel voor mij dienen om de aarde te vermenigvuldigen en te onderwerpen, in de naam van Jezus.

21. O God, verlos mij van ochtendmisselijkheid en elke complicatie, in de naam van Jezus.

22. Ik sta tegen elk geboorteafwijking in mijn baby's en claim perfectie voor hen, in de naam van Jezus.

23. O God, frustreer elke actie die U niet wilt dat ik doe, in de naam van Jezus.

24. O God, breng het goede werk dat U in mij bent begonnen tot een glorieuze conclusie, in de naam van Jezus.

25. Ik claim de juiste groei en ontwikkeling voor de baby's in de baarmoeder en veiligheid voor het kind en ik tijdens de bevalling, in de naam van Jezus.

26. Mijn verwachtingen zullen niet worden afgesneden, in de naam van Jezus.

27. Ik verklaar vandaag dat ik in de komende negen maanden mijn baby's in Jezus naam zal dragen.

28. Ik ontvang een goddelijk mandaat om mijn recht op conceptie af te dwingen, in de naam van Jezus.

29. Elke afwijking in mijn organen van conceptie en zwangerschap, ontvang goddelijke correctie, in Jezus 'naam.

30. Elk negatief medisch rapport, worden omgezet in positieve resultaten, in de naam van Jezus.

31. Bloed van Jezus, spoel alle satanische afzetting in mijn baarmoeder weg, in de naam van Jezus.

32. Ik bedek elk medicijn of elke injectie die mij is gegeven met het bloed van Jezus.

33. Mijn baarmoeder, word een snelweg naar conceptie, in de naam van Jezus.

34. Ik laad elke hand, elk bed en elke test met het bloed van Jezus en het vuur van de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

35. Elke satanische wegversperring, opgezet tegen zwangerschap, wordt door vuur ontmanteld, in de naam van Jezus.

36: Alles op mijn weg naar het wonder van bovennatuurlijke conceptie en geboorte, opgeruimd door het bloed van Jezus.

37. Mijn baarmoeder en borst beginnen te functioneren zoals door God voorgeschreven, in de naam van Jezus.

38. Gij creatieve kracht van God, beweeg in mijn schoot door Uw vuur, in de naam van Jezus.

39. Ik trek mijn baarmoeder terug van elk kwaad altaar, in de naam van Jezus.

40. Elk zaadje van zwangerschapsfalen in mijn fundament, sterf, in Jezus 'naam.

41. Elke satanische overdracht of uitwisseling van mijn baarmoeder, sterf, in Jezus 'naam.

42. Ik bind en werp elke geest van falen uit in alle procedures, in de naam van Jezus.

43. Elk woord, gesproken door de vijand tegen mijn conceptie, werkt averechts, in de naam van Jezus.

44. Elke kwade boom, die in onze familie groeit en die tegen mijn conceptie werkt, sterft in de naam van Jezus.

45. Elke vloek, die de vijand van mijn zwangerschap versterkt, sterft door het bloed van Jezus.

46. ​​Elke sterke man, die toezicht houdt op mijn baarmoeder om baby's te arresteren, sterft in de naam van Jezus.

47. Door de kracht die de Rode Zee verdeelt, verkrijg ik mijn baby's door vuur, in de naam van Jezus.

48. Heilige Geest, maak mijn baarmoeder super bevorderlijk voor zwangerschap, in de naam van Jezus.

49. Ik bind en arresteer elke infectie, in de naam van Jezus.

50. Bloed van Jezus, vernietig de nawerking van elk medicijn dat op mij wordt toegediend, in de naam van Jezus.

51. O Heer, maak wegen voor mij waar geen weg is, in Jezus 'naam.

52. Ik verbreek elk verbond tussen mij en elke slechte echtgenoot of echtgenote, in de naam van Jezus.

53. Al mijn kleren, die de vijand opzij heeft gezet om mijn conceptie te kwellen, geroosterd, in Jezus 'naam.

54. Elke boog van de machtigen, strijdend met mijn vruchtbaarheid, breek, breek, breek, in de naam van Jezus.

55. Elke decoratie in mijn appartement die betoverd is, o Heer, onthul het aan mij.

56. Ik vernietig elke kwade steen of geit en vernietig mijn kinderen tijdens de zwangerschap, in de naam van Jezus.

57. Elk kledingstuk dat de vijand gebruikt om mijn zwangerschap te vernietigen, roostert in Jezus.

58. O Heer, laat Uw sterke oostenwind nu in mijn baarmoeder tegen de Rode Zee waaien, in de naam van Jezus.

59. Elk duivels instrument, opzij gezet om mijn zwangerschap af te breken, in stukken te breken, in de naam van Jezus.

60. O Heer, vecht tegen de vernietiger, werkend tegen mijn groei en vruchtbaarheid, in de naam van Jezus.

61. Elke demonische arts / verpleegster, door satan gedelegeerd om mijn zwangerschap te vernietigen, injecteert uzelf ter dood, in Jezus 'naam.

62. Bloed van Jezus, was mij en toon mij genade, in de naam van Jezus.

63. Elk kwaadaardig apparaat met afstandsbediening dat wordt gebruikt om mijn zwangerschap te manipuleren, gebraden door vuur, in Jezus 'naam.

64. Gij krijgsman, red mij uit de handen van slechte vroedvrouwen, in de naam van Jezus.

65. Ik maak elk wapen gevormd tegen mijn zwangerschap impotent, in de naam van Jezus.

66. O Heer, werp elke Egyptenaar die tegen mij werkt omver in het midden van de zee, in de naam van Jezus.

67. Ik sluit elke satanische zender, gevormd tegen mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

68. Ik profeteer dat ik het grote werk van de Heer zal zien als ik mijn kinderen veilig bevrijd, in de naam van Jezus.

69. Ik weiger om een ​​zwangerschapsmoordenaar te huisvesten, op elke afdeling van mijn leven, in de naam van Jezus.

70. Elk paard en zijn ruiter in mijn baarmoeder, familie of kantoor, worden in de zee van vergeetachtigheid gegooid, in de naam van Jezus.

71. Ik bind elke geest van dwaling toegewezen aan mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

72. O Heer, zend Uw licht voor mij om miskramen uit mijn baarmoeder en leven te verdrijven, in de naam van Jezus.

73. Ik bindt de geest van bijna daar; Je zult niet opereren in mijn leven, in de naam van Jezus.

74. Ik werp elke kracht uit die mijn kinderen uitwerpt, in de naam van Jezus.

75. Ik breek elke greep en greep van hekserij tijdens mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

76. Vanaf vandaag zal ik mijn jongen niet wegwerpen, in de naam van Jezus.

77. Ik profeteer dat ik elke oppositie tegen mijn zwangerschap verlam, in de naam van Jezus.

78. Ik zal het aantal dagen van deze zwangerschap vervullen, in de naam van Jezus.

79. Elk lid van mijn familie dat mijn zwangerschap aan de bozen rapporteert, ontvangt de klap van de engelen van God, in Jezus 'naam.

80. Ik zal mijn zwangerschap niet vóór de bevalling uitwerpen, in Jezus 'naam.

81. Elke territoriale demon die tegen mijn huwelijk werkt, ontvangt het dondervuur ​​van God, in de naam van Jezus.

82. Elke geest van doodgeboorte en dreigende abortus, wordt verteerd door vuur, in de naam van Jezus.

83. Ik vernietig elke satanische dreiging tegen mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

84. Ik zal geen moordenaars voortbrengen, in de naam van Jezus.

85. Elke kracht / geest die mij 's nachts of in de droom bezoekt, om mijn zwangerschap te beëindigen, val neer en sterf, in de naam van Jezus.

86. Elke macht van moordenaars, verbrijzelt, in de naam van Jezus.

87. Ik vernietig elke kwade invloed van satanisch bezoek op mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

88. O Heer, verlos mij uit de baarmoeder die misgaat, in de naam van Jezus.

89. Jij, de plug van mijn baarmoeder, ontvang de kracht van de Heilige Geest om mijn zwangerschap naar het punt van bevalling te dragen, in de naam van Jezus.

90. Elk geweld van een miskraam, stop permanent, in de naam van Jezus.

91. Ik verwerp elke manifestatie van koorts tijdens mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

92. Elke kwade kracht, die verschijnt door een hond, een man of een vrouw, wordt vernietigd door vuur, in Jezus 'naam.

93. Ik wijs elke satanische stress af tijdens mijn zwangerschap, in de naam van Jezus.

94. Jullie slechte kinderen, die abortus veroorzaken, sterven, in de naam van Jezus. Ik ben verlost van je onderdrukking, in de naam van Jezus.

95. Ik veroordeel de dood van elke geest-echtgenoot of geest-vrouw, waarbij ik mijn kinderen dood, in de naam van Jezus.

96. O aarde, help mij de macht van miskramen te overwinnen, in de naam van Jezus.

97. O Heer, geef mij vleugels van een grote arend om te ontsnappen aan een miskraam, in de naam van Jezus.

98. O Heer, geef mij een mannelijk kind, in de naam van Jezus.

99. Ik verklaar dat ik vruchtbaar ben en in vrede zal voortbrengen, in de naam van Jezus.

100. Ik overwin een miskraam door de kracht van de Heer, in Jezus 'naam

Dank u Jezus voor mijn wonderbegrip in Jezus naam.

advertenties

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier