Gebed om te worden vervuld met de Heilige Geest

3
42247

Handelingen 1: 8:
8 Maar gij zult kracht ontvangen, nadat de Heilige Geest op u is gekomen; en gij zult getuigen zijn voor Mij, zowel in Jeruzalem, als in geheel Judaea, en in Samaria, en tot het uiterste der aarde.

De Heilige Geest is de Bron van Gods kracht. De Heilige Geest is de Geest van God naar ons gezonden om ons in staat te stellen als Christus te leven. Als christenen dienen we God door de hulp van de Heilige Geest. Vandaag gaan we bidden om vervuld te worden met de heilige geest. Voordat we ingaan op deze heilige geest gebeden, is het belangrijk dat we een beetje weten over de Heilige Geest en zijn missie in ons leven als christenen. Ik bid voor u dat nadat u klaar bent met het lezen van dit artikel en u bezighoudt met de gebeden, het vuur van God dat alleen de heilige geest brengt, nooit van uw leven in Jezus naam zal afwijken.

Wie is de heilige geest?

John 14:16:16 En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere Trooster geven, opdat hij voor altijd bij u blijft;


Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

De Heilige Geest is een persoon, Hij is geen wind, of vuur of een kracht, Hij is de derde persoon van de Godheid. De Heilige Geest is dat God Zelf in ons leeft. Toen Jezus op het punt stond Zijn discipelen op aarde achter te laten, beloofde Hij hen nog een trooster te sturen, deze trooster zal niet alleen bij ons zijn, maar hij zal in ons zijn, Johannes 14:17. Deze trooster is de Heilige Geest. Elk kind van God heeft de hulp van de heilige geest nodig om te slagen in zijn / haar christelijke leven. Zonder de heilige geest kunnen we God niet effectief dienen. De heilige geest is onze helper, we kunnen onszelf niet helpen, daarom hebben we de hulp van de heilige geesten nodig. Laten we eens kijken naar de missie van de Heilige Geest in ons leven.

Missie van de Heilige Geest in ons leven

Hieronder staan ​​de rollen van de Heilige Geest in ons leven.

1. Helper: De Heilige Geest is onze helper. De Geest van God helpt ons God effectief te dienen, Hij helpt ons ook in ons gebedsleven. Als je de Heilige Geest in je leven hebt, kan het nooit aan goddelijke hulp ontbreken.
2. Trooster: Een trooster is een bemoediger, een lifter van je hoofd, de heilige geest, is geen dodelijke vreugde, hij is geen oordelende geest, hij troost, hij moedigt aan, hij houdt van en heft op. Terwijl de duivel uw geweten veroordeelt, troost de heilige geest u altijd. Wanneer je vervuld bent met de heilige geest, kan het je nooit aan comfort ontbreken.
3. Advocaat: Een advocaat is iemand die je publiek ondersteunt. De heilige geest staat altijd aan je zijde, Hij zal je nooit verlaten of in de steek laten. Hij zal er altijd voor je zijn. Wanneer je iets verkeerd doet door weg te laten, naar de heilige geest toe te rennen, weet hij hoe hij je moet verdedigen en beschermen tegen kwaad, zal hij je machtigen om niet opnieuw dezelfde fouten te maken.
4. Bemiddelaar: De heilige geest is onze voorbidder, Hij bemiddelt voor ons. Een voorbidder is iemand die tussenbeide komt namens een ander, vooral in gebed. De heilige geest bidt voor ons volgens Romeinen 8:26. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, zul je altijd in Gods geest zijn omdat Hij door Zijn Geest altijd voor je zal ingrijpen.
5. Raadgever: De Heilige Geest is onze raadgever, hij is onze belangrijkste adviseur, hij leidt ons in de zaken van ons leven. Jezus zei dat de Geest ons alle dingen zal leren, Johannes 14:26. De heilige geest onderwijst en adviseert ons zodat we ons doel in het leven kunnen vervullen. De heilige geest is onze levenscoach.
6. strengthener: De Heilige Geest geeft ons kracht. Hij versterkt ons aan alle kanten. Als je vervuld bent met de heilige geest, kun je altijd zwak zijn. Je zult altijd in goddelijke kracht wandelen. Ook versterkt de heilige geest ons in de innerlijke mens, door het woord van God dat we dagelijks luisteren.
7. Stand-by: De Heilige Geest is onze stand-by, dat wil zeggen dat hij altijd bij ons aanwezig is. De heilige geest zal ons nooit verlaten of verlaten. Hij zal altijd aan je zijde staan. De heilige geest geeft ons niet op, maar helaas geven velen van ons hem op. De heilige prent is altijd bij ons aanwezig om ons te helpen, te adviseren, te versterken, voor ons te bemiddelen en nog veel meer. Sterker nog, de heilige geest is voor ons inderdaad een vriend.

Hoe vervuld te worden met de Heilige Geest.

Er zijn bepaalde stappen die u moet nemen om met de Heilige Geest te worden gevuld, hieronder zijn de stappen:

1. Wees wederom geboren. Klik op voor meer informatie over redding en wedergeboorte hier

2. Heb vertrouwen. Geloof in de heilige Geest. Hebreeën 11: 6

3. Bid om vervuld te worden met de heilige geest

Gebed om te worden vervuld met de Heilige Geest:

Hieronder gaan we kijken naar enkele gebeden die vervuld worden met de heilige geest. Terwijl je dit gebed belijdt, bid je ze met geloof en ontvang je een nieuwe vuurdoop in Jezus naam.

GEBED

1. Vader, ik dank u voor mijn redding in Jezus naam

2. Vader, ik dank u voor de kracht van de Heilige Geest.

3. Vader, door het bloed van Jezus was mij van al mijn zonden en versterk mij door uw geest in Jezus naam.

4. Vader, laat de Heilige Geest mij opnieuw vullen.

5. Vader, laat elk ongebroken gebied in mijn leven worden gebroken, in de naam van Jezus.

6. Vader, incubeer mij met het vuur van de Heilige Geest, in Jezus 'naam.

7. Elke anti-machtsbandage in mijn leven, breek, in de naam van Jezus.

8. O Heer, laat alle vreemden van mijn geest vluchten en laat de Heilige Geest de controle overnemen, in de naam van Jezus.
9. O Heer, katapulteer mijn geestelijk leven naar de bergtop.

10. Vader, laat de hemel opengaan en laat de glorie van God op mij vallen, in de naam van Jezus.

11. Vader, laat tekenen en wonderen mijn lot zijn, in de naam van Jezus.

12. Alle vreugde van de onderdrukkers in mijn leven, word veranderd in verdriet, in de naam van Jezus.

13. Alle meerdere sterke mannen, die tegen mij werken, worden verlamd, in de naam van Jezus.

14. O Heer, open mijn ogen en oren om wonderlijke dingen van U te ontvangen.

15. O Heer, schenk mij de overwinning over verleidingen en satanische middelen.

16. O Heer, ontsteek mijn spirituele leven zodat ik zal stoppen met vissen in onrendabele wateren.

17. O Heer, laat Uw tong van vuur op mijn leven los en verbrand alle geestelijke vuiligheid die in mij aanwezig is.

18. Vader, laat mij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, in de naam van Jezus.

19. Heer, help me om klaar te zijn om uw werk te doen zonder enige erkenning van anderen te verwachten.
20. O Heer, geef mij overwinning, over het benadrukken van de zwakheden en zonden van andere mensen, terwijl ik de mijne negeer.

21. O Heer, genees elk gebied van terugval in mijn geestelijk leven.

22. Heer, help mij om bereid te zijn anderen te dienen, in plaats van autoriteit te willen uitoefenen.

23. Heer, help mij om bereid te zijn anderen te dienen, in plaats van autoriteit te willen uitoefenen.

24. O Heer, open mijn begrip van de Schriften

25. O Heer, help mij om elke dag te leven, in het besef dat de dag zal komen waarop U geheime levens en diepste gedachten zult beoordelen.

26. O Heer, laat mij bereid zijn de klei in Uw handen te zijn, klaar om te worden gevormd zoals U wenst.

27. O Heer, maak me wakker uit elke vorm van geestelijke slaap en help me de wapenrusting van het licht aan te trekken.

28. O Heer, geef mij de overwinning over alle vleselijkheid en help mij om in het centrum van Uw wil te zijn.

29. Ik sta tegen alles in mijn leven waardoor anderen struikelen, in de naam van Jezus.

30. O Heer, help mij kinderlijke dingen weg te doen en volwassen te worden.

31. O Heer, machtig mij om standvastig te staan ​​tegen alle schema's en technieken van de duivel.

32. O Heer, geef me een grote honger naar de zuivere melk en het vaste voedsel in Uw woord.

33. O Heer, machtig mij om weg te blijven van alles en iedereen die Gods plaats in mijn hart zou kunnen innemen.

34. O Heer, ik dank U voor de getuigenissen die zullen volgen.

35. Ik verklaar dat ik door God ben geroepen; geen kwade macht zal mij omhakken, in de naam van Jezus.

36. O Heer, geef mij de kracht om trouw te zijn aan mijn roeping, in de naam van Jezus.

37. Ik ontvang de zalving om stabiel, toegewijd en consistent te blijven in mijn dienende leven, in Jezus 'naam.

38. Ik verklaar dat ik me niet zal laten verleiden tot politiek, kerkelijke rivaliteit of rebellie, in de naam van Jezus.

39. O Heer, geef mij de wijsheid om mijn leraren en senioren te respecteren die mij hebben opgeleid, in de naam van Jezus.

40. O Heer, geef mij het hart van een dienaar, zodat ik Uw zegeningen elke dag kan ervaren, in de naam van Jezus.

41. Ik ontvang kracht om met vleugels als arenden op te staan, in de naam van Jezus.

42. Ik besluit dat de vijand mijn roeping niet zal verspillen, in de naam van Jezus.

43. Door de kracht van de levende God zal de duivel mijn bedieningsbestemming niet verzwelgen, in Jezus 'naam.

44. Macht voor effectieve ontwikkeling in mijn roeping, kom nu op mij, in de naam van Jezus.

45. Ik verklaar de oorlog tegen geestelijke onwetendheid, in de naam van Jezus.

46. Ik bind en werp elke onbereikbare geest uit, in de naam van Jezus.

47. Ik ontvang de zalving voor succes in mijn bediening, in de naam van Jezus.

48. Ik zal geen vijand van integriteit zijn, in Jezus 'naam.

49. Ik zal Gods geld niet stelen, in de naam van Jezus.

50. Ik zal de roep van God op mijn leven, in Jezus 'naam, niet te schande maken.

51. Ik zal elke dag in heiligheid wandelen, in Jezus 'naam.

52. Ik bind de geest van seksuele onsterfelijkheid, in Jezus 'naam.

53. Ik ontvang de cultuur van loyaliteit in mijn bediening, in de naam van Jezus.

54. Ik zal geen oude koning worden die tegen raad bestand is, in de naam van Jezus.

55. Ik zal geen verspillend en extravagant leven leiden, in de naam van Jezus.

56. Ik zal mijn geweldige Heiland niet dienen voor vuile financiële winst, in de naam van Jezus.

57. Ik voorkom elke geest van ruzie en tegenstand van mijn vrouw / echtgenoot, in de naam van Jezus.

58. Mijn vrouw / man zal mijn kerkleden niet verstrooien, in de naam van Jezus.

59. Elke Judas in mijn bediening, val in je eigen val, in de naam van Jezus.

60. Mijn bediening zal mijn huwelijk niet vernietigen, in de naam van Jezus.

61. Mijn huwelijk zal mijn bediening niet vernietigen, in de naam van Jezus.

62. Mijn kinderen zullen geen verkeerd gevormde pijlen worden in mijn bediening, in de naam van Jezus.

63. Ik claim vooruitgang en uitmuntendheid voor mijn bediening, in de naam van Jezus.

64. Mijn kerk zal voorspoed ervaren, in de naam van Jezus.

65. O Heer, laat mijn bediening de onbereikten bereiken, in de naam van Jezus.

66. Een menigte mensen zal naar de hemel gaan vanwege mijn bediening in de naam van Jezus.

67. Ik dood elke aanval op mijn bediening. Ik zal zegevieren, in de naam van Jezus.

68. Ik zal niet bijten op de vingers die mij voedden, in Jezus 'naam.

69. Ik zal niet in opstand komen, in de naam van Jezus.

70. Elke macht van het huis van mijn vader, die tegen mijn roeping inwerkt, sterft in de naam van Jezus.

Vader, ik dank u dat u mij in Jezus hebt beantwoord.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU
Vorig artikel30 Gebed om obstakels te overwinnen
Volgende artikel40 gebedspunten om Bad Dreams te annuleren
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige bekrachtigd heeft met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen door de duivel onderdrukt mag worden, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen via chinedumadmob@gmail.com of me chatten via WhatsApp en Telegram op + 2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene u.

3 COMMENTS

  1. MOG, ik dank je hartelijk voor deze gebeden en spirituele hulpmiddelen die je op de site hebt uitgegeven. Het heeft me elke dag geholpen. Ik gebruikte veel vastende gebedspunten. Ik doe nu de 7 dagen nuchter en vandaag is de laatste dag van het vasten waarvoor ik God zegende, bid ik dat hij je meer wijsheid en onbeperkte genade geeft in de machtige naam van Jezus 🙏. onthoud me alsjeblieft ook in je gebeden.

  2. MCA
    Bedankt voor je leringen, ik heb de kracht van de Heilige Geest nodig om over me heen te komen zoals in het verleden. Ik moet krachtig kunnen zijn om voor mijn zoon te bidden. Hij heeft de Heilige Geest nodig in zijn leven, hij moet zijn hart verzadigen met liefde, hij moet vergeven worden zodat hij gelukkig kan zijn en vrede kan voelen. Hij weet niet dat ik elke dag voor hem bid, ik weet dat ik de Heilige Geest kan vragen hem te vergeven en dat hij hem in zijn hart mag laten. Ik moet meer vertrouwen hebben en met heel mijn hart geloven. Niet afzien dat ik de macht heb om dit op te lossen. In Jezus naam Amen

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.