90 Oorlog tegen Haman-gebedspunten 2020

0
7386

Psalm 81: 14:
14 Ik had spoedig hun vijanden moeten onderwerpen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren.

Haman vertegenwoordigt in deze context jouw vijanden. Niet alle vijanden zijn gelijk, de haman-soort vijanden zijn die vijanden die je openlijk aanvallen. Dit zijn geen geheime vijanden of vijanden die bang zijn om je te confronteren, het zijn vijanden op klaarlichte dag die je openlijk zullen bedreigen en proberen je te stoppen op klaarlichte dag, maar terwijl je deze 90 oorlog tegen haman gebedspunten 2020 aangaat, elke vijand van je het leven zal het lot van haman ontmoeten, in Jezus naam (zie Esther 7: 7-10). Iedereen die daar een dood lichaam zegt als het je lukt, ze zullen vallen en sterven in Jezus naam.

Terwijl je opstaat en dit aangaat oorlogsgebed vandaag is een einde gekomen aan alle vijandelijke ellende in je leven in Jezus naam. De Hamans van het leven zijn overal, veel onschuldige mensen zijn het slachtoffer geworden van deze slechte menselijke agenten. Ze floreren niet, en ze gebruiken satanische middelen om diegenen te stoppen die voorspoedig zijn. Velen zijn gestorven in de handen van deze slechte agenten, velen zijn bang om naar hun dorpen te gaan vanwege de angst voor deze stervelingen. Deze oorlog tegen Haman-gebedspunten 2020 zal dit jaar 2020 voor jou onvergetelijk maken. Als gelovigen is ons oorlogswapen onze mond, we moeten dit jaar door bidden, je moet de duivel en zijn agenten weerstaan ​​tegen de vervulling van je lot in God. Ik zie je naar plaatsen gaan. Ik moedig je aan om deze oorlog tegen haman gebedspunten aan te gaan, bid dit gebedspunten met geloof vandaag en verwacht een ommekeer in Jezus naam. .

Gebedspunt,

1. Ik profeteer dat elke vijand die een put voor mij graaft, daarin zal worden begraven, in Jezus 'naam.

2. Ik profeteer dat allen die zich tegen mij verzetten, ter wille van Jezus zullen vallen.

3. Elke vijand van de duisternis, geprogrammeerd tegen mijn leven, wordt vernietigd door vuur, in de naam van Jezus.

4. Elke spiegel van de hekserij, die afstandsbediening gebruikt tegen mijn gezondheid, breekt in stukken, in de naam van Jezus.

5. Elke macht, die mijn naam roept in een verbond, valt naar beneden en sterft, in Jezus 'naam.

6. Elke satanische agent die lawaai tegen mij maakt en mijn leven bewaakt, desintegreert, in Jezus 'naam

7. Elke macht, die mijn vooruitgang kookt in een kwade pot, ontvangt het vuur van oordeel, in de naam van Jezus.

8. Elk satanisch programma, voortkomend uit het verbond van duisternis, wordt vernietigd, in de naam van Jezus.

9. Ieder, kwaad vuur, dat elk satanisch programma in mijn leven kookt, wordt uitgeblust, in de naam van Jezus.

10. Ik profeteer dat de raad van de goddelozen tegen mijn leven in deze stad niet zal standhouden en ik beveel het te vergaan, in Jezus 'naam.

11. Elke raad van God voor mijn leven, begin te gedijen, in de naam van Jezus.

12. Elke kracht, koken, mijn vlees en mijn gezondheid in een kwaadaardige ketel, ontvangt het vuur van God, in de naam van Jezus.

13. Elke kwade vogel van satanisch programma, die voortkomt uit een verbond van duisternis, valt neer en sterft, in Jezus 'naam.

14. Elke pot, die mijn zaken kookt, berispt u, in Jezus 'naam.

15. Ik verwijder de betovering van een hekserijpot over mijn nek, in de naam van Jezus.

16. Ik breek elke hekserijpot over, mijn leven, in Jezus 'naam.

17. O Heer, laat elke kwade pot op zijn eigenaars jagen.

18. Elke kwade ketel of pot, wordt beoordeeld vanuit de hemel, in Jezus 'naam.

19. Ik profeteer dat geen kwaad verbond van heksen en tovenaars mijn leven zal koken, in de naam van Jezus.

20. Elke raad van hekserij, die tegen mij werkt, zult niet voorspoedig zijn, in de naam van Jezus.

21. Elke overeenkomst met satan over mijn leven, ik annuleer je nu, in Jezus 'naam.

22. Elke astrale projectie tegen mij, zij die doen, zullen niet terugkeren naar zijn of haar lichaam, in de naam van Jezus.

23. Ik haal mezelf en mijn gezin uit elke hekserijkooi en pot, in de naam van Jezus.

24. Elke vijand die niet gemakkelijk zal loslaten, breng ik het oordeel van de dood tegen u, in Jezus 'naam.

25. Ik profeteer dat dit jaar mijn zegeningen niet zullen zinken, in de naam van Jezus.

26. O Heer, laat de geest van redding op mijn familie vallen, in de naam van Jezus.

27. Elke greep van de kwade gevolgen, van de voorouderverering van de goden van mijn voorouders over mijn leven en bediening, door vuur breken, in de naam van Jezus.

28. Elk verbond met watergeesten, woestijngeesten, hekserijgeesten, geesten in kwade heilige bomen, geesten binnen / onder heilige rotsen / heuvels, familiegoden, kwade familiebeschermergeesten, familie / dorp serpentijngeesten, gemaskerde geesten, geërfde geesten van mannen / vrouwen, breek door het bloed van Jezus.

29. Elke onbewuste boze zieleband en verbond met de geesten van mijn overleden grootvader, grootmoeder, occulte ooms, tantes, bewaarder van familiegoden / orakels / heiligdommen, breken door het bloed van Jezus.

30. Elke beslissing, gelofte of belofte gedaan door mijn voorvaders in strijd met mijn goddelijke bestemming, verliest uw greep door vuur, in de naam van Jezus.

31. Elke wettelijke grond, die voorouder / beschermgeesten in mijn leven hebben, wordt vernietigd door het bloed van Jezus.

32. Elk voorouderlijk bloedvergieten van dieren of mensen beïnvloedde mij, verlies uw houvast door het bloed van Jezus

33. Elke generatievloek van God, die voortvloeit uit de zonde van afgoderij van mijn voorouders, verliest uw houvast in Jezus 'naam

34. Elke vloek, geplaatst op mijn voorouderlijke lijn door iemand bedrogen, mishandeld of op het punt van de dood, breekt nu, in Jezus 'naam.

35. Elk voorouderlijk kwaad altaar, dat tegen mij gedijt, wordt tegen de Rots der Eeuwen geslagen, in de naam van Jezus.

36. Elk kledingstuk van voorouderlijke gebreken, ziekte, ziekte, vroegtijdige dood, armoede, ontevredenheid, schande, schaamte en mislukking aan de rand van het wonder, werd doorgegeven aan mijn generatie, geroosterd vuur, in de naam van Jezus.

37. Elke voorouderlijke placentamanipulatie van mijn leven, wees gereserveerd, in Jezus 'naam.

38. Elke kwade voorouderlijke rivier die naar mijn generatie stroomt, droogt op in de naam Jezus.

39. Elk kwaad voorouderlijk levenspatroon, voor mij ontworpen door geloften, beloften en verbonden, wees gereserveerd in Jezus 'naam.

40. Elke kwade voorouderlijke gewoonte en zwakte van morele mislukkingen, die zich in mijn leven manifesteren, verliest je greep en laat me nu los, in Jezus 'naam.

41. Elke greep van een offer dat ooit in mijn familie of namens mij werd gebracht, verbreek je kracht in mijn leven, in de naam Jezus.

42. Elke macht, vanuit mijn familieachtergrond, die tracht een schipbreuk te maken van mijn leven en bediening, wordt vernietigd door de kracht van God, in de naam Jezus.

43. Elke woede en uitbarsting van voorouderlijke en familiale geesten, die het gevolg zijn van mijn wedergeboorte, worden geblust door het vloeibare vuur van God, in Jezus 'naam.

44. Elke voorouderlijke macht die elk deel van mijn leven frustreert, om me te ontmoedigen om Christus te volgen, ontvangt meervoudige vernietiging, in de naam Jezus.

45. Elke voorouderlijke keten van slavernij, die mijn volk bindt van voorspoed in het leven, breekt in mijn leven door de hamer van God, in de naam Jezus.

46. ​​Ik profeteer dat ik de hoogte zal bereiken die niemand in mijn generatie heeft bereikt, in Jezus 'naam.

47. Ik herstel alle goede dingen, stal mijn voorouderlijke kwade geesten van mijn voorouders, mijn directe familie en mijzelf, in de naam Jezus.

48. Elk voorouderlijk embargo wordt opgeheven; goede dingen, beginnen uit te breken in mijn leven en in mijn familie, in Jezus 'naam.

49. Ik bevrijd me van elke geërfde slavernij, in Jezus 'naam.

50. O heer, zend Uw bijl van vuur naar de fundering van mijn leven en vernietig elke kwade plantage daarin.

51. Bloed van Jezus, weggespoeld uit mijn systeem, elke erfelijke satanische afzetting, in Jezus 'naam.

52. Ik bevrijd mezelf van de greep van elk probleem, overgebracht naar mijn leven vanuit de baarmoeder, in Jezus 'naam.

53. Ik breek los van elk erfelijk kwaadaardig verbond, in Jezus 'naam.

54. Ik breek los van elke geërfde vloek, in Jezus 'naam.

55. Ik braak elk kwaad eten of drinken, waarmee ik als kind gevoed ben, in de naam van Jezus.

56. Alle grondleggers, gehecht aan mijn leven, worden verlamd, in de naam van Jezus.

57. Elke staf van de goddelozen, die opstijgt tegen mijn geslachtslijn, wordt machteloos omwille van mij, in de naam Jezus.

58. Ik annuleer alle gevolgen van een slechte lokale naam, verbonden aan mijn persoon, in de naam Jezus.

59. Jullie slechte plantages, kom uit mijn leven met al je wortels, in de naam Jezus.

60. Ik breek los van elke vorm van demonische betovering, in Jezus 'naam.

61. Ik bevrijd mezelf van elke slechte overheersing en controle, in de naam van Jezus.

62. Elke poort, door mijn fundering geopend voor de vijand, wordt voor altijd gesloten met het bloed van Jezus.

63. Heer Jezus, loop terug in elke seconde van mijn leven en red mij waar ik verlossing nodig heb; genees me waar ik genezing nodig heb en transformeer me waar ik transformatie nodig heb.

64. Elke kwade verbeelding tegen mij, verwelkt van de bron, in de naam Jezus.

65. Ik profeteer dat allen die mij lachen om minachting mijn getuigenis zullen zien, in Jezus 'naam.

66. Alle vernietigende plannen van de vijanden, gericht op mij, blazen in hun gezichten op, in Jezus 'naam.

67. O Heer, laat mijn voorwerp van spot worden omgezet in een bron van wonder, in Jezus 'naam.

68. Alle machten, die slechte beslissingen tegen mij sponsoren, worden te schande gemaakt, in Jezus 'naam.

69. O Heer, laat de koppige sterke man, toegewezen tegen mij, op de grond vallen en machteloos worden, in de naam Jezus.

70. O Heer, laat het bolwerk van elke geest van Korah, Dathan en Abiram die tegen mij strijden, aan stukken worden geslagen.

71. Elke geest van Bileam, ingehuurd om mij te vervloeken, valt in de volgorde van Bileam, in de naam Jezus.

72. Elke geest van Sanballat en Tobiah, die kwaad tegen mij plant, ontvangt de stenen van vuur, in de naam Jezus.

73. Elke geest van Egypte, valt naar de orde van Farao, in Jezus 'naam.

74. Elke geest van Herodes, schande, in de naam van Jezus.

75. Elke geest van Goliath, ontvang de stenen van vuur, in de naam van Jezus.

76. Elke geest van Farao, val in de Rode Zee van uw eigen maken en vergaan, in Jezus 'naam.

77. Alle satanische manipulaties gericht op het veranderen van mijn bestemming, wees gefrustreerd, in de naam van Jezus.

78. Alle onrendabele omroepen van mijn goedheid, zwijgen, in de naam Jezus.

79. Alle lekkende zakken en zakken, worden verzegeld, in Jezus 'naam.

80. Alle kwaadaardige ogen, gevormd tegen mij, zijn blind, in de naam van Jezus.

81. Elk kwaadaardig effect van elke vreemde aanraking, wordt uit mijn leven verwijderd, in de naam Jezus.

82. Alle demonische achteruitversnellingen, geïnstalleerd om mijn vooruitgang te belemmeren, roosteren in Jezus 'naam.

83. Elke slechte slaap, ondernomen om mij te schaden, wordt omgezet in de doodsslaap, in Jezus 'naam.

84. Alle wapens en apparaten van de onderdrukkers en kwelgeesten worden machteloos gemaakt, in Jezus 'naam.

85. Gij vuur van God, vernietig elke kracht die elk geestelijk voertuig bestuurt dat tegen mij werkt, in Jezus 'naam.

86. Alle kwaadaardige raad gegeven tegen mijn gunst, stort neer en valt uiteen, in Jezus 'naam.

87. O Heer, laat de wind, de zon en de maan in strijd zijn met elke demonische aanwezigheid in mijn omgeving

88. O, verslinders, verdwijn van mijn arbeid, in Jezus 'naam.

89. Elke boom geplant door angst in mijn leven, droogt op uit de wortels, in de naam Jezus.

90. Ik annuleer alle betoveringen, vloeken en spreuken die tegen mij zijn, in de naam Jezus.

Bedankt vader voor het beantwoorden van mijn gebeden in Jezus naam.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier