20 gebedspunten met bijbelverzen

4
24270

Jeremia 33:3:
3 Roep tot mij, en ik zal u antwoorden, en u geweldige en machtige dingen tonen, die gij niet weet.

Gebed is de sleutel om het bovennatuurlijke te ontsluiten, als we bidden, brengen we de aanwezigheid van God naar voren om voor onze menselijke aangelegenheden te zorgen. Jezus vermaande ons in Lucas 18: 1 dat we nooit moeten flauwvallen in gebeden, dit is omdat we, zolang we niet stoppen met bidden, niet stoppen met winnen. Vandaag gaan we 20 gebedspunten behandelen met bijbelverzen, dit gebedspunten gaat zich richten op het kennen van de wil van God voor jouw leven en elk daarvan gebedspunten een Bijbel vers eraan gehecht. Als we bidden volgens zijn wil, hoort hij ons en zijn wil is zijn woord.

Wanneer uw gebed niet wordt ondersteund door Schriften, is het alleen maar een bekentenis of klaagzang, omdat de duivel en zijn demonen op het woord reageren, niet alleen op uw spraak. Wat geschreven is, zal altijd vervangen wat er wordt gesproken. Het woord van God is de laatste bushalte voor alle uitdagingen van je leven. Daarom hebben we al deze gebedspunten ondersteund met bijbelverzen. We herinneren God eraan wat er staat, we baseren onze gebedspunten op het woord van God dat voor altijd is geregeld. Dit gebedspunten met bijbelverzen zullen je in de wil van God alle dagen van je leven in Jezus naam vestigen. Ik moedig je aan om deze gebeden met geloof te bidden en ook tijd te vinden om de bijbelverzen te bestuderen, ik zie dat God je naar je bestemming leidt in het leven in Jezus naam.

Gebedspunten

1. Mark 3:35; Mattheüs 12:50. Ik ontvang de kracht en de genade om altijd gehoorzaam te zijn aan de wil van God voor mijn leven, in de naam van Jezus.

2 Lukas 12:47. Ik wijs de geest van luiheid en koppigheid af, ik weiger tegen de wil van God in te gaan. Alles in mij waardoor ik de verkeerde kant op ga, wordt nu geroosterd door het vuur van God, in Jezus 'naam.

3. Johannes 7:17 Ik weiger te twijfelen aan de stem van de Heilige Geest in mij, in de naam van Jezus.

4. Johannes 9:31 Ik zal mijn handen niet leggen op iets dat God niet opnieuw mijn gebeden zal laten beantwoorden, door Zijn genade, in de naam van Jezus.

5. Efeziërs 6: 6. Ik ontvang de genade van God om zijn wil altijd uit de grond van mijn hart te doen in de naam van Jezus.

6. Hebreeën 10:13. Ik ontvang van de Heer, de gave van geloof en geduld waardoor ik altijd Gods beloften kan ontvangen, in de naam van Jezus.

7 1 Johannes 2:17 Ik ontvang, door geloof, de kracht in het woord van God, dat ik mij in dit leven zal overwinnen, in de naam van Jezus.

8. 1 Johannes 5: 14-15 Ik verwerp en werp uit mij elke geest die verkeerd vraagt. Ik ontvang de kennis en kracht om altijd de geest van God te kennen voordat ik mijn lippen open in gebeden, in de naam van Jezus.

9. Romeinen 8:27. Omdat de Heer voor mij bidt, zal ik uitblinken in het leven in de naam van Jezus.

10 Johannes 11:22 besluit ik dat, omdat ik ben opgewekt van de zonde zoals Jezus uit de dood werd opgewekt, omdat ik een mede-erfgenaam ben van het koninkrijk van God met Christus Jezus, en omdat ik met Christus zit in de hemelse gewesten, door geloof, gelijkaardige goddelijke gunst die op Jezus rust, waardoor Hij snelle antwoorden ontving op al zijn verzoeken terwijl hij op aarde was, in de naam van Jezus.

11. Mattheüs 26:39 Laat daarom mijn wil verloren gaan in de wil van God. Laat de wil van God altijd mijn wil zijn. Ik verkrijg door geloof de genade, moed en kracht om altijd alle pijn te dragen die nodig is om de wil van God voor mijn leven te vervullen. Ik ontvang de vrijmoedigheid en het vertrouwen om elke schaamte te dragen bij het doen van de wil van God, in de naam van Jezus.

12. Mattheüs 6:10 Laat daarom de wil van God altijd prevaleren boven elke andere wil in mijn leven, in Jezus 'naam.

13. Lucas 9:23 Ik ontvang goddelijke genade en kracht om dagelijks mijn kruis op te nemen en Jezus Christus te volgen. Laat mijn zwakheden worden omgezet in kracht. Vader Heer, doe voorbidders opstaan ​​die in tijden van nood altijd voor mij in de kloof zullen staan, in de naam van Jezus.

14. Romeinen. 12: 2 Ik verklaar dat alles in mijn leven dat koppig overeenstemt met deze huidige boze wereld, wordt gesmolten door het vuur van God. Laat het woord van God mijn geest wassen, reinigen en altijd vernieuwen. Door geloof bezit ik de goddelijke energie om altijd dat te doen wat goed is en me te houden aan de volmaakte wil van God, in de naam van Jezus.

15. 2 Korintiërs 8: 5 Ik ontvang de geest van bereidheid om mij altijd aan de wil van God over te geven. Ik ontvang de ijver van God om mezelf altijd volledig aan de dingen van God te geven, in de naam van Jezus.

16. Filippenzen. 2:13 De handen van God die in mij werken om mij Zijn goede wil te laten doen, zullen niet worden afgebroken door mijn tekortkomingen, in de naam van Jezus.

17. Kolossenzen 4:12 Vader Heer, doe voor mij mijn eigen Epafras opstaan ​​die toegewijd in gebed voor mij zullen werken, in de naam van Jezus.

18. 1 Tessalonicenzen 4: 3 Elke lust van de ogen, het vlees en het hart in mijn leven, wordt weggewassen door het bloed van Jezus. Elke poging van de duivel om de tempel van God in mij te verontreinigen en te vervuilen, wees gefrustreerd, in Jezus 'naam.

19. 1 Tessalonicenzen 5: 16-18 Vader Heer, geef mij de getuigenissen die mij altijd in U zullen verblijden. Vader Heer, geef mij het hart dat altijd elk klein dingetje dat U voor mij doet, zal waarderen. Door geloof ontvang ik de kracht van zegevierende gebeden, in de naam van Jezus.

20. 2 Petrus 3: 9 Ik verklaar dat elke overheersende zonde in mij die de beloften van God doet verslappen in mijn leven; Ik overweld je door het bloed van het Lam. Elke kracht die de manifestaties van de beloften van God in mijn leven belemmert, valt neer en sterft en komt om, in de naam van Jezus.

 

advertenties

4 COMMENTS

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier