20 krachtige gebeden tegen immoraliteit

1
23652

1 Korinthiërs 6: 16-20:
16 Wat? weet gij niet dat hij, die verbonden is met een hoer, één lichaam is? want twee, zegt hij, zal één vlees zijn. 17 Maar hij die met de Heer is verbonden, is één geest. 18 Ontvlucht ontucht. Elke zonde die een mens doet, is zonder het lichaam; maar die hoererij pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Wat? weet u niet dat uw lichaam de tempel van de Heilige Geest is die in u is, die u van God hebt, en dat u niet de uwe bent? 20 Want gij zijt duur gekocht: verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Seksueel onzedelijkheid is een vreselijke zonde. In feite instrueert Gods woord ons ervoor te vluchten, we moeten ervoor wegrennen. Hoewel alle zonden gelijk zijn, hebben niet alle zonden dezelfde gevolgen. Als u zich overgeeft aan seksuele immoraliteit, zondigt u tegen uw lichaam. Vandaag gaan we 20 krachtige gebeden tegen immoraliteit houden. Jezus zei dat we moesten bidden, zodat we niet in verzoeking komen, Mattheüs 26:41. Deze gebeden zullen onze geest in staat stellen ons vlees ondergeschikt te maken. Laten we, voordat we ingaan op dit gebed, eerst eens kijken wat immoraliteit is.

Wat is seksuele immoraliteit?

Volgens de Bijbel, dit zijn seksuele handelingen die door God zeer ongeautoriseerd zijn. Hieronder staat een tekst die alle verboden seksuele praktijken belicht waar een christen voor moet waken. Ik moedig je aan om ze door te lezen en terwijl je deze krachtige gebeden tegen immoraliteit bidt, weet dit dat alleen de Heilige Geest je kan helpen deze seksuele zonde te overwinnen.

Leviticus 18: 1-30.
1 En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen van Israël en zeg tot hen: Ik ben de Heer, uw God. 3 Na de handelingen van het land Egypte, waarin gij woont, zult u niet doen; en na de handelingen van het land Kanaän, waar Ik u breng, zult gij niet doen; noch zult gij wandelen in hun verordeningen. 4 Gij zult mijn oordelen doen, en mijn inzettingen bewaren, om daarin te wandelen: Ik ben de Heer, uw God. 5 Gij zult daarom mijn inzettingen en mijn rechten onderhouden; welke, indien iemand dat doet, hij daarin zal leven: Ik ben de Heer. 6 Niemand van u zal tot iemand naderen die naast hem staat, om hun naaktheid aan het licht te brengen: Ik ben de Heer. 7 De naaktheid van uw vader, of de naaktheid van uw moeder, zult u niet ontdekken: zij is uw moeder; gij zult haar naaktheid niet ontdekken. 8 De naaktheid van de huisvrouw van uw vader zult gij niet ontdekken: het is de naaktheid van uw vader. 9 De naaktheid van uw zuster, de dochter van uw vader of dochter van uw moeder, of zij thuis of in het buitenland is geboren, zelfs hun naaktheid zult gij niet ontdekken. 10 De naaktheid van de dochter van uw zoon, of van de dochter van uw dochter, zelfs hun naaktheid zult u niet ontdekken: want hun is uw eigen naaktheid. 11 De naaktheid van de dochter van uw vaders vrouw, verwekt door uw vader, zij is uw zuster, gij zult haar naaktheid niet ontdekken. 12 Gij zult de naaktheid van de zuster van uw vader niet ontdekken: zij is de vader van uw vader nabij. 13 Gij zult de naaktheid van de zuster van uw moeder niet ontdekken; want zij is de naaste verwant van uw moeder. 14 Gij zult de naaktheid van de broer van uw vader niet ontdekken, u zult zijn vrouw niet naderen: zij is uw tante. 15 Gij zult de schaamte van uw schoondochter niet ontdekken; zij is de vrouw van uw zoon; gij zult haar naaktheid niet ontdekken. 16 U zult de naaktheid van de vrouw van uw broer niet ontdekken: het is de naaktheid van uw broer. 17 Gij zult de naaktheid van een vrouw en haar dochter niet ontdekken, noch zult u de dochter van haar zoon of de dochter van haar dochter nemen om haar naaktheid te ontdekken; want zij zijn haar bijna verwanten: het is goddeloosheid. 18 Noch zult gij een vrouw tot haar zuster brengen, om haar te kwellen, om haar naaktheid aan het licht te brengen, naast de andere in haar levenstijd. 19 Ook zult u een vrouw niet benaderen om haar naaktheid aan het licht te brengen, zolang zij apart wordt gehouden voor haar onreinheid. 20 Bovendien zult u niet vleselijk liegen bij de vrouw van uw naaste, om uzelf met haar te verontreinigen. 21 En gij zult geen van uw zaad door het vuur naar Molech laten gaan, noch de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Heer. 22 Gij zult niet liegen met de mensheid, zoals met de vrouw: het is gruwel. 23 Noch zult gij liegen met enig beest om u daarmee te verontreinigen; noch zal een vrouw voor een beest staan ​​om daarop te gaan liggen: het is verwarring. 24 Vervuilt u zelf niet in een van deze dingen: want in al deze zijn de natiën verontreinigd die Ik voor u uitwerp: 25 En het land is verontreinigd; daarom bezoek ik de ongerechtigheid daarop, en het land zelf braakt haar uit inwoners. 26 Gij zult daarom mijn inzettingen en mijn rechten onderhouden, en zult geen van deze gruwelen begaan; noch een van uw eigen natie, noch een vreemdeling die onder u verblijft: 27 (want al deze gruwelen hebben de mannen van het land gedaan die vóór u waren, en het land is verontreinigd;) 28 Dat het land u ook niet uitspuwt , wanneer gij het verontreinigt, zoals het de natiën uitspuwde die vóór u waren. 29 Want wie een van deze gruwelen zal begaan, zelfs de zielen die hen begaan, zullen van hun volk worden afgesneden.

Ik weet dat deze verzen van de Schrift erg lang zijn, ik wilde alleen dat het woord van God ons zou wijzen op wat seksuele immoraliteit is. Dit komt omdat de wereld waarin we vandaag leven een eigen definitie heeft van seksuele immoraliteit. Laat God waar zijn en alle anderen een leugenaar. Het doel van dit artikel is niet om angst bij je op te wekken, maar om je aan te moedigen in de Heer. Het maakt niet uit met wat voor soort seksuele zonde je worstelt, God is niet boos op je. Onthoud dat de wet ons gewoon vertelt wat zonde is, maar het is genade die ons redt. Als je een kind van God bent en nog steeds worstelt met seksuele zonden, wil ik dat je weet dat de genade van God voldoende voor je is, hij van je houdt en hij zal nooit stoppen met van je te houden. Betreed gewoon deze krachtige gebeden tegen immoraliteit en verwacht dat God u zal genezen en redden. Geef God nooit op, want Hij heeft jou nooit opgegeven. God zegene je.

20 krachtige gebeden tegen immoraliteit

1. Vader, ik dank u voor uw verlossende kracht in Jezus naam

2. Vader, met vrijmoedigheid kom ik op uw troon van genade en ontvang genade voor al mijn zonden in Jezus naam.

3. Ik scheid mezelf van alle onrendabele vriendschappen, in Jezus 'naam.

4. Ik kom elke mariene kracht tegen die mijn leven manipuleert in de naam van Jezus.

5. Ik bind alle demonische autoriteiten die me in seksuele zonden duwen in de naam van Jezus.

6. Ik beveel alle kwaadaardige seksuele controllers 'hun greep op mijn genegenheid te verliezen, in de naam van Jezus.

7. Ik red mezelf uit de greep van elke betoverde relatie, in de naam van Jezus.

8. Door het bloed van Jezus verwijder ik mezelf van elke vreemde autoriteit die ooit over mij is uitgeoefend.

9. Ik verwijder alle boze zielsbanden en genegenheden, met de geest van lijst, in de naam van Jezus.

10. Ik stuit op elk verlangen en elke verwachting van de vijand om me in enige vorm van seksuele zonde in de naam van Jezus te engageren.

11. Ik verbreek elke goddeloze relatie door vuur, in de naam van Jezus.

12. Ik verbreek en doe afstand van boze zielsbanden die ik heb gehad of misschien heb gehad met overspeligen in Jezus naam.

13. Ik doe afstand van alle verborgen kwade connecties in de naam van Jezus.

14. Ik doe afstand van, breek en verlos mezelf van alle demonische onderwerping aan elke seksuele zonde, in de naam van Jezus.

15. Ik verbreek alle slechte connecties en spoel ze weg met het bloed van de Heer Jezus.

16. Ik verwijder mezelf van elke vreemde autoriteit die over mij wordt uitgeoefend, in de naam van Jezus.

17. Ik verwijder alle manipulerende manipulaties tussen mij en een vriend of familielid, in de naam van Jezus.

18. Ik eis verlossing van elke negatieve genegenheid jegens iemand, in de naam van Jezus.

19. Laat kwade genegenheden jegens mij worden weggevaagd uit de geest van demonische verleiders in de naam van Jezus.

20. Heer Jezus, ik geef mijn genegenheden, emoties en verlangens op en ik verzoek dat ze zich onderwerpen aan de Heilige Geest.

Vader, ik prijs u voor verhoorde gebeden.

 

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.