80 Warfare Prayer Points uit het boek der psalmen

0
12176

Psalm 144: 1:
1 Gezegend zij de Heer mijn sterkte, die mijn handen leert om te vechten en mijn vingers om te vechten:

Als het gaat om schriftuurlijk oorlogvoering gebedspunten, het boek van psalmen is het boek om naar te verwijzen. We hebben ongeveer 80 gebedspunten verzameld uit het psalmboek. De gebedspunten werden zorgvuldig geselecteerd om geestelijke oorlogvoering mogelijk te maken. Heb je goddelijke interventie in je leven nodig? Ben je onderdrukt door een uitdaging? Zo ja, dan zijn deze gebedspunten voor jou. Er is geen uitdaging onder de hemel waar we niet uit kunnen bidden. De naam van Jezus is ons gegeven om alle satanische krachten die op weg zijn naar grootheid te onderwerpen. Als je niet bidt, blijf je een prooi voor de duivel. Elke situatie waarmee u niet wordt geconfronteerd, zal u blijven confronteren. Je moet opstaan ​​en de duivel weerstaan, als je vrede in je leven wilt, dan moet je geestelijke oorlog voeren.

Dit oorlogsgebedspunten uit het boek der psalmen stellen je in staat om alle tegengestelde krachten op weg naar de top te onderwerpen. God heeft ons alle autoriteit gegeven over duivels, en we oefenen deze autoriteit uit op het altaar van gebed. Weet dat de enige manier om spirituele weerstand neer te halen, is door zich er geestelijk tegen te verzetten. Bid vandaag in geloof deze oorlogsgebedspunten en zie hoe je leven verandert van glorie naar glorie in Jezus naam.

80 Warfare Prayer Points uit het boek der psalmen

1. Laat de krachten van de goddelozen worden weggeblazen als het kaf voor de wind, in de naam van Jezus.

2. Laat de weg van de goddelozen die zijn toegewezen aan een deel van mijn leven, vergaan, in de naam van Jezus.

3. O Heer, lach alle kwade raadgevers die tegen mij zijn om te minachten in de naam van Jezus

4. O Heer, verstrooi alle slechte mannen die ter wille van mij zijn verzameld in Jezus naam

5. O Heer, breek de ruggengraat van mijn eenën met een ijzeren staf in Jezus naam.

6. O Heer, stort mijn vijanden in stukken als een pottenbakkersvat in de naam van Jezus

7. O Heer, sla al mijn vijanden met allerlei kwade plagen in de naam van Jezus

8. O Heer, breek de tanden van de goddelozen in mijn leven in Jezus naam

9. O Heer, vernietig de vijanden met behulp van giftige tongen tegen mijn leven en bestemming in Jezus naam.

10. Laat al mijn vijanden vallen door hun eigen raadgevingen, in de naam van Jezus.

11. Laat de goddelozen worden uitgeworpen in de menigte van hun overtreding, in de naam van Jezus.

12. O Heer, laten al mijn vijanden zich schamen en zich verontrusten in de naam van Jezus.

13. O Heer, laat al mijn vijanden plotseling schamen en laat hun pijlen naar hen terugkeren in de naam van Jezus.

14. Sta op, o Heer, in Uw toorn en verhef Uzelf vanwege de woede van mijn vijanden.

15. O Heer, laat de goddeloosheid van de goddelozen ten einde komen.

16. O Heer, bereid de instrumenten van de dood voor tegen mijn vervolgers.

17. O Heer, verorden Uw pijlen tegen mijn vervolgers.

18. O Heer, laat de vijanden van mijn ziel in de put vallen die zij groeven.

19. O Heer, laat het onheil van de onderdrukkers op hun eigen hoofd komen.

20. O Heer, laat het gewelddadige handelen van de vijand op zijn eigen pad neerkomen.

21. Heer, laat mijn vijanden vallen en vergaan door Uw aanwezigheid.

22. Heer, laat het net van de vijand zijn eigen voeten vangen.

23. Laat de goddelozen worden genomen in apparaten die zij zich hebben voorgesteld, in de naam van Jezus.

24. Heer, breek de arm van de goddelozen op mijn leven in Jezus naam.

25. Laat de smarten van mijn vijanden worden vermenigvuldigd in Jezus naam

26. Sta op, Heer, stel de vijand teleur en red mijn ziel van de goddelozen in Jezus naam

27. Laat de donder, hagelstenen, kolen van vuur, bliksem en pijlen van de Heer de krachten van de vijand verspreiden, in de naam van Jezus.

28. Heer, geef mij de nek van mijn vijanden.

29. Laat alle onderdrukkers klein worden geslagen als het stof voor de wind, in de naam van Jezus.

30. Laat ze uitgeworpen worden als het vuil op de straten, in Jezus 'naam.

31. O Heer, slik de onderdrukkers en vervolgers in Uw toorn in Jezus naam

32. Heer, laat het vuur de goddelozen en hun zaden verslinden in Jezus naam

33. Heer, verlos mijn ziel van de kracht van de hond en van de mond van de leeuw in Jezus naam

34. Heer, laat alle ondeugende apparaten van de vijand weigeren te handelen in Jezus naam

35. Laat alle vleeseters en bloeddrinkers struikelen en vallen, in de naam van Jezus.

36. Heer, geef mijn vijanden hun eigen straf in de naam van Jezus.

37. Laat alle lippen zware dingen trots en minachtend tegen mij zwijgen, in de naam van Jezus.

38. Heer, zend Uw engelen om terreur en paniek te zaaien in de harten van alle toverdokters die voor mij zijn verzameld in de naam van Jezus.

39. Het kwaad zal de goddelozen doden; en zij die de rechtvaardigen haten, zullen verlaten worden, in de naam van Jezus.

40. O Heer, vecht tegen hen die tegen mij vechten in Jezus naam

41. Laat hen beschaamd en beschaamd worden die mijn ziel zoeken, in de naam van Jezus.

42. Laat ze worden teruggedraaid en in verwarring worden gebracht die mijn pijn bedenken, in de naam van Jezus.

43. Laat de engelen van de Heer de vijanden van mijn ziel achtervolgen en vervolgen, in de naam van Jezus.

44. Laat de weg van mijn vijanden donker en glad zijn, in Jezus 'naam.

45. Laat vernietiging over mijn vijanden onverwacht komen, in Jezus 'naam.

46. ​​Heer, laten zij die mijn vijanden zijn, zich ten onrechte niet over mij verheugen, noch laten zij het oog dat mij haat zonder oorzaak knipogen.

47. Laat hen zich schamen en tot verwarring brengen die zich verheugen over mijn pijn, in de naam van Jezus.

48. Laat hen gekleed worden met schaamte en schande die zich tegen mij groot maken, in de naam van Jezus.

49. Laat het zwaard van de goddelozen hun eigen hart binnengaan en laat hun bogen breken, in de naam van Jezus.

50. Alle vijanden van de Heer zullen zijn als het vet van lam, in rook zullen zij worden verteerd, in de naam van Jezus.

51. Laat al mijn vijanden als een schaap in het graf worden gelegd en laat de dood zich daarop voeden, in de naam van Jezus.

52. O Heer, vernietig en verdeel de tongen van de vijand tegen mij in Jezus naam

53. O God, breek de tanden van de vijand in hun mond, in Jezus 'naam

54. Laat ze wegsmelten als wateren die voortdurend stromen, in de naam van Jezus.

55. Wanneer de vijand zijn boog buigt om zijn pijlen te schieten, laat hem in stukken worden gesneden, in de naam van Jezus.

56. Laat elk van de onderdrukkers voorbijgaan als de vroegtijdige geboorte van een vrouw, opdat zij de zon niet mogen zien, in de naam van Jezus.

57. Laat ze op en neer gaan voor vlees en wrok als ze niet tevreden zijn, in de naam van Jezus.

58. Laat de goddelozen door het zwaard vallen, in de naam van Jezus.

59. God zal het hoofd van de vijand en de goddelozen verwonden, in de naam van Jezus.

60. Laat hun tafel een val voor hen worden, in de naam van Jezus.

61. Laat dat wat voor hun welzijn had moeten zijn een val worden, in de naam van Jezus.

62. Laat de vernietiger alles wat de vijand heeft vernietigen, en laat de vreemden zijn arbeid bederven, in de naam van Jezus.

63. Zoals hij van vloeken hield, laat hem zo komen; gelijk hij niet genoot van zegening, zo laat het verre van hem zijn, in de naam van Jezus.

64. Laat ze als gras zijn op de toppen van het huis die verwelken voordat het opgroeit, in de naam van Jezus.

65. Heer, strek uw hand uit tegen mijn vijanden om ze allemaal in Jezus naam te vernietigen

66. Laat het kwaad van hun eigen lippen hen bedekken, in de naam van Jezus.

67. Sta niet toe, o Heer, de verlangens van de goddelozen en verder niet zijn goddeloze middel, in de naam van Jezus.

68. Laat brandende kolen op hen vallen, in de naam van Jezus.

69. Laat ze in het vuur en de diepe put worden gesneden en niet meer opstaan ​​in de naam van Jezus.

70. Laat hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien, in de naam van Jezus.

71. Laat hun lendenen voortdurend trillen, in de naam van Jezus.

72. Laat hun woonplaatsen verlaten worden, laat niemand in hen wonen, in de naam van Jezus.

73. Voeg ongerechtigheid toe aan hun ongerechtigheid, in de naam van Jezus.

74. Laat ze bedekt worden met smaad en oneer die mijn pijn zoeken, in de naam van Jezus.

75. Vervolg hen met storm en maak hen bang met Uw storm, in de naam van Jezus.

76. Mijn ogen zullen ook mijn verlangen naar mijn vijanden zien en mijn oren zullen mijn verlangen naar de goddelozen horen die tegen mij opstaan, in Jezus 'naam.
77. Laat zijn kinderen voortdurend vagebonden en bedelaars zijn, laat hen hun brood zoeken uit verlaten plaatsen, in de naam van Jezus.

78. Laat het kwaad op de gewelddadige vijand jagen om hem omver te werpen, in Jezus 'naam.

79. O Heer, werp bliksem uit en verstrooi al mijn tegenstanders in Jezus naam.

80. Laat God opstaan ​​en al zijn vijanden worden verstrooid, in Jezus 'naam.

Jehovah, de God van oorlog, bedankt voor het verslaan van al mijn vijanden in Jezus naam.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier