30 middernacht gebedspunten voor financiële doorbraak

35
39149

Psalm 84: 11:
11 Want de Heere God is een zon en een schild; de Heere zal genade en glorie geven: hij zal geen goeds onthouden aan hen die oprecht wandelen.

Het middernacht uur is de meest effectieve tijd om het gezicht van God te zoeken. Het was om middernacht dat Paulus en Silas daar weg baden uit de slavernij, Handelingen 16:25, het was om middernacht dat Peter werd vrijgelaten terwijl de kerk bad, Handelingen 12: 6-19, Mattheüs 13:25 vertelt ons dat terwijl mannen sliepen , de vijand zaaide onkruid. We moeten gebruik maken van de middernachturen om onszelf uit slavernij te bidden. Vandaag kijken we naar 30 middernacht gebedspunten voor financiële doorbraak. We moeten begrijpen dat bidden voor een financiële doorbraak van groot belang is. Het is waar dat je niet rijk wordt door gewoon de hele dag te bidden zonder te werken, maar als we bidden, halen we het bovennatuurlijke naar beneden om onze natuurlijke inspanningen te helpen. Gebed zorgt ervoor dat de krachten van God ons helpen bij onze financiële avonturen in het leven. Ook wanneer we bidden, vult Gods liefde ons hart en maakt het dus moeilijk voor de liefde voor geld om ons leven te corrumperen.

Deze middernacht gebedspunten voor financiële doorbraak zullen financiële deuren voor je openen, terwijl je het in geloof bidt, het maximaliseren van de middernachturen, zul je de kracht van God zien opkomen om je te begunstigen in je arbeid. God zal ervoor zorgen dat alles wat legale zaken die je doet bloeien, zelfs willekeurige omstandigheden zullen je begunstigen. De Heer zal u met zijn rechterhand steunen en u het hoofd in uw branche maken. Terwijl je dit gebedspunten bidt, zal de Heer je nieuwe ideeën geven die je een wereldwijd figuur zullen maken en je dus gebruiken om de wereld een betere plek te maken. Ik geloof vandaag dat dit gebed zal leiden tot uw financiële doorbraak in Jezus naam.

30 middernacht gebedspunten voor financiële doorbraak

1. Ik beveel alle demonische hindernissen voor mijn financiële doorbraak om volledig verlamd te zijn, in de naam van Jezus.

2. Laat elke demonische spaarrekening die mijn financiën bewaart vernietigd worden en ik beveel al mijn financiën nu vrij te geven !!!, in de naam van Jezus.
3. Ik bind elke sterke man die tussen mij en mijn financiële doorbraak staat, in Jezus 'naam.

4. Ik bezit al mijn bezittingen uit de hand van de vijand, in de naam van Jezus.

5. Ik breek mezelf los van elke vloek van financiële slavernij en armoede, in de naam van Jezus.

6. Ik bevrijd mezelf van elk bewust en onbewust verbond met de geest van armoede, in de naam van Jezus.

7. Laat God opstaan ​​en laat elke vijand van mijn financiële doorbraak worden verspreid. in de naam van Jezus.

8. O Heer, herstel al mijn verspilde jaren en inspanningen en bekeer ze tot mijn financiële doorbraak, in de naam van Jezus.

9. Laat de geest van financiële gunst overal op mij rusten in de naam van Jezus.

10. Vader, ik vraag U, in de naam van Jezus, dienende geesten te sturen om mij te verbinden met mijn financiële lothulp in de naam van Jezus.

11. Laat mannen mij overal waar ik ga financieel zegenen, in de naam van Jezus.

12. Ik verlos mijn financiën uit de klauwen van financiële honger, in de naam van Jezus.

13. Ik verlies engelen, in de machtige naam van Jezus, om gunst voor mijn financiën te creëren.

14. Laat alle financiële hindernissen die op mijn weg staan, worden verwijderd, in de naam van Jezus.

15. Ik verwijder mijn naam en die van mijn gezin uit het boek van financieel faillissement, in de naam van Jezus.

16. Heilige Geest, wees mijn senior partner in mijn financiën.

17. Al het goede dat momenteel aan mijn financiële doorbraak ontsnapt, begint er nu naartoe te stromen !!! in de machtige naam van Jezus.

18. Ik wijs elke geest van financiële vernedering en schaamte af, in de naam van Jezus.

19. Vader, blokkeer elke lekkage naar mijn financiën, in de machtige naam van Jezus.

20. Laat mijn financiën te heet worden om te verwerken voor dieven en demonische klanten, in de naam van Jezus.

21. Laat spirituele magnetische kracht die rijkdom aantrekt en houdt, in mijn financiën worden gestort, in de naam van Jezus.

22. Ik bevrijd mijn financiën van de invloeden, beheersing en dominantie van huishoudelijke goddeloosheid, in de naam van Jezus.

23. Laat alle satanische engelen die zegeningen van mij afleiden volledig verlamd zijn, in de naam van Jezus.

24. Laat het kwaadaardige effect van elk vreemd geld dat ik heb ontvangen of aangeraakt worden geneutraliseerd, in de naam van Jezus.

25. O Heer, leer mij het goddelijke geheim van voorspoed.

26. Laat de vreugde van de vijand over mijn financiële leven worden omgezet in verdriet, in de naam van Jezus.

27. Laat al mijn zegeningen die lokaal of internationaal gevangen worden gehouden, aan mij worden vrijgegeven, in de naam van Jezus.

28. Ik bindt elke welvaartskracht, in de naam van Jezus.

29. Laat mijn financiën te heet zijn voor enige kwade macht om op te zitten, in de naam van Jezus.

30. Vader, ik dank u dat u mij een rijke man / vrouw in Jezus naam hebt gemaakt.

advertenties

35 COMMENTS

 1. DankUwel voor uw geweldige zegenbede!
  U bent een voorbidder!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en in de hemel.
  U kunt gevangenen ketenen los bieden en bevrijden.
  U leert mij de grootheid van God te zien en erkennen.
  Om tot volledige erkentenis der waarheid te komen.

  Veel liefs Margret😍❤️

 2. Deze gebeden die ik nu heb gezegd, moeten deuren van financiële gunst voor mij openen en ook deze gebeden zullen me ertoe brengen van Glorie naar Glorie te gaan in Jezus naam Amen

 3. Wauw ! Dit is zo krachtig en ik ben gezegend en begunstigd met deze gebeden. Alles werkt vanaf nu voor mijn best in Jezus naam, Amen. Heel erg bedankt voor de gebeden.

 4. Wauw! Ik ben zo gezegend en begunstigd met deze gebeden. Alles werkt voor mijn favoriet in Jezus naam, Amen. Bedankt man van God.

 5. Lieve God, hoor mijn roep terwijl ik vrijmoedig voor uw troon kom, omdat ik weet dat u de almachtige God bent die uw eniggeboren zoon heeft gestuurd om voor mijn zonden te sterven, en ik zal u voor altijd bedanken en uw naam eren omdat u de Heer der heerscharen bent. Ik kniel voor je neer zodat je mijn roep hoort ...
  Amen

 6. Lieve God, ik kom net zo zondig naar je toe als ik ben. Smeken om uw genade en genade. Smeken om uw tussenkomst in mijn financiën..Ik ben schulden beu, ben moe van armoede, ik moet mijn financiële rijkdom herstellen en elk verbond vernietigen dat mij van financiële voorspoed heeft uitgesloten..het is tijd voor mij om boven mijn vijanden uit te stijgen en al mijn financiële rijkdom terug te vorderen..Ik Jezus 'naam Ik ontvang mijn rijkdom duizendvoudig terug ... door het heilige vuur ..... Amen.. want het is gedaan

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier