50 gebedspunten tegen verwijt en schaamte

1
9573

Psalm 34: 5:
5 Ze keken naar hem en werden verlicht: en hun gezichten schaamden zich niet.

Verwijten en schamen is niet het deel van enig kind van God. Deze 50 gebedspunten tegen verwijten en schaamte zijn om je in staat te stellen elke demonische geest van schaamte in je leven te weerstaan. De duivel wil dat we ons schamen, hij wil dat we verwijten, schaamte en allerlei tegenslagen krijgen. Maar we moeten hem standvastig weerstaan ​​en dat doen we bij het wisselen van gebeden.

Dit gebed wijst op verwijten en schaamte zal je in staat stellen de vijand te plaatsen waar hij thuishoort, het zal je in staat stellen de duivel standvastig te weerstaan ​​en hem permanent uit je leven te zien vluchten in Jezus naam. Elke schande in je leven vandaag zal worden omgezet in dubbele eer. Terwijl je deze gebedspunten bidt, komt elke smaad in je leven 7 keer terug naar de afzender in Jezus naam. Bid deze gebeden met geloof vanmorgen en verwacht je onmiddellijke getuigenissen.

50 gebedspunten tegen verwijt en schaamte

1). Allen die me bespotten in het huis van mijn vader en het huis van mijn moeder, zullen onder mijn voeten worden onderworpen in Jezus naam.

2). Oh Heer, laten allen die mij vandaag verwijten hebben gemaakt terugkomen om mij te dienen, net zoals de broers van Jozef hem dienden in Jezus naam.

3). Oh Heer, rol alle fysieke en geestelijke verwijten in mijn leven vandaag weg in Jezus naam.

4). Oh Heer! De god van het wonder !!! Verlos mij door uw machtige kracht van dit verwijt (noem maar op) in Jezus naam.

5). Vader, ik verklaar dat voor elke schaamte en smaad die ik heb geleden, ik dubbele eer zal krijgen in Jezus naam.

6). Oh Heer! Zet elke slechte raadgever in mijn leven beschaamd in de naam van Jezus.

7). Oh Heer, verwijder alle generatievloek van verwijten en schaamte uit mijn leven in Jezus naam.

8). Oh Heer, sta niemand toe mij te verwijten of te misbruiken in Jezus naam.

9). Elke geest van minderwaardigheidscomplex in mijn leven, verlies je grip in Jezus naam.

10). Oh Heer, keer al het misbruik, de smaad en de vervolging van degenen die eens dicht bij mij staan, naar mijn getuigenis allemaal tot uw glorie in Jezus naam.

11). Oh Heer, want alle activiteiten van de goddelozen in mijn leven stoppen permanent in Jezus naam.

12). Oh Heer, laat eeuwige spot het deel zijn van al diegenen die mijn leven bespotten in Jezus naam.

13). Ik verklaar dat in Jezus naam aan alle schande van mijn leven een einde is gemaakt in Jezus naam.

14). Oh Heer, laat alle pijlen van verwijt die tegen mij zijn gericht worden teruggeschoten naar de afzender in Jezus naam.

15). Oh Heer, geef me totale overwinning van degenen die mij vervolgen in mijn werk, in het huis waar ik woon, in mijn buurt en familie in Jezus naam.
16). Oh Heer, vergeet mij niet. Open vandaag het herinneringsboek van vreugde en herinner me voorgoed in Jezus naam.

17). Oh Heer, vervang deze droefheid en geest van zwaarte door de olie van Vreugde en de geest van het lachen in Jezus naam.

18). Oh Heer, laat mijn vijanden mij niet bespotten. Zegen mij voor hun ogen om aan hen te bewijzen dat u God bent en er is niemand anders in Jezus naam.
19). Oh Heer, breng degenen tot zwijgen die mij belachelijk maken en hun werken permanent in mijn leven beëindigen in Jezus naam.

20). Oh Heer, alle dingen die mensen in mijn leven zien en bespotten, zullen worden omgedraaid om mijn getuigenissen in Jezus naam te zijn.

21). Oh Heer, trek me uit het web van achterlijkheid en spot in Jezus naam

22). Alle dingen van spot in mijn leven worden verteerd door het vuur van de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus.

23). Alle laster en spoters van mijn leven zullen voor eeuwig beschaamd worden in Jezus naam.

24). Elke tegengestelde mond tegen mijn leven zal vandaag worden geoordeeld en daar zullen slechte woorden 7 keer naar hen terugkeren in Jezus naam.

25). Ik spreek uit dat al diegenen die hun mond gebruiken om mij naar beneden te slepen, permanent tot zwijgen zullen worden gebracht in Jezus naam.

26). Ik breng alle schaamte, verwijten, mishandeling en haat die ik heb geleden terug naar de afzender in Jezus naam.

27). Ik verklaar dat ik je vanaf vandaag niet meer met tranen in Jezus naam zal aanbidden.

28). Ik besluit vandaag dat mijn getuigenis het gesprek van de stad in Jezus naam zal zijn.

29). Lof zal het huilen in mijn leven vervangen en wat God over mij zei zal vervangen wat mensen in mij in Jezus naam zien.

30). Oh Heer, beschaamd iedereen die mij haat in Jezus naam.

31). Ik profeteer tot mijn bestemming dat ik boven en zonder verwijten en schaamte zal worden opgetild in Jezus naam.

32). Alle tongen die vernietiging tegen mijn leven gebruiken, worden hierbij beoordeeld door de machtige hand van God, al hun vernietiging zal terugkeren naar hun hoofden in Jezus naam

33). Ik profeteer dat degenen die dicht bij me staan ​​en me toch verwijten voor altijd in het openbaar zullen worden onthuld en vernederd in Jezus naam.

34). Oh Heer, mijn vijanden zijn uw vijanden. Verspreid daarom allen die mij haten in Jezus naam.

35). Oh Heer, betaal het verwijt van mijn vijanden in zevenvoud terug totdat ze zich bekeren in Jezus naam.

36). Oh Heer !!! Toon mij een teken ten goede, opdat zij die mij haten het mogen zien en zich schamen in Jezus naam.

37). Oh Heer, keer elke smaad in mijn leven in mijn voordeel in Jezus naam.

38). Oh Heer, elke kwade bende van spot en smaad in mijn leven zal averechts werken op hun hoofden in Jezus naam.

39). Ik profeteer vandaag dat degenen die op dit moment hun hoofd naar mij schudden, zeer spoedig terug zullen komen om met mij in Jezus naam te vieren.

40). Oh Heer, ik verklaar dat allen die mij bespotten mij naar de top zullen zien stijgen in Jezus naam.

41). Oh Heer! Verwijder mij smaad en verachting, want ik heb uw getuigenissen in Jezus naam bewaard.

42). Elk verwijt in mijn leven als gevolg van zonde wordt verwijderd omdat ik vergeving ontvang van de troon van genade in Jezus naam.

43). Ik wierp geestelijke spotters vandaag uit mijn leven in Jezus naam.

44). Ik weiger bang te zijn voor verwijtende mannen en vrouwen. Daarom profeteer ik dat uw smaad, haat en spot op hun hoofden in Jezus naam zullen werken.

45). Ik profeteer tot de levens van hen die mij verwijten dat zij op het zwaard van de Heer in Jezus naam zullen vallen.

46). Volgens uw woord zal ik de beschimpingen niet meer horen en mij in Jezus naam verwijten maken.

47). Oh Heer, kijk vandaag naar mij en neem mijn smaad weg onder de mensen in Jezus naam.

48). Ik verklaar dat ik in Jezus naam boven verwijt ben. Voortaan zullen mensen concurreren om mij te respecteren in Jezus naam.

49). Ik verklaar vandaag dat mensen overal vandaan zullen komen om mijn ommekeergetuigenissen in Jezus naam te vieren

50). Vader, ik dank u voor het beantwoorden van mijn gebeden vandaag in Jezus naam.

advertenties

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier