Dagelijks bijbelleesplan KJV 15 oktober 2018

0
11041

Ons dagelijks bijbelleesplan voor vandaag komt uit het boek van psalm 135: 1-21. Het is een psalm van lof en dankzegging. Als gelovigen moeten we leren God te prijzen voor wie hij is in ons leven. Dingen zijn misschien niet perfect voor jou, maar je moet leren God te waarderen voor de gave van het leven. Een levende hond is beter dan een dode leeuw.

Wanneer we God loven, wordt Zijn aanwezigheid in ons midden gezien, wanneer we God loven, verbinden we Hem om machtige werken in ons leven te doen, sluiten we ons aan om God vandaag met deze Bijbellezen te prijzen en gezegend te worden.

Dagelijks bijbelleesplan KJV


Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

Psalm 135: 1-21

1 Looft den Heere. Looft de naam van de Heer; loof hem, gij dienaren des Heren. 2 Gij die in het huis van de Heer staat, aan de voorhoven van het huis van onze God, 3 Loof de Heer; want de Heer is goed: zing lof over zijn naam; want het is aangenaam. 4 Want de Heer heeft Jakob voor zichzelf gekozen, en Israël voor zijn bijzondere schat. 5 Want ik weet dat de Heer groot is en dat onze Heer boven alle goden staat. 6 Wat de Heer behaagde, dat deed hij in de hemel en op aarde, in de zeeën en alle diepe plaatsen. 7 Hij doet de dampen opstijgen van de einden der aarde; hij maakt bliksemen voor de regen; hij brengt de wind uit zijn schatkist. 8 Die de eerstgeborene van Egypte sloeg, zowel van mens als dier. 9 Die tokens en wonderen in het midden van u zond, o Egypte, over Farao en over al zijn knechten. 10 Die grote naties sloeg en machtige koningen doodde; 11 Sihon, koning van de Amorieten, en Og, koning van Basan, en alle koninkrijken van Kanaän: 12 En gaven hun land als erfenis, als erfenis aan zijn volk Israël. 13 Uw naam, o Heer, volhardt in eeuwigheid; en uw gedachtenis, o Heer, door alle generaties heen. 14 Want de Heere zal zijn volk oordelen, en hij zal zich bekeren over zijn dienstknechten. 15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. 16 Zij hebben monden, maar zij spreken niet; ogen hebben zij, maar zij zien niet; 17 Zij hebben oren, maar zij horen niet; ook is er geen adem in hun mond. 18 Zij die hen maken, zijn gelijk aan hen: zo is een ieder die op hen vertrouwt. 19 Zegen de Heer, o huis van Israël: zegen de Heer, o huis van Aäron: 20 Zegen de Heer, o huis van Levi: gij die de Heer vreest, zegen de Heer. 21 Gezegend zij de Heer uit Sion, die te Jeruzalem woont. Looft den Heere.

Dagelijkse gebeden

Vader, ik prijs je vandaag, voor wie je bent, niet alleen voor wat je hebt gedaan, bedankt voor het geschenk van het leven, bedankt voor je liefdevolle vriendelijkheid en tedere barmhartigheden, bedankt dat je er altijd voor me bent, ik geef je alle glorie, eer en lof in Jezus naam.

Dagelijkse bekentenissen

Ik verklaar dat ik vandaag aan alle kanten begunstigd ben in Jezus naam
Alles werkt deze dag in mijn voordeel in Jezus naam
Ik verklaar dat overal waar ik ga, ik gunst zal vragen aan mannen en vrouwen in Jezus naam
Goede dingen zullen vandaag op mijn weg komen in Jezus naam.
Vader bedankt dat je me een nieuwe naam hebt gegeven in Jezus naam.

 

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.