Dagelijkse Bijbellezing kjv 14 oktober 2018

0
2278

Onze dagelijkse bijbellezing vandaag is uit het boek Psalm 133: 1-3 en Psalm 134: 1-3.

Psalm 133 spreekt over de zegeningen van saamhorigheid, wanneer we als gelovigen in eenheid van doel wonen, kunnen we grote macht van de heer afdwingen.

Psalm 134 spreekt over lof, wij als zonen van God die in Zijn aanwezigheid staan, moeten we een lofleven leiden. Loof de Heer vandaag, prijs hem in zijn heiligdom en geniet van zijn goedheid.

Dagelijkse bijbellezing kjv

Psalm 133: 1-3

1 Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid samen te wonen! 2 Het is als de kostbare zalf op het hoofd, die op de baard liep, zelfs de baard van Aaron: die afdaalde naar de rokken van zijn kleding; 3 Als de dauw van Hermon en als de dauw die op de bergen van Sion neerdaalde: want daar beval de Heer de zegen, zelfs het leven voor altijd.

Psalm 134: 1-3

1 Zie, zegene de Heer, alle dienstknechten van de Heer, die 's nachts in het huis van de Heer staan. 2 Steek uw handen op in het heiligdom en zegen de Heer. 3 De Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, zegene u uit Sion.

Gebeden

Vader, bedankt voor je woord vandaag. De ingang van je woord geeft begrip, dank je dat je me vandaag het belang van eenheid en lof hebt getoond. Ik verklaar dat deze woorden vruchten zullen afwerpen in mijn leven in Jezus naam Amen.

Dagelijkse bekentenissen

Ik verklaar dat ik vandaag in de geest van liefde in Jezus naam wandel

Door de kracht van de Heilige Geest stroomt de liefde van God door mij naar anderen in Jezus naam

Ik ben een nieuwe schepping, daarom draag ik de aanwezigheid van God overal waar ik ga

Ik ben gezegend in Christus Jezus en ik wandel in het bewustzijn van mijn zegen

Vandaag zal voor mij vervuld worden van gunst in Jezus naam.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier