Top 20 bijbelverzen over vrede en comfort.

1
27819

De bijbel is gevuld met prachtige verzen die vrede en troost voor je ziel zullen brengen. Ik heb top 20 samengesteld Bijbelverzen over rust en comfort voor je dagelijkse bijbelstudie en meditatie. Het doel van deze bijbelverzen is u te begeleiden bij uw levensuitdagingen.
Het woord van God brengt vrede te midden van storm. Laat u daarom, als u door de stormen van het leven gaat, uw gids zijn. Je zult overwinnen in Jezus naam.

Top 20 bijbelverzen over vrede en comfort

1). Psalm 29:11:
11 De Heer zal zijn volk kracht geven; de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

2). Psalm 34: 14:
14 Vertrek van het kwade en doe het goede; zoek vrede en streef ernaar.

3). Psalm 37: 37:
37 Merk de volmaakte man aan en zie de oprechte: want het einde van die man is vrede.

4). Psalm 46: 10:
10 Wees stil en weet dat ik God ben: ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op aarde.

5). Psalm 85: 8:
8 Ik zal horen wat God, de Heer, zal spreken: want hij zal vrede spreken tot zijn volk en tot zijn heiligen; maar laat hen zich niet opnieuw tot dwaasheid wenden.

6). Psalm 119: 165:
165 Grote vrede zij die uw wet liefhebben; en niets zal hen beledigen.

7). Spreuken 12:20:
20 Bedrog is in het hart van hen die zich het kwaad voorstellen: maar voor de raadgevers van vrede is vreugde.

8). Spreuken 16:7:
7 Wanneer de wegen van een mens de Heer behagen, maakt hij zelfs zijn vijanden in vrede met hem.

9). Jesaja 9: 6:
6 Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en de regering zal op zijn schouder zijn; en zijn naam zal Wonderbaar worden genoemd, Raadgever, de machtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst.

10). Jesaja 26: 3:
3 Gij zult hem in volmaakte vrede bewaren, wiens geest op u is gebleven: omdat hij op u vertrouwt.

11). Johannes 14:27:
27 Vrede, ik vertrek met u, mijn vrede, Ik geef u, niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontsteld worden, en laat het niet bang zijn.

12). Johannes 16:33
33 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij vrede in mij zult hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar wees moedig; Ik heb de wereld overwonnen.

13). Romeinen 5: 1-2:
1 Daarom, gerechtvaardigd door geloof, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus: 2 Door wie wij ook door geloof toegang hebben tot deze genade waarin wij staan ​​en ons verheugen in de hoop op de glorie van God.

14). Romeinen 8: 6:
6 Want vleselijk denken is de dood; maar geestelijk ingesteld zijn is leven en vrede. 7 Omdat het menselijke denken vijandschap tegen God is: want het is niet onderworpen aan de wet van God en kan dat ook niet zijn.

15). Romeinen 12: 18:
18 Als het mogelijk is, zoveel als in u ligt, leef vreedzaam met alle mensen.

16). Romeinen 15: 13:
13 Nu vervult de God van hoop u met alle vreugde en vrede in het geloven, opdat u overvloedig zult zijn in hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

17). Romeinen 16: 20:
20 En de God van vrede zal Satan binnenkort onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

18). 1 Korinthiërs 14:33:
33 Want God is niet de schrijver van verwarring, maar van vrede, zoals in alle kerken van de heiligen.

19). 2 Korinthiërs 13:11:
11 Eindelijk, broeders, vaarwel. Wees volmaakt, wees goed, wees eensgezind, leef in vrede; en de God van liefde en vrede zal met u zijn.

20). Galaten 5:22:23:
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, 23 Zachtmoedigheid, zelfbeheersing: er is geen wet tegen.

 

 


1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.