30 gebedspunten voor hulp van bovenaf

6
24126

Psalm 121: 1-8

1 Ik zal mijn ogen opheffen naar de heuvels, vanwaar mijn hulp komt. 2 Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. 3 Hij zal uw voet niet laten bewegen; hij die u bewaart, zal niet sluimeren. 4 Zie, wie Israël bewaart, zal niet sluimeren noch slapen. 5 De Heer is uw bewaarder: de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u niet overdag slaan, noch de maan 's nachts. 7 De Heer zal u behoeden voor alle kwaad: hij zal uw ziel bewaren. 8 De Heer zal uw uitgaan en uw komen bewaren van nu af aan, en zelfs voor altijd.

Goddelijke hulp is echt en het is het erfgoed van elke gelovige in Christus. We hebben 30 gebedspunten voor hulp van bovenaf samengesteld, zodat je een beroep kunt doen op de God die helpt. Bevindt u zich in een wanhopige situatie? Denkt u dat deze zaak niet kan worden opgelost? Mijn beste vriend, er is niets dat onmogelijk is bij God. We moeten leren hem aan te spreken in tijden van nood. Wanneer we Hem in geloof aanroepen, zullen we Zijn machtige hand in ons midden zien.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

30 gebedspunten voor hulp van bovenaf

1). Met de hulp van God claim ik al mijn geestelijke zegeningen in Christus Jezus in Jezus naam.

2). Oh God van Abraham, Isaac en Jacob, help me als ik het doel van mijn leven in Jezus naam nastreef.

3). Oh Heer! Door mijn heilige geest die in mij is, stuur me hulp over deze situaties (noem ze) in mijn leven in Jezus naam.

4). Oh Heer, laat de persoon die mij zal helpen mij vandaag in Jezus naam te lokaliseren.

5). Oh Heer, u bent mijn altijd aanwezige hulp in tijden van nood, ontmoet mij heer op het punt van mijn behoeften in Jezus naam.

6). Vader, help mij van hen die te sterk voor mij zijn in Jezus naam.

7). Oh Heer, wees mijn huidige hulp en vecht vandaag in mijn naam tegen Jezus.

8). Oh Heer, help mij en verlos mij van de arm van de machtigen van deze wereld in Jezus naam.

9). Oh Heer, stel iedereen teleur die over mij zegt dat er geen hulp voor mij is in Jezus naam.

10). Oh Heer, stuur mij hulp vanuit het heiligdom en versterk mij uit Sion in Jezus naam.

11). Oh Heer, ik heb hier niemand op aarde die me zal helpen. Help me voor problemen nabij is. Verlos mij zodat mijn vijanden mij niet zullen doen wenen in Jezus naam.

12). Oh Heer, wacht niet met het helpen van mij, zend mij snel en zwijg hen die mij bespotten in Jezus naam.

13). Oh Heer! Verberg je gezicht niet voor mij tijdens deze moeilijke periode. Wees barmhartig voor mij, mijn God, sta op en verdedig mij in Jezus naam.

14). Oh Heer, toon mij uw liefhebbende goedheid, help voor mij in deze periode van mijn leven in Jezus naam.

15). Oh Heer, een uitgestelde hoop maakt het hart ziek, Heer, zend mij hulp voordat het te laat is voor mij in Jezus naam.

16). Oh Heer! Grijp schild en schild en kom op voor mijn hulp in Jezus naam.

17). Oh Heer, help mij en gebruik mij om anderen te helpen in Jezus naam.

18). Oh Heer, vecht tegen degenen die vandaag vechten tegen mijn lothulp in Jezus naam.

19). Oh Heer, help me, vanwege de glorie van uw naam, over deze kwestie (noem het) in Jezus naam.

20). Oh Heer, vanaf vandaag verklaar ik dat ik nooit hulp zal missen in Jezus naam.

21). Oh Heer, vanaf vandaag verklaar ik dat uw genade over mij alle kwade oordelen in Jezus naam zal overbodig maken.

22). Oh Heer, uw naam is een sterke toren en de rechtvaardigen vinden hulp in hen, ik verklaar dat ik vanaf vandaag nooit hulp zal missen in Jezus naam.

23). Oh Heer, help me om sterk te blijven temidden van deze beproevingen en verleidingen in Jezus naam.

24). Oh heer, ik heb vandaag mijn ogen op u gericht om hulp, ik weet dat ik nooit zal worden beschaamd in Jezus naam.

25). Omdat ik hulp van bovenaf heb ontvangen, zullen degenen die mij veroordelen ontzag hebben en zien hoe mijn God mijn leven in Jezus naam zal versieren.

26). Oh Heer, het is duidelijk dat er niemand is om te helpen. Daarom strek ik mijn handen naar je uit voor hulp (noem het gebied waar je hulp nodig hebt) van boven in Jezus naam.

27). Oh Heer, terwijl u engel Michael stuurde om Daniel te helpen in tijden van nood, stuur uw engelen om mij te sturen in Jezus naam.

28). Oh Heer, ik heb gemoedsrust, omdat u mijn helper bent in Jezus naam.

29). Vader, ik verklaar dat de mens niet zal opscheppen als de bron van hulp in mijn leven, u bent mijn enige helper in Jezus naam.

30). Oh Heer, help me een goddelijk leven te leiden zoals ik u dien.

Bedankt Jezus.

 

10 bijbelverzen over hulp van God

Hier zijn 10 bijbelverzen over hulp van God. Deze bijbelverzen zullen je helpen in je gebeden. Lees ze, bestudeer ze en mediteer erop voor maximale resultaten.

1). Psalm 46: 1:
1 God is onze toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in moeilijkheden.

2). Psalm 68: 6
6 God vestigt de eenzame in gezinnen: hij brengt degenen voort die met ketenen zijn gebonden; maar de opstandigen wonen in een droog land.

3). Spreuken 3: 5-6:
5 Vertrouw op de Heer met heel uw hart; en steun niet op uw eigen begrip. 6 Ken Hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in uw eigen ogen: vrees de Heer en ga weg van het kwaad.

4). Mattheüs 7: 7
7 Vraag, en u zal gegeven worden; zoek en gij zult vinden; klopt en u zal worden opengedaan:

5). Hebreeën 4: 15-16:
15 Want wij hebben geen hogepriester die niet kan worden aangeraakt met het gevoel van onze zwakheden; maar werd op alle punten verzocht zoals wij, maar zonder zonde. 16 Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van genade komen, zodat we genade kunnen verkrijgen en genade kunnen vinden om te helpen in tijden van nood.

6). Hebreeën 13: 5-6
5 Laat uw gesprek zonder hebzucht zijn; en wees tevreden met de dingen die u hebt; want hij heeft gezegd: Ik zal u nooit verlaten noch u verlaten. 6 Zodat we vrijmoedig kunnen zeggen: De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat de mens mij zal aandoen.

7). Deuteronomium 33:26.
26 Er is niemand gelijk aan de God van Jesurun, die in de hemel opstaat in uw hulp en in zijne hemelse hemel.

8). 1 Kronieken 4:10
10 En Jabez riep de God van Israël aan en zei: O, dat u mij inderdaad zou zegenen en mijn kust zou vergroten, en dat uw hand met mij zou zijn, en dat u mij voor het kwade zou behoeden, opdat het mij niet treurt! En God schonk hem datgene waar hij om vroeg.

9). 2 Kronieken 14:11
11 En Asa riep tot de Heer, zijn God, en zei: Heer, het is niets met u om te helpen, zij het met velen, of met hen die geen macht hebben: help ons, o Heer, onze God; want wij rusten op u, en in uw naam gaan wij tegen deze menigte in. O Heer, gij zijt onze God; laat de mens niet tegen u zegevieren.

10). Psalm 10: 14
14 Gij hebt het gezien; want gij ziet kwaad en wrok, om het met uw hand te vergelden; de arme verplicht zich tot u; gij zijt de helper van de vaderloze.

 

 


6 COMMENTS

 1. Bedankt voor deze krachtige gebedspunten. Mijn verloofde en ik gaan in minder dan twee maanden trouwen. Ik moet mijn woonplaats voor 25/19 november verlaten. Er is een huis waar we in God geloven, het adres is 3185 Leisure Crescent. Spreek alstublieft met ons af in gebed, want we moeten de huiseigenaren zien op zaterdag 2/19 november en we hebben niet alle financiële middelen om te presenteren. We hebben Gods bovennatuurlijke kracht nodig om namens ons tussenbeide te komen in Jezus naam.

 2. God zegene u man van God.

  ik heb een uitdaging met SA Binnenlandse Zaken, ik werd op 17 januari 2020 voor een jaar tot 17 januari 2021 verbannen, omdat ik voor 3 dagen te lang was gebleven.
  ik ben niet opzettelijk te lang gebleven, ervan uitgaande dat ik op de hoogte was van het verbod toen ik mijn ticket boekte, mijn datum zou hebben verminderd.
  hebben ze een mail gestuurd, smekend, mijn verloofde woont daar, en zijn papieren zijn niet compleet.
  dus de betere optie ben ik op bezoek.
  met dit verbod is het niet meer mogelijk.
  maar door Gods genade is alles mogelijk.
  ik wil dat je me vergezelt in gebed, dat ze mijn mail beantwoorden met een positieve reactie. Amen

  dank je

  • Aan God zij de heerlijkheid voor altijd. Amen. Bid met me mee voor een goedbetaalde baan. Ik wil dat de almachtige God me een 7-cijferige baan geeft in of buiten Nigeria. Ik heb vijf jaar na mijn afstuderen te maken gehad met schaamte en verwijten en zelfs ik kan me niet eens een maaltijd veroorloven vanwege frustratie op het werk. Soms kan het weinige geld dat ik heb mij noch iemand anders dragen. Door mijn hachelijke situatie ben ik geen toegewijde koninkrijkspilaar geworden.
   God heeft het gedaan voordat ik geloof dat Hij het voor mij kan doen.
   Ik kan dit niet meer verdragen, o God almachtig, antwoord mij.

 3. Bedankt voor dit krachtige gebed, moge God je blijven versterken..Ik heb een aanbod gekregen om in Canada te werken en studeren, maar ik heb niet eens een internationaal paspoort, ik heb niet eens geld om het internationale paspoort te krijgen. men is bereid om het geld te geven vanwege de economische status van dit land. alsjeblieft, ik wil dat je samen met mij bidt om dit te bereiken, want alleen God kan helpen in deze situatie ...

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.