28 Gebedspunten van vergeving van zonden

1
54367

Romeinen 5: 8: 8

Maar God beveelt zijn liefde aan ons aan, doordat Christus, terwijl wij nog zondaars waren, voor ons stierf.

God verlangt niet dat een van zijn kinderen omkomt, en zonde is inderdaad een vernietiger van het lot, de reden waarom ik deze 28 gebedspunten van vergeving van zonden is om zondaars te helpen hun weg terug naar God te vinden. Het is ook om hen te helpen bidden, weg uit elke verslavende zonde die hen kwelt en hen probeert te verhinderen de levende God te dienen.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Onze hemelse Vader is een God van genade, Hij is een God die ons altijd al onze overtredingen en zonden wil vergeven. Om deze reden stuurde hij zijn Zoon Jezus Christus om te komen en de ultieme prijs te betalen voor onze redding. Jezus werd zonde, zodat we de gerechtigheid van God in Christus Jezus kunnen worden. 5 Korinthiërs 21:XNUMX.


Wie is gekwalificeerd om deze gebeden te bidden?

Elke zondaar is gekwalificeerd om dit gebed te bidden. Ook is elke gelovige die met zonde worstelt, gekwalificeerd om dit gebed te bidden. Het is belangrijk dat je weet dat als christelijke God niet boos op je is vanwege je zonden, hij nooit zal stoppen van je te houden, maar hij is niet blij om te zien wat zonde fysiek, spiritueel en emotioneel je lichaam aandoet. God haat zonde, maar Hij houdt van de zondaar. Ik moedig je aan om deze gebeden met begrip te bidden, zodat je vrij kunt zijn van zonde en zondebewustzijn.

28 Gebedspunten van vergeving van zonden

1) .Oh Heer, vergeef mij vandaag en bevrijd mijn hart van alle angsten en twijfel vanwege mijn ongerechtigheden in Jezus naam.

2). Oh Heer! help me om de kracht van de zonde in mijn leven te berispen voordat het me openlijk blootgeeft in Jezus naam.

3). Oh Heer, vergeef me hoe dan ook dat ik uw gebod heb overtreden dat in mijn leven in mijn naam tot nederlaag leidt.

4). Oh Heer! Laat uw genade prevaleren boven uw oordeel in mijn leven in Jezus naam.

5). Oh Heer, in nederigheid keer ik me vandaag af van mijn slechte wegen, vergeef me en genees mijn land in Jezus naam.

6). Oh Heer! Toon me je onvoorwaardelijke genade, laat de zonde me niet meeslepen in zelfvernietiging in Jezus naam.

7). Oh Heer, vergeef me voor alle slechte daden die door mijn handen in Jezus naam zijn verricht.

8). Oh Heer, heb medelijden met mij voor mijn zonden, laat de gevolgen van mijn vroegere zonden mij niet overweldigen in Jezus naam.

9). Oh Heer, verteer door het bloed van uw Zoon Jezus Christus alle zonden in mijn leven die in strijd zijn met de wetten van God in Jezus naam.

10). Oh Heer, ik verwerp alle kwade gedachten en verlangens die vandaag in mij leven, ik reinig mijn hart met het bloed van Jezus en het woord van God in Jezus naam.

11). Oh Heer, laat elke verslaving aan de zonden van mijn jeugd die me vandaag nog steeds kwelt vandaag eindigen, geef me een nieuwe pagina zodat mijn verleden me niet blijft achtervolgen in Jezus
Naam.

12). Oh Heer, die vol is van genade en genade, vergeef al mijn zonden zodat ik uw gezicht vandaag in Jezus naam zal zien.

13). Oh Heer, laat uw genade vandaag en voor altijd mijn zonden bedekken in Jezus naam.

14) .Veer, ik kom elke kwade geest van bedrog tegen die ongerechtigheid in mijn leven brengt, laat ze vandaag vernietigd worden in Jezus naam

15). Oh Heer, red mij van elke ongerechtigheid in mijn leven die mij doet opstaan ​​en vallen in Jezus naam.

16). Oh Heer, elk werk van ongerechtigheid in mijn leven dat me terug zal brengen naar de wereld vernietig ik ze in de naam van Jezus.

17). Oh Heer, laat me vandaag uw grondige reiniging door uw bloed van al mijn zonden ontvangen, zodat ik zal overwinnen in mijn gebeden in Jezus naam.

18). Oh Heer, verlos mij van de geest van liegen in Jezus naam.

19). Oh Heer, verlos mij van de zonde van ontucht in Jezus naam.

20). Oh Heer, verlos mij van de zonde van de lust van de ogen in Jezus naam.

21). Heer, vergeef mijn zonden vandaag zodat ik voor alle goddeloosheid in Jezus naam zal worden bewaard.

22). Oh Heer, wis alle tekenen van ongerechtigheid weg van mijn leven in Je ??? sus naam

23). Oh Heer, laat het lot van zondaars niet mijn deel zijn in Jezus naam.

24). Oh Heer, omdat ik nu een nieuwe schepping ben, veroordeel mij niet naar al mijn zonden vandaag in Jezus naam.

25). Oh Heer, omdat u de macht hebt om zonden op aarde te vergeven, vergeef mij vandaag en geef mij mijn behoeften in Jezus naam.

26) .O Heere, pleit mijn zaak en laat de mens niet over mij heersen vanwege mijn zonden in mijn leven in Jezus naam.

27). Als een trouwe en rechtvaardige God, vergeef al mijn zonden terwijl ik ze vandaag belijd in Jezus naam.

28). Vader bedankt dat je me al mijn zonden hebt vergeven in Jezus naam.

10 bijbelverzen over vergeving van zonden

Om het gebed om vergeving effectief te bidden, is het belangrijk dat we de geest van God door Zijn woord begrijpen. We dienen een barmhartige vader die ons onvoorwaardelijk vergeeft. Als we de gedachten van God kennen aangaande Zijn liefde jegens ons, versterkt dat ons geloof en vertrouwen in het vragen om zijn vergeving en genade. De bijbel spreekt in Hebreeën 4:16: "Laten we daarom vrijmoedig tot de troon van genade komen, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om te helpen in tijden van nood". Hieronder staan ​​10 bijbelverzen over vergeving van zonden.

1). Handelingen 2:38:
38 Toen zeide Petrus tot hen: Bekeert u, en wordt een iegelijk van u gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

2). 1John1: 9:
9 Als we onze zonden bekennen, is hij getrouw en alleen om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

3). Efeziërs 4: 31-32
31 Laat alle bitterheid, en toorn, en toorn, en geschreeuw en kwaad spreken van u weg, met alle kwaadaardigheid: 32 En wees vriendelijk tegen elkaar, teder, vergevend elkaar, zoals God omwille van Christus heeft jou vergeven.

4). Mathew 6: 14-15:
14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven: 15 Maar indien gij de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader ook uw overtredingen niet vergeven.

5). Mathew 5: 23-24:
23 Daarom, als u uw gave naar het altaar brengt, en daar gedenkt dat uw broeder tegen u behoort te hebben; 24 Laat uw gave daar voor het altaar en ga heen; wees eerst verzoend met je broeder en kom dan je geschenk aanbieden.

6). Jakobus 5:16:
16 Belijd uw fouten voor elkaar en bid voor elkaar, opdat u genezen wordt. Het effectieve vurige gebed van een rechtvaardig man heeft veel baat.

7). Kolossenzen 3: 12-13:
12 Doe daarom, als de uitverkorenen van God, heilig en geliefd, ingewanden van barmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid van geest, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Elkaar verdragen, en elkaar vergeven, indien iemand tegen iemand ruzie maakt: gelijk Christus u vergaf, alzo doet gij ook.

8). Handelingen 3: 18-20:
18 Maar die dingen, die God eerder door de mond van al zijn profeten had laten zien, dat Christus zou lijden, heeft hij zo vervuld. 19 Bekeert u daarom en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, wanneer de tijden van verfrissing uit de tegenwoordigheid van de Heer zullen komen; 20 En hij zal Jezus Christus zenden, die u eerder werd gepredikt:

9). Mattheüs 6:12:

12 En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven.

10). Lucas 23:34:
34 Toen zei Jezus, Vader, vergeef hen; want zij weten niet wat zij doen. En zij scheidden zijn kleding en wierpen loten.

 

 

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.