20 bijbelverzen over zegeningen en voorspoed

2
46236

Bijbelverzen over zegeningen en voorspoed. Gods grootste verlangen is dat we gezegend en voorspoedig worden. 3 john 2. Door Christus heeft hij ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Efeziërs 1: 3. We zijn geroepen om gezegend te worden, maar alleen degenen die de waarheid kennen, zullen worden vrijgelaten.
We hebben 20 bijbelverzen samengesteld over zegeningen en voorspoed, om u uw erfenis in Christus te tonen en om u ook de geest van God over u in zijn woord te tonen. Het woord van God is de geest van God, deze bijbelverzen zullen je helpen Gods wil voor je welvaart te zien terwijl je ze bestudeert.

20 bijbelverzen over zegeningen en voorspoed.

1). Jeremia 17: 7-8:
7 Zalig de man die op de Heer vertrouwt en wiens hoop de Heer is. 8 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan het water, en die haar wortels uitspreidt langs de rivier, en niet zal zien wanneer warmte komt, maar haar blad zal groen zijn; en zullen niet voorzichtig zijn in het jaar van droogte, en zullen niet ophouden vrucht te geven.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

2). Psalm 20: 4:
4 Sta u toe naar uw eigen hart, en vervul al uw raad.


3). Nummers 6: 24-26:
24 De Heer zegene u en bewaart u: 25 De Heere laat zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig: 26 De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.

4). Spreuken 16:3:
3 Vertrouw uw werken aan de Heer toe, en uw gedachten zullen worden bevestigd.

5). Jeremia 29: 11:
11 Want ik ken de gedachten die ik tegen u denk, zegt de Heer, gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een verwacht einde te geven.

6). Filippenzen 4:19:
19 Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus.

7). Exodus 23: 25:
25 En gij zult de Heer, uw God, dienen en hij zal uw brood en uw water zegenen; en ik zal ziekte uit het midden van u wegnemen.
8). Deuteronomium 30:16:
16 Daarin beveel ik u vandaag om de Heer, uw God, lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en zijn geboden en zijn inzettingen en zijn oordelen te onderhouden, opdat gij moogt leven en zich vermenigvuldigen: en de Heer, uw God, zal u zegenen in de land waarheen u het gaat bezitten.

9). Psalm 34: 8:
8 O proef en zie dat de Heer goed is: gezegend is de man die op hem vertrouwt.

10). Psalm 23: 1-2:
1 De Heer is mijn herder; Ik zal niet willen. 2 Hij doet mij liggen in groene weiden: hij leidt mij langs de stille wateren.

11). Psalm 31: 19:
19 Oh hoe groot is uw goedheid, die u hebt opgelegd voor hen die u vrezen; die gij hebt gedaan voor hen die op u vertrouwen voor de mensenkinderen!

12). Spreuken 16:20:
20 Die wijselijk handelt, zal het goede vinden; en die op de Heer vertrouwt, hij is gelukkig.

13). Luke 6: 27-28:
27 Maar ik zeg tot u die hoort: Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, 28 Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u wanhopig gebruiken.

14). 1 Petrus 3: 9:
9 Geen kwaad doen voor kwaad, of leuning voor leuning: maar omgekeerd zegen; wetende dat je daartoe geroepen bent, dat je een zegen moet erven.

15). Filemon 1:25:
25 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

16). Galaten 5: 22-23:
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, 23 Zachtmoedigheid, zelfbeheersing: er is geen wet tegen.

17). Deuteronomium 28:1:
1 En het zal geschieden, als u ijverig naar de stem van de Heer, uw God, luistert, om al zijn geboden die ik u vandaag gebied, te onderhouden en te doen, dat de Heer, uw God, u boven alle volkeren zal verheffen van de aarde:

18). Mattheüs 5:9:
9 Zalig de vredestichters: want zij zullen de kinderen Gods worden genoemd.

19). Filippenzen 4:23:
23 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

20). Lucas 6:45:
45 Een goede man brengt uit de goede schat van zijn hart datgene wat goed is voort; en een boze man brengt voort uit de boze schat van zijn hart dat wat slecht is, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

2 COMMENTS

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.