20 bijbelverzen over de beloften van God

0
6328

De bijbel is gevuld met Gods beloften aan ons zijn kinderen. God is geen man die hij zou moeten liegen, hij heeft het oneindige vermogen om al zijn beloften aan jou te vervullen, dus als je deze bijbelverzen leest over de beloften van God, claim ze dan over je leven, belijd ze en blijf ze mediteren om te zien het gebeurt in je leven.

Dit Bijbelverzen over de beloften van God zal je geloof een boost geven en hoop terugbrengen in je leven. Alles wat God zegt dat hij zal doen, zal hij doen. Bestudeer deze bijbelverzen met geloof en verwacht dat God uw leven zal veranderen in Zijn glorie in Jezus naam.

20 bijbelverzen over de beloften van God

1). Exodus 14: 14:
14 De Heere zal voor u strijden, en gij zult zwijgen.

2). Exodus 20: 12:
12 Eer uw vader en uw moeder: opdat uw dagen lang mogen zijn in het land dat de Heer, uw God, u geeft.

3). Jesaja 40: 29:
29 Hij geeft macht aan de zwakken; en voor hen die geen macht hebben, verhoogt hij kracht.

4). Jesaja 40: 31:
31 Maar zij die op de Heer wachten, zullen hun kracht hernieuwen; zij zullen opstijgen met vleugels als adelaars; zij zullen rennen en niet moede worden; en zij zullen wandelen, en niet mat worden.

5). Jesaja 41: 10:
10 Vrees niet; want ik ben met u; wees niet ontzet; want ik ben uw God: ik zal u sterken; ja, ik zal u helpen; ja, ik zal u steunen met de rechterhand van mijn gerechtigheid.

6). Jesaja 41: 13:
13 Want Ik, de Heer, uw God, zal uw rechterhand vasthouden en tot u zeggen: Vrees niet; Ik zal je helpen.

7) .: Jesaja 43: 2:
2 Wanneer gij door de wateren gaat, zal Ik met u zijn; en door de rivieren zullen zij u niet overstromen; wanneer gij door het vuur wandelt, zult gij niet verbrand worden; ook zal de vlam u niet ontsteken.

8). Jesaja 54: 10:
10 Want de bergen zullen vertrekken, en de heuvels zullen verwijderd worden; maar mijn goedheid zal niet van u wijken, noch zal het verbond van mijn vrede worden verwijderd, zegt de Heer die u ontfermt.

9). Jesaja 54: 17:
17 Geen wapen dat tegen u is gevormd, zal gedijen; en elke tong die tegen u zal opstaan ​​in het oordeel zult gij veroordelen. Dit is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer en hun gerechtigheid is van mij, zegt de Heer.

10). Joshua 21: 45:
45 Er faalde niets goeds dat de Heer tot het huis van Israël had gesproken; alles gebeurde.

11). Joshua 23: 14:
14 En zie, deze dag ga ik de weg van de hele aarde: en u weet in heel uw hart en in al uw zielen, dat geen enkel ding heeft gefaald van alle goede dingen die de Heer, uw God, over u sprak; allen zijn tot u geschied, en niets heeft daaraan gefaald.

12). 1 Koningen 8:56:
56 Gezegend zij de Heer, die rust heeft gegeven aan zijn volk Israël, naar alles wat hij heeft beloofd: er is één woord van al zijn goede beloften niet nagelaten, die hij door de hand van Mozes zijn dienaar heeft beloofd.

13). 2 Korinthiërs 1:20:
20 Want alle beloften van God in hem zijn ja, en in hem Amen, tot eer van God door ons.

14). Mattheüs 7: 7-14:
7 Vraag, en u zal gegeven worden; zoek en gij zult vinden; klopt en u zal worden opengedaan: 8 Want een ieder die erom vraagt, ontvangt; en die zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal het worden geopend. 9 Of welke man is er van u, wie als zijn zoon brood vraagt, zal hij hem een ​​steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem een ​​slang geven? 11 Als u dan, kwaadaardig, weet hoe u goede geschenken aan uw kinderen kunt geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede dingen geven aan hen die hem vragen? 12 Daarom doet u alles wat u wilt dat de mensen u aandoen, doet u ook aan hen, want dit is de wet en de profeten. 13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot vernietiging leidt, en velen zijn er die daar binnengaan: 14 Omdat eng de poort is, en nauw is de weg, die leidt tot leven, en weinigen zijn er die het vinden.

15). Romeinen 4: 21:
21 En volledig overtuigd dat hij, wat hij had beloofd, ook in staat was te presteren.

16). Romeinen 1: 2:
2 (Dat hij eerder door zijn profeten in de heilige geschriften had beloofd,)

17). Psalm 77: 8:
8 Is zijn genade voor altijd schoon? faalt zijn belofte voor altijd?

18). Hebreeën 10: 23:
23 Laten we de belijdenis van ons geloof vasthouden zonder te aarzelen; (want hij is trouw die beloofde;)

19). Hebreeën 10: 36:
36 Want u hebt geduld nodig, zodat u, nadat u de wil van God hebt gedaan, de belofte kunt ontvangen.

20). 2 Petrus 2: 9:
9 De Heere is niet slap met betrekking tot zijn belofte, zoals sommige mannen slapheid rekenen; maar is lankmoedig voor ons, niet bereid dat iemand verloren gaat, maar dat alles tot bekering komt.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier