16 mfm Gebedspunten voor examensucces

0
11803

Gods wil voor al zijn kinderen is dat we succes hebben, dat geldt ook voor onze examens. Ik heb 16 mfm-gebedspunten samengesteld voor examens succes Om ons te begeleiden bij het bidden voor academische excellentie. Deze gebedspunten werden geïnspireerd door vuurberg en wonderbediening. Ik moedig u aan om deze gebeden met groot geloof te bidden voordat u aan enig onderzoek begint. Let op: bidden is geen vervanging voor lezen, de heilige geest helpt je alleen herinneren wat je al hebt gelezen. De heilige geest leidt je ook naar de gebieden van concentratie. Bestudeer je boeken en bid deze gebedspunten voor examensucces. Zie je bovenaan.

16 mfm Gebedspunten voor examensucces

1). Oh Heer, schenk mij wijsheid en begrip om te slagen in mijn academici in Jezus naam.

2). Oh Heer, geef me de genade om alle vakken op mijn school in Jezus naam te begrijpen.

3). Oh Heer, geef me wijsheid en buitengewoon groot begrip in mijn studies in Jezus naam.

4). Oh Heer, net zoals u Daniel 10 keer beter maakte dan al zijn klasgenoten, verklaar ik dat door uw welbepaalde gunst, ik 10 keer beter ben dan al mijn klas ??? vrienden in Jezus naam.

5). Oh Heer, laat het verhaal van mijn academische werken voorbij de kusten van deze natie gehoord worden in Jezus naam.

6). O Heer, plant in mij een ongewone drive om te slagen in mijn academici in Jezus naam.

7). Oh Heer, ik weet dat u alles kunt doen. Maak me succesvol in mijn studies in Jezus naam.

8). Oh Heer, als ik mijn boeken bestudeer, geef mij bovennatuurlijk begrip om harde feiten in Jezus naam te begrijpen.

10). Oh Heer, ik roep u vandaag in mijn academische nood op. Hoor mij en heb medelijden met mij in Jezus naam.

11). Oh Heer, laat vreugde het resultaat zijn van mijn educatieve achtervolging en kroon mijn studies met succes in Jezus naam.

12). Oh Heer, verlos mij uit het web van academische mislukking in Jezus naam.

13). Ik verklaar dat ik de prachtige werken van God in mijn academische studies in Jezus naam zal zien.

14). Oh Heer, zorg door uw goddelijke gunst voor meer begrip dan mijn leraren in Jezus naam.

15). Oh Heer, ik verklaar dat ik in mijn academici het beter zal doen dan mijn voorgangers in Jezus naam.

16). Oh Heer, omdat alleen wijsheid mijn succes kan garanderen, geef mij overvloedig succes in Jezus naam.

10 bijbelverzen over academisch succes.

1). Spreuken 16:3:
3 Vertrouw uw werken aan de Heer toe, en uw gedachten zullen worden bevestigd.

2). Filippenzen 4:6:
6 Wees voor niets voorzichtig; maar in alles door gebed en smeking met dankzegging, laat uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt.

3). Hebrews13: 6.
6 Zodat we vrijmoedig kunnen zeggen: De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat de mens mij zal aandoen.

4). 2 Korinthiërs 12: 9.
9 En hij zeide tot mij: Mijn genade is u genoeg; want mijn sterkte is in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus op mij rust.

5). 2 Timotheüs 2:15.
15 Studie om jezelf aan God te verkondigen, een werkman die niet hoeft te schamen, met recht het woord van de waarheid te delen.

6). 1 Korinthiërs 10: 12-13
12 Daarom, laat hij die denkt dat hij staat, opletten dat hij niet valt. 13 Er is geen verzoeking tot u genomen dan hetgeen de mens gemeen heeft; maar God is getrouw, die u niet zal laten verleiden boven hetgeen u kunt; maar zal met de verzoeking ook een manier vinden om te ontsnappen, opdat gij het kunt dragen.

7). 1 Koningen 8:57
57 De Heer, onze God, zij met ons, zoals hij met onze vaderen was: laat ons ons niet verlaten noch verlaten;

8). Spreuken 17:3
3 De bekerpot is voor zilver, en de oven voor goud; maar de Heere beproeft de harten.

9). Psalm 27: 1:
1 De Heer is mijn licht en mijn redding; voor wie zal ik vrezen? de Heer is de kracht van mijn leven; van wie zal ik bang zijn?

10). Psalm 16: 8
8 Ik heb de Heer altijd vóór mij gesteld: omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet worden bewogen.

 

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier