15 gebedspunten voor promotie op het werk

8
13334

Wij dienen een God van Promotie, deze 15 gebedspunten voor promotie op het werk, zullen je helpen om je weg te bidden naar de gewenste promotie. Bedenk dat promotie alleen van de Heer komt, hij is degene die de armen uit het stof oproept, de behoeftigen uit de dunghill en hen laat kronen op kronen. Dus als je God gelooft voor een baan doorbraak, Ik moedig u aan om deze gebeden met begrip en groot geloof te bidden om de voordelen ervan te maximaliseren. God zegene je.

15 gebedspunten voor promotie op het werk

1). Oh Heer, promoot me voor de ogen van al mijn leeftijdsgenoten, verhef me in Jezus naam.

2). Vader, ik verklaar dat mijn promotie begint vanaf deze maand in Jezus naam.

3). Oh Heer, promotie komt van u, ik verklaar mijn onmiddellijke verandering van status in Jezus naam.

4). Oh Heer, open verschillende deuren van kansen die leiden tot mijn promotie in Jezus naam.

5). Oh Heer, trek uw ogen niet van me af, geef me een betere plaats in mijn werk in Jezus naam.

6). Oh God van genade, ik verklaar dat mijn promotiebestand opnieuw wordt bezocht en dat mijn promotie wordt uitgevoerd in Jezus naam.

7). Oh Heer, maak van mijn leven een voorbeeld van bovennatuurlijke promotie in Jezus naam.

8). Oh Heer, ik zoek vandaag promotie van u omdat alleen u promoot. Strategisch positioneer de omstandigheden in mijn voordeel op mijn werkplek in Jezus naam.

9). Oh Heer, als ik u door geloof dien, eer mij dan op mijn werkplek in Jezus naam.

10). Oh Heer, laat uw goedheid en genade met mij zijn op mijn werkplek in Jezus naam.

11) .: Oh Heer, onttronen iedereen die op mijn promotie zit in Jezus naam.

12). Oh Heer, geef me creatieve ideeën en wijsheid in mijn werk die me in Jezus naam zullen bevorderen en eren.

13). Oh Heer, terwijl ik een nederig leven leid in mijn werk, verheven mij zodat mijn verhaal u meer mensen in Jezus naam zal brengen.

14). Oh Heer, promoot mij ook in mijn werk zodat ik een referentiepunt zal zijn voor anderen in Jezus naam.

15). Oh Heer, schrijf met mijn machtige hand mijn namen in de lijst van degenen die in mijn werk in Jezus naam worden bevorderd.

Bedankt Jezus.

10 bijbelteksten voor werkbevordering kjv

Hier zijn 10 bijbelverzen voor baanpromotie, lees ze, mediteer erop en bid met ze. Deze bijbelverzen zijn afkomstig uit de King James-versie.

1). Psalm 75: 6-7:
6 Voor promotie komt noch uit het oosten, noch uit het westen, noch uit het zuiden. 7 Maar God is de rechter: hij zet de een neer en richt een ander op.

2). Genesis 39: 5:
5 En het geschiedde vanaf het moment dat hij hem opziener in zijn huis had gemaakt, en over alles wat hij had, dat de Heer het huis van de Egyptenaar ter wille van Jozef zegende; en de zegen van de Heer was op alles wat hij in het huis en op het veld had.

3). Genesis 41: 40:
40 Gij zult over mijn huis zijn, en naar uw woord zal al mijn volk geregeerd worden: alleen op de troon zal ik groter zijn dan u.

4). 1Koningen 11:28:
28 En de man Jerobeam was een dappere man; en Salomo zag den jongeman, dat hij ijverig was, hij heeft hem aangesteld tot heerser over het huis van Jozef.

5). Esther 6:11:
11 Toen nam Haman, de kleding en het paard, en reed Mordechai, en bracht hem te paard door de straat van de stad, en riep voor hem uit: Zo zal het geschieden aan de man die de koning verheugt te eren.

6). Daniel 2: 48-49:
48 Toen maakte de koning Daniël een groot man, en gaf hem vele grote geschenken, en maakte hem tot een heerser over de ganse provincie van Babylon, en een overste der gouverneurs over alle wijzen van Babylon. 49 Toen vroeg Daniël om de koning en hij stelde Shadrach, Meshach en Abed-nego over de zaken van de provincie Babylon: maar Daniël zat in de poort van de koning.

7). Daniel 3: 30:
30 Toen promootte de koning Shadrach, Meshach en Abed-nego in de provincie Babylon.

8). Daniel 5: 29:
29 Toen gebood Belsazar, en zij kleedden Daniël met scharlaken, en deden een keten van goud om zijn nek, en maakten een verklaring over hem, dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn.

9). Daniel 6: 2:
2 En over deze drie voorzitters; van wie Daniel de eerste was: opdat de vorsten hun verantwoording zouden afleggen, en de koning geen schade mocht lijden.

10). Esther 3:1:
1 Na deze dingen bevorderde koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, en schoof hem op en zette zijn stoel boven alle vorsten die bij hem waren.

advertenties

8 COMMENTS

  1. Mogen deze gebedspunten mij, beste heer, verheffen.
    Mag ik worden begunstigd en gepromoot op mijn werkplek.
    Moge sabotage en ongehoorzaamheid jegens mij op mijn werkplek door het bloed van Jezus verven.

  2. Mogen deze gebedspunten mijn stem verheffen voor u, onze God. Moge Uw ywill gedaan worden voor zover het mijn carrière betreft in de Machtige Naam van Jezus. Amen

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier